Vsechny Knihy.cz

HomeNovinkyVýprodejPomocLegislativaKontaktVyhledáváníAkceZahradaBezpečnost práce
TOPlist
Nemůžete sehnat knihu? Nemáme knihu v nabídce? Napište nám, hledáme knihy za Vás.
Knihy - nabídka učebnic
Knihy - báňská literatura, hornictví
Nalezeno 1259 knih.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 Další
katalogový výpis / řádkový výpis / řádkový s obrázkem

Provoz na pozemních komunikacích 2018, Zákon a prováděcí vyhláška

320 stran
Novinka
    

Praktický průvodce GDPR 2018 (2. aktualizované vydání)

JUDr. Jiří Žůrek
344 stran
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Jde o komplexnější právní předpis, než byl zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a přiná...Novinka
Sleva 17% z 135,-
112,-
Sleva 16% z 389,-
326,70
  

Zastavení exekuce

Karel Svoboda
288 stran
Opravdu je možné zastavit exekuci i několik let potom, co už skončila vymožením plnění uloženého rozsudkem? Má se manžel povinného domáhat zastavení e...Novinka
    

Legislativa - Teoretická východiska a problémy

Cvrček František, Novák František a kolektiv
248 stran
Je veřejným tajemstvím, že český právní řád není ve stavu, na který bychom mohli být pyšní. Ruku v ruce s extrémní nadprodukcí novelizací, která nemá ...Novinka
Sleva 16% z 490,10
411,60
Sleva 16% z 320,-
268,80
  

Civilní právo procesní, 3. vydání

Zahradníková Radka a kolektiv
622 stran
Třetí vydání publikace Civilní právo procesní reaguje na novelizace nejenom občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních, ale i da...Novinka
    

Nové pravidlá cestnej premávky, Platné od 1. júna 2018

608 stran
Předpokládaný datum vydání 12.06.2018
Sleva 16% z 700,-
588,10
Sleva 17% z 358,10
297,20
  

Nové pravidlá cestnej premávky, Platné od 1. júna 2018

608 stran
Předpokládaný datum vydání 12.06.2018
    

Veřejný sektor bez chyb, pokut a penále

256 stran
Sleva 17% z 406,-
337,-
Sleva 17% z 229,-
190,10
  

Pracovný pomer

Andrea Olšovská
200 stran
Předpokládaný datum vydání 01.06.2018
    

Výzkumná data a výzkumné databáze, Právní rámec zpracování a sdílení vědeckých poznatků

Michal Koščík, Radim Polčák, Matěj Myška
180 stran
Sleva 13% z 445,-
387,10
Sleva 13% z 340,-
295,80
  

Identifikační genetika v právní praxi

Jiří Kožina
120 stran
    

Zákon o cestnej premávke 2018, Vykonávacia vyhláška

220 stran
Sleva 13% z 200,-
174,-
Sleva 17% z 157,-
130,20
  

Verejný sektor bez chýb, pokút a penále

    

Právní ochrana průmyslového vlastnictví v asijských zemích

Eva Adlerová, Matěj Machů, Adéla Pecková
164 stran
Monografie je výsledkem výzkumu systémů právní ochrany průmyslového vlastnictví ve vybraných asijských zemích v rámci grantového projektu Metropolitní...
Sleva 17% z 226,10
187,70
Sleva 16% z 275,-
231,-
  

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 82 (vč. CD)

Ústavní soud ČR
840 stran
    

Hospodářská soutěž a veřejné zakázky - Soubor zákonů (Stav ke dni 20. 3. 2018)

Kolektiv autorů
632 stran
Sleva 16% z 924,-
776,20
Sleva 16% z 300,-
252,-
  

Veřejnoprávní smlouvy koordinační

Vojtěch Příkopa
152 stran
Publikace přináší systematické roztřídění veřejnoprávních smluv koordinačních a zhodnocení jejich úpravy jak hmotněprávní, tak procesní. To vše je čin...
    

GDPR Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov Zákon o ochrane osobných

Tatiana Valentová, Ján Golais, Martin Birnstein
568 stran
Předpokládaný datum vydání 31.05.2018
Sleva 16% z 290,-
243,50
Sleva 13% z 1 318,-
1 146,60
  

Prevádzka vozidiel v cestnej premávke, Nový zákon 2018

224 stran
    

Strategie civilního procesu, 2. vydání

Rozehnal Aleš
260 stran
Publikace navazuje a rozšiřuje první vydání a vyplňuje jednu z mezer v právnické literatuře. Představuje návod a vysoce kvalifikovanou příručku pro pr...
Sleva 17% z 151,-
125,40
Sleva 13% z 350,-
304,50
  

Úvod do studia občanského práva

Vladimír Plecitý, Josef Salač, Jan Bajura
408 stran
Kniha představuje přehlednou základní studijní pomůcku ke studiu občanského práva a zaměřuje se na jeho základní instituty. Může být využita i ve výuc...
    

Zákon o obetiach trestných činov

Jozef Záhora
416 stran
Sleva 16% z 469,-
394,-
Sleva 13% z 1 018,10
885,70
  

ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

224 stran
podle stavu k 9. 4. 2018 Publikace obsahuje autorský zákon, zákon o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynáleze...
    

Stavíme bez chyb, pokut a penále

360 stran
Sleva 16% z 99,-
83,20
Sleva 17% z 298,-
247,30
  

Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy

Lívia Trellová
232 stran
    

Povinnosti zaměstnavatele bez chyb, pokut a penále

48 stran
Sleva 13% z 433,-
376,60
Sleva 17% z 75,-
62,30
  

ÚZ č. 1261 - Penzijní spoření a připojištění

160 stran
podle stavu k 12. 3. 2018 Publikace obsahuje úplný soubor předpisů k tzv. III. penzijnímu pilíři. Od minulého vydání byl novelizován zákon o doplňkov...
    

ÚZ č. 1262 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

128 stran
podle stavu k 12. 3. 2018 Od minulého vydání došlo v souvislosti s novelou stavebního zákona k menším změnám správního řádu a soudního řádu správního...
Sleva 16% z 87,-
73,-
Sleva 16% z 75,-
63,-
  

ÚZ č. 1263 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

112 stran
Publikace obsahuje zákon o archivnictví a spisové službě. V publikaci dále najdete jedno nařízení vlády a dvě vyhlášky, které podrobněji rozvádějí něk...
    

Zákoník práce a související ustanovení nového občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 3. 2018

doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., JUDr. Petr Bezouška
880 stran
Publikace jedinečná svým unikátním pojetím propojujícím pracovní právo s právem občanským reaguje v čtvrtém, aktualizovaném, vydání na novelizace záko...
Sleva 16% z 59,-
49,50
Sleva 20% z 999,-
799,30
  

Notářský řád - Komentář, 5. vydání

Bílek, Jindřich, Ryšánek
944 stran
Komentář navazující na své předchozí 4. vydání je aktualizován o veškeré závažné změny notářského řádu a vnitřních předpisů vzniklých v důsledku rekod...
    

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, Komentář

Libor Dvořák
428 stran
Sleva 16% z 1 690,-
1 419,70
Sleva 13% z 680,-
591,60
  

Poutník za hranice pozitivistických kruhů, Výbor z díla

Emil Svoboda, Karel Eliáš
676 stran
    

Úvod do studia občanského práva

Vladimír Plecitý, Josef Salač, Jan Bajura
408 stran
Sleva 13% z 1 450,-
1 261,50
Sleva 13% z 469,-
408,10
  

Shrnutí předpisů o advokacii

Martin Pelikán
192 stran
    

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí

Helena Jurka
112 stran
Sleva 13% z 270,10
235,-
Sleva 13% z 200,-
174,-
  

Insolvenční zákon, 3. aktualizované vydání podle stavu právní úpravy k 1. 1. 2018

Jolana Maršíková
1240 stran
    

Rodinná mediácia, Ako deťom neublížiť rozvodom

Dagmar Tragalová
344 stran
Sleva 13% z 1 690,-
1 470,40
Sleva 13% z 577,-
501,90
  

Zákon o upomínacom konaní

Daniel Ivanko, Martina Rusnáková, Miroslava Štefčeková, Dominika Krišová
148 stran
    

Základy mezinárodního práva veřejného

Ondřej, Petr Mrázek, Kunz
288 stran
Sleva 13% z 445,-
387,10
Sleva 16% z 490,10
411,60
  

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva

Jozef Záhora, Jaroslav Ivor
195 stran
    

Občiansky zákonník s judikatúrou

396 stran
Sleva 10,5% z 179,-
160,20
Sleva 10,5% z 361,-
323,10
  

ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

272 stran
podle stavu k 5. 3. 2018 Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, ze...
    

Správní právo - Casebook

Richard Pomahač, Martin Kopecký, Lenka Pítrová
636 stran
Učebnice představuje správní právo v České republice v ojedinělé formě. Je připravená na bázi soudních rozhodnutí, zdůrazňuje dynamičnost tvorby a apl...
Sleva 16% z 129,-
108,40
Sleva 16% z 821,-
689,70
  

Zákon o vyvlastnění - Komentář

Barbora Vlachová
176 stran
    

Insolvenční zákon - Komentář, 3. vydání

Hásová, Moravec a kol.
1824 stran
Sleva 16% z 690,-
579,60
Sleva 16% z 2 490,-
2 091,50
  

ÚZ č. 1259 - Trestní předpisy

464 stran
podle stavu k 1. 3. 2018, Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, ...
    

ÚZ č. 1256 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

288 stran
podle stavu k 1. 3. 2018 Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný zákon o veřejném ochránci práv (od 1. 1. 2018), zákon o Úst...
Sleva 16% z 199,-
167,20
Sleva 16% z 99,-
83,20
  

Trestní právo - Soubor zákonů, stav ke dni 1.2.2018

Kolektiv autorů
574 stran
Soubor zákonů „Trestní právo“ představuje promyšleně sestavenou a ucelenou kompilaci právních předpisů, která odráží komplexnost a vzájemnou provázano...
    

ÚZ č. 1257 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

176 stran
podle stavu k 19. 2. 2018 Zákon o správních poplatcích byl od minulého vydání 19x novelizován; 4 novelizacemi byl rovněž dotčen zákon o soudních popl...
Sleva 13% z 300,-
260,90
Sleva 16% z 85,-
71,40
Nalezeno 1259 knih.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 Další

Sháníte odbornou literaturu, učebnice? Právo, ekonomika, management, technika, účetnictví, veřejná správa a další? Neváhejte, volejte naši HORKOU LINKU 599 505 519

Platba v hotovosti při dodání zbožíPlatba portálem RaiffeisenbankPlatba v hotovosti při osobním odběruPlatba převodním příkazemPlatba portálem Paysec