Vsechny Knihy.cz

HomeNovinkyVýprodejPomocLegislativaKontaktVyhledáváníAkceZahradaBezpečnost práce
TOPlist
Knihy - nabídka učebnic
Nalezeno 1264 knih.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 Další
katalogový výpis / řádkový výpis / řádkový s obrázkem

AUTOŠKOLA 2019, MODERNÍ UČEBNICE A TESTOVÉ OTÁZKY

Václav Minář
272 stran
Předpokládaný datum vydání 17.01.2019
Velmi přehledná a bohatě ilustrovaná učebnice je určena pro žáky autoškol, kteří se potřebují naučit pravidla provozu na silničních komunikacích, nové...Novinka
    

ÚZ č. 1291 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

128 stran
podle stavu k 1. 1. 2019 Od minulého vydání došlo ke změnám správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Publikace dále obsah...Novinka
Sleva 2% z 169,-
165,60
Sleva 16% z 75,-
63,-
  

ÚZ č. 1289 - Trestní předpisy

480 stran
podle stavu k 1. 1. 2019 Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, z...Novinka
    

Zákoník práce 2019 (sešitové vydání)

Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Dana Roučková
176 stran
I v letošním roce jsme pro vás připravili stručné a přehledné vydání aktuálního znění zákoníku práce k 1. 1. 2019, tedy se zapracováním všech dílčích ...Novinka
Sleva 16% z 199,-
167,20
Sleva 16% z 129,-
108,40
  

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

iří Kindl, Tomáš Pavelka, Pavlína Hubková
632 stran
První vydání komentáře k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže přináší ucelený výklad k tomuto předpisu, který do českého právního pros...
    

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Matěj Řičánek
176 stran
Publikace přináší komplexní analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu evropského i českého práva. Podrobný ...
Sleva 16% z 1 390,-
1 167,50
Sleva 16% z 390,-
327,60
  

ÚZ č. 1288 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2019

224 stran
podle stavu k 10. 12. 2018 Publikace obsahuje právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů...
    

ÚZ č. 1287 - Cenové předpisy 2019

64 stran
podle stavu k 10. 12. 2018 Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; ...
Sleva 16% z 97,-
81,50
Sleva 16% z 59,-
49,50
  

The European Union – What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union

Naděžda Šišková a kolektiv
348 stran
    

Zákon o mediaci, Komentář

Tomáš Horáček, Miloš Olík, Martin Svatoš
376 stran
Sleva 16% z 864,10
725,80
850,-
  

Mezinárodní právo veřejné

Pavel Šturma, Čepelka
504 stran
Nové vydání učebnice renomovaných autorů zachycuje aktuální vývoj mezinárodního práva. V tomto právním oboru došlo jak k dalšímu pozitivnímu vývoji, v...
    

Zákon o veřejných dražbách - Komentář

Rakovský, Líznerová, Haščák
600 stran
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dosud nebyl novelizován v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. V uplynulých 18 letech účinno...
Sleva 16% z 890,-
747,60
Sleva 16% z 1 190,-
999,60
  

Svěřenské fondy - Příležitosti a rizika

J. Svejkovský, Kovář Ivan a kol.
136 stran
Materie svěřenských fondů je mladá, v českém právním řádu je používána teprve od nabytí účinnosti občanského zákoníku v lednu 2014. Proto se autoři ro...
    

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 84 (vč. CD)

Ústavní soud ČR
712 stran
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace ...
Sleva 16% z 350,-
294,-
Sleva 16% z 783,-
657,70
  

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

Romana Rogalewiczová, Kateřina Cilečková, Zdeněk K
784 stran
Sociálně-právní ochrana dětí představuje veřejnoprávní zásah do nejsoukromější oblasti života občanů. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí upravuje ne...
    

Zákoník práce - Komentář

Klára Valentová, Jan Procházka, Marie Janšová
1168 stran
Zákoník práce upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Publikace reaguje na nejnovější změny prac...
Sleva 16% z 1 690,-
1 419,70
Sleva 20% z 1 990,-
1 592,-
  

PŘEDPISY O VÝBUŠNINÁCH

336 stran
Připravujeme: konec října 2018 Již teď můžete učinit předobjednávku. Aktualizované vydání knihy Předpisy o výbušninách přináší ucelený soubor znění zákonů a vyhlášek.
    

Mediální právo - Komentář

Chaloupková, Holý, Urbánek
560 stran
489,90
Sleva 16% z 1 490,-
1 251,60
  

Insolvenční řízení, 2. vydání

Hásová, Moravec
312 stran
Je nepochybné, že právní úprava insolvenčního práva zahrnuje vyvíjející se oblast, která se snaží nastavit pravidla pro optimální řešení krize a vyman...
    

Zákon o sťažnostiach, Komentár

Matej Horvat
128 stran
Sleva 16% z 590,-
495,70
358,10
  

Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení

Lenka Trešlová, Ivo Škrobák
200 stran
    

Zákon o krajích, Komentář

Rudolf Cogan
548 stran
375,-
930,10
  

Smlouva o dílo

Ivana Štenglová
296 stran
Publikace se zabývá právní úpravou smlouvy o dílo v občanském zákoníku, včetně úpravy řady souvisejících institutů (prodlení, odstoupení od smlouvy ap...
    

Vztah českého a unijního soutěžního práva

Michal Petr
256 stran
Tato publikace se zaměřuje na soutěžní právo v nejužším slova smyslu, tedy na problematiku zakázaných dohod a zneužívání dominantního postavení, přiče...
Sleva 16% z 590,-
495,70
Sleva 16% z 390,-
327,60
  

GDPR snadno a přehledně

Lucie Staňková
376 stran
    

Bankové právo záväzkové

Pavol Peceň, Roman Meliš
776 stran
Sleva 17% z 799,-
663,20
Sleva 13% z 1 495,-
1 300,60
  

Správní právo - Soubor zákonů (stav ke dni 24. 9. 2018)

Kolektiv autorů
742 stran
Soubor zákonů „Správní právo“ skvěle ilustruje široký záběr tohoto právního oboru. Jeho základní východiska totiž obsahuje již Ústava České republika ...
    

Autoškola 2019

Matěj Barták
324 stran
Sleva 16% z 500,-
420,-
Sleva 17% z 169,-
140,30
  

Nařízení Řím II

Luboš Tichý
296 stran
Tato publikace je na českém právnickém trhu poněkud ojedinělým úkazem. Jde o komentář k nařízení o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (n...
    

Katastrální zákon

Daniela Šustrová, Petr Borovička, Jaroslav Holý
368 stran
Sleva 16% z 990,-
831,60
Sleva 13% z 625,-
543,70
  

Knihovní zákon, Komentář

Tereza Danielisová
104 stran
    

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby

Jaroslav Šejvl
Sleva 13% z 280,-
243,50
Sleva 13% z 285,-
247,90
  

Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii, 2. aktualizované vydání

Chvátalová Iva a kolektiv
304 stran
Monografie se zabývá rozborem právní úpravy sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. Druhé vydání reaguje na rozsáhlé změny vnitrostá...
    

Šikanovanie, preťažovanie a porušovanie zákonov na pracovisku

Marek Švec
208 stran
Sleva 16% z 390,-
327,60
Sleva 13% z 436,-
379,40
  

Zákon o dohľade nad finančným trhom

Andrea Slezáková, Peter Mikloš
492 stran
    

Nové mezinárodní dohody na ochranu investic

Vladimír Balaš, Pavel Šturma
172 stran
Monografie představuje nové mezinárodní dohody o ochraně investic se zvláštním důrazem na reformu řešení sporů mezi investory a státy. To vše je zasaz...
Sleva 13% z 1 129,-
982,30
Sleva 16% z 395,-
331,80
  

Nezávislost a nestrannost rozhodce

Lukáš Ryšavý
224 stran
Rozhodčí řízení je specifickým druhem mimosoudního způsobu řešení sporů, ve kterém se kloubí soudní principy se zájmy stran, důvěrnost s transparentno...
    

Zákoník práce v praxi - komplexní průvodce s řešením problémů

Tomšej Jakub
200 stran
Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a ...
Sleva 16% z 390,-
327,60
Sleva 16% z 259,10
217,60
  

Školský zákon, Vyhlášky po novelách

256 stran
    

Strelné zbrane a strelivo Zákon po novelách, Súkromná bezpečnosť, BOZP

240 stran
Sleva 17% z 150,-
124,50
Sleva 17% z 196,-
162,70
  

Trestný poriadok Trestný zákon Zákony po novelách, Trestná zodpovednosť PO

368 stran
    

Školský zákon, Vyhlášky po novelách

280 stran
Sleva 17% z 226,10
187,70
Sleva 17% z 208,-
172,70
  

Zákon o kybernetickej bezpečnosti

Jozef Andraško, Tomáš Gábriš, Ján Hochmann, Daniel Olejár
548 stran
    

Autorský zákon č. 185/2015 Z. z

Jarmila Lazíková
736 stran
Sleva 13% z 892,-
776,10
Sleva 13% z 1 396,-
1 214,50
  

Sprievodca miestnou samosprávou

Ladislav Briestenský
264 stran
    

Praktická příručka GDPR, Pro Správce, Zpracovatele a Pověřence ochrany osobních údajů

František Nonnemann, Vít Lidinský, David Mašín
144 stran
Sleva 13% z 388,-
337,50
Sleva 17% z 299,-
248,20
  

Právní vztahy k dřevinám , 2. aktualizované vydání

Jelínková Jitka, Tuháček Miloš
208 stran
Kniha jako jediná u nás poskytne komplexní praktické právní rady vlastníkům a správcům dřevin, vlastníkům lesů, občanům, ekologickým spolkům i obecním...
    

ÚZ č. 1282 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

224 stran
podle stavu k 17. 9. 2018 Publikace obsahuje nový zákon o distribuci pojištění a zajištění účinný od prosince 2018 a jeho nové prováděcí vyhlášky (ty...
Sleva 16% z 229,-
192,40
Sleva 16% z 139,-
116,80
  

ÚZ č. 1281 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

320 stran
podle stavu k 17. 9. 2018 Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných ...
    

Zákon o energetike, Praktický komentár

Boris Balog, Rastislav Hanulák, Marián Halák, Miroslav Dudlák, Juraj Paluš
536 stran
Sleva 16% z 139,-
116,80
Sleva 13% z 1 162,-
1 011,-
Nalezeno 1264 knih.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 Další

Sháníte odbornou literaturu, učebnice? Právo, ekonomika, management, technika, účetnictví, veřejná správa a další? Neváhejte, volejte naši HORKOU LINKU 599 505 519

Platba v hotovosti při dodání zbožíPlatba portálem RaiffeisenbankPlatba v hotovosti při osobním odběruPlatba převodním příkazemPlatba portálem Paysec