Vsechny Knihy.cz

HomeNovinkyVýprodejPomocLegislativaKontaktVyhledáváníAkceZahradaBezpečnost práce
TOPlist
Nemůžete sehnat knihu? Nemáme knihu v nabídce? Napište nám, hledáme knihy za Vás.
Knihy - nabídka učebnic
Knihy - báňská literatura, hornictví
Nalezeno 1221 knih.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 Další
katalogový výpis / řádkový výpis / řádkový s obrázkem

PŘEDPISY O VÝBUŠNINÁCH

336 stran
Připravujeme: konec října 2018 Již teď můžete učinit předobjednávku. Aktualizované vydání knihy Předpisy o výbušninách přináší ucelený soubor znění zákonů a vyhlášek.Novinka
    

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPSKÉ UNII, 2. AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ

Chvátalová Iva a kolektiv
304 stran
Monografie se zabývá rozborem právní úpravy sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. Druhé vydání reaguje na rozsáhlé změny vnitrostá...Novinka
489,90
390,-
  

Nové mezinárodní dohody na ochranu investic

Vladimír Balaš, Pavel Šturma
172 stran
Monografie představuje nové mezinárodní dohody o ochraně investic se zvláštním důrazem na reformu řešení sporů mezi investory a státy. To vše je zasaz...Novinka
    

Nezávislost a nestrannost rozhodce

Lukáš Ryšavý
224 stran
Rozhodčí řízení je specifickým druhem mimosoudního způsobu řešení sporů, ve kterém se kloubí soudní principy se zájmy stran, důvěrnost s transparentno...Novinka
Sleva 16% z 395,-
331,80
Sleva 16% z 390,-
327,60
  

Zákoník práce v praxi - komplexní průvodce s řešením problémů

Tomšej Jakub
200 stran
Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a ...Novinka
    

Právní vztahy k dřevinám , 2. aktualizované vydání

Jelínková Jitka, Tuháček Miloš
208 stran
Kniha jako jediná u nás poskytne komplexní praktické právní rady vlastníkům a správcům dřevin, vlastníkům lesů, občanům, ekologickým spolkům i obecním...Novinka
Sleva 16% z 259,10
217,60
Sleva 16% z 229,-
192,40
  

ÚZ č. 1282 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

224 stran
podle stavu k 17. 9. 2018 Publikace obsahuje nový zákon o distribuci pojištění a zajištění účinný od prosince 2018 a jeho nové prováděcí vyhlášky (ty...
    

ÚZ č. 1281 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

320 stran
podle stavu k 17. 9. 2018 Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných ...
Sleva 16% z 139,-
116,80
Sleva 16% z 139,-
116,80
  

Zákon o energetike, Praktický komentár

Boris Balog, Rastislav Hanulák, Marián Halák, Miroslav Dudlák, Juraj Paluš
536 stran
    

Zákon o obecní policii, Komentář

Patrik Šebesta
296 stran
1 162,-
Sleva 13% z 495,-
430,70
  

Vzory zmlúv a podaní pre občanov, Podľa Občianskeho zákonníka, Civilného sporového poriadku,...

Otto Lúčanský, Milada Illášová
608 stran
    

Vzory zmlúv, žalôb a podaní + CD

488 stran
Sleva 17% z 778,-
645,80
Sleva 17% z 718,-
595,90
  

Vzory zmlúv a podaní Ochrana osobných údajov (GDPR)

Veronika Hrušovská, Simona Mertinková, Zuzana Rosinová
224 stran
    

Nájem v novém soukromém právu (zejména nájem bytu) - aktuální otázky. Srovnávací komentář

Petr Bezouška
88 stran
Ve druhé knize z ediční řady srovnávacích komentářů se autor zaměřil na otázky spojené s právní úpravou nájmu, zejména nájmu bytu. Publikace je urč...
Sleva 13% z 496,-
431,50
Sleva 16% z 195,-
163,80
  

Zákon o státním podniku (č. 77/1997 Sb.) - Komentář

Jan Dědič, Jana Guričová, Josef Kříž
228 stran
Po 20 letech účinnosti zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, přináší tento komentář jeho první ucelený výklad, který navíc reaguje na poslední vel...
    

Principy českého ústavního práva, 4. vydání

Wintr Jan
288 stran
Učebnice ústavního práva České republiky je určena jak studentům různých typů škol, tak i všem zájemcům o české ústavní právo a politiku. Snaží se čes...
Sleva 16% z 685,-
575,40
Sleva 16% z 360,-
302,40
  

Podnikatelský pronájem věcí movitých

Václav Pilík
124 stran
Příručka Podnikatelský pronájem věcí movitých nabízí relativně stručný a zároveň ucelený nástin právního rámce podnikatelského pronájmu věcí movitých....
    

ÚZ č. 1278 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

528 stran
podle stavu k 3. 9. 2018 Celkem 47 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 3 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích pře...
Sleva 16% z 240,-
201,60
Sleva 16% z 227,-
190,70
  

ÚZ č. 1279 - Vysoké školství

136 stran
podle stavu k 3. 9. 2018 Nové téma edice ÚZ obsahuje právní předpisy regulující vysoké školství. Vedle zákona o vysokých školách zde najdete 5 naříze...
    

Praktika z trestního práva hmotného a trestního práva procesního, 2. aktualizované vydání

Novotný František a kolektiv
192 stran
Sleva 16% z 89,-
74,80
Sleva 16% z 260,-
218,50
  

Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu

Ondřej Frinta
312 stran
    

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (č. 372/2011 Sb.). Zákon o specifických zdravotních službách (č. 373/2011 Sb.) - Praktick

Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská
784 stran
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, nově upravuje podmínky pro získání oprávnění k poskytování zdravotních ...
Sleva 16% z 624,-
524,20
Sleva 16% z 1 365,-
1 146,60
  

Zákon o poštovních službách (č. 29/2000 Sb.) - Komentář

Lukáš Buzek
480 stran
Komentář zákona o poštovních službách čtenáře seznamuje s fungováním a provozováním poštovních služeb, poštovním tajemstvím, právy a povinnostmi provo...
    

ÚZ č. 1276 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

432 stran
podle stavu k 1. 9. 2018 Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; fin...
Sleva 16% z 1 190,-
999,60
Sleva 16% z 297,-
249,50
  

ÚZ č. 1277 - Životní prostředí

768 stran
podle stavu k 1. 9. 2018 Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o živ...
    

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

320 stran
podle stavu k 20. 8. 2018 Po pěti letech existence byly v občanském zákoníku provedeny další změny – zejména se rozsáhle mění ustanovení o zájezdu; m...
Sleva 16% z 327,-
274,70
Sleva 16% z 139,-
116,80
  

ÚZ č. 1274 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

256 stran
podle stavu k 20. 8. 2018 Od posledního vydání došlo k několika menším změnám živnostenského zákona; zásadní změnou prošel zákon o podnikání v oblast...
    

ÚZ č. 1273 - Obchodní korporace

288 stran
podle stavu k 20. 8. 2018 Publikace obsahuje aktuální soubor předpisů upravujících obchodní společnosti a družstva. Najdete zde zákon o obchodních ko...
Sleva 16% z 129,-
108,40
Sleva 16% z 129,-
108,40
  

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 15. vydání

Eva Horzinková, Václav Urban
276 stran
Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako...
    

Evropská unie po brexitu - Právně-institucionální aspekty evropské integrace

Václav Šmejkal, Olga Francová, Michael Kohajda
240 stran
Odchod Velké Británie z Evropské unie je tématem, o kterém se diskutuje a píše z mnoha hledisek. Skupina autorů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy...
Sleva 16% z 380,10
319,20
Sleva 16% z 395,-
331,80
  

ÚZ č. 1280 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

176 stran
    

Rekognice

Kateřina Janulková
108 stran
Institut rekognice představuje frekventovaný procesní úkon a zároveň jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Cílem publikace je proto re...
Sleva 16% z 89,-
74,80
Sleva 16% z 199,-
167,20
  

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 83 (vč. CD)

Ústavní soud ČR
976 stran
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace ...
    

Vyvlastnění a ochrana investic

Barbora Vlachová
152 stran
Publikace se zabývá ochranou a podporou zahraničních investic v kontextu vyvlastnění. Aktuálnosti tématu nahrává zejména vzrůstající počet investičníc...
Sleva 16% z 1 074,-
902,20
Sleva 16% z 390,-
327,60
  

Trestní odpovědnost právnických osob

Šámal, Dědič, Gřivna
992 stran
Od prvního vydání komentáře TOPO uplynulo 6 let. V průběhu této doby došlo k 9 novelizacím zákona a značnému rozvoji judikatury. Dílo ve své aktuální ...
    

ÚZ č. 1270 - Státní služba

128 stran
Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů regulujících státní službu. Vedle zákona je v publikaci 11 nařízení vlády a vyhlášek; hlavní změny jsou u...
Sleva 16% z 1 890,-
1 587,60
Sleva 16% z 69,-
58,-
  

ÚZ č. 1272 - Zdravotní služby

272 stran
Publikace obsahuje aktuální znění 3 zákonů k danému tématu: zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o...
    

ÚZ č. 1271 - Vnitřní správa

240 stran
Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), sh...
Sleva 16% z 119,-
100,-
Sleva 16% z 99,-
83,20
  

Kybernetická kriminalita, 2. vydání

Smejkal Vladimír
936 stran
Lidstvo jako celek, ale prakticky každý člověk je dnes více ohrožován kriminalitou kybernetickou než násilnou či majetkovou. Kniha se zevrubně věnuje ...
    

Stavební zákon - Komentář, 3. vydání

Machačková a kol.
1216 stran
Velká novela stavebního zákona byla důvodem sepsání dalšího 3. vydání komentáře, který komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech vysvětl...
Sleva 16% z 990,-
831,60
Sleva 16% z 1 990,-
1 671,60
  

GDPR v kostce - Praktický průvodce ochranou osobních údajů pro podniky a spolky

kolektiv
60 stran
Praktický průvodce světem nejdiskutovanějšího evropského předpisu pomáhá prostřednictvím srozumitelného návodu zajistit soulad s požadavky obecného na...
    

Autorské právo v architektuře

Pavla Sýkorová
458 stran
Publikace poskytuje čtenáři komplexní vhled do problematiky autorského práva v architektuře, a to i v mezinárodním kontextu. Na toto téma doposud neby...
Sleva 16% z 290,-
243,50
Sleva 16% z 690,-
579,60
  

Skuteční majitelé a vlastnické struktury právnických osob a svěřenských fondů

Ondřej Vondráček
240 stran
Rozkrývání vlastnických struktur společností až po skutečné majitele je realitou od konce roku 2016. Nejprve museli rozkrýt svou vlastnickou strukturu...
    

Srovnání českého a slovenského zákoníku práce

Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Barbora Suchá, Mgr. Tomáš
376 stran
Jedinečné srovnání institutů českého a slovenského pracovního práva Předkládaná publikace je svým pojetím jedinečná, protože k textu českého zákoní...
Sleva 16% z 490,10
411,60
Sleva 16% z 459,-
385,60
  

Přezkum veřejných zakázek

Krč
176 stran
Publikace představuje první monografické zpracování tohoto tématu v české právnické literatuře. Pojednává o přezkumu veřejných zakázek dle zákona č. 1...
    

Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku

Janoušek
280 stran
Monografie uceleně pojednává o tématu ochrany slabší smluvní strany. Jde o téma aktuální především z toho důvodu, že občanský zákoník prohlásil za jed...
Sleva 16% z 390,-
327,60
Sleva 16% z 490,10
411,60
  

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, Komentář (250/2016 Sb.)

David Bohadlo, Jan Brož, Stanislav Kadečka
700 stran
    

Zákon o některých přestupcích, (č. 251/2016 Sb.)

Jan Strakoš
240 stran
Sleva 13% z 1 250,-
1 087,60
Sleva 13% z 349,-
303,70
  

Povinnosti a práva rodičů k dětem

Ondřej Šmíd, Radka Demjanová a kolektiv
232 stran
Monografie komplexně zpracovává práva a povinnosti rodičů k dětem podle občanského zákoníku. Přehledně a systematicky vykládá nejprve povinnosti a ...
    

Realitní právo

Syruček, Sabotinov a kol.
1088 stran
Publikace je zcela ojedinělým počinem nejen na poli „realitního“ práva, ale rovněž svým záměrem a rozsahem. Vzala si totiž za cíl zmapovat nemovitosti...
Sleva 16% z 390,-
327,60
Sleva 16% z 1 890,-
1 587,60
Nalezeno 1221 knih.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 Další

Sháníte odbornou literaturu, učebnice? Právo, ekonomika, management, technika, účetnictví, veřejná správa a další? Neváhejte, volejte naši HORKOU LINKU 599 505 519

Platba v hotovosti při dodání zbožíPlatba portálem RaiffeisenbankPlatba v hotovosti při osobním odběruPlatba převodním příkazemPlatba portálem Paysec