Vsechny Knihy.cz

HomeNovinkyVýprodejPomocLegislativaKontaktVyhledáváníAkceZahradaBezpečnost práce
TOPlist
Nemůžete sehnat knihu? Nemáme knihu v nabídce? Napište nám, hledáme knihy za Vás.
Knihy - nabídka učebnic
Knihy - báňská literatura, hornictví
Nalezeno 1290 knih.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 Další
katalogový výpis / řádkový výpis / řádkový s obrázkem

ÚZ č. 1270 - Státní služba

128 stran
Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů regulujících státní službu. Vedle zákona je v publikaci 11 nařízení vlády a vyhlášek; hlavní změny jsou u...Novinka
    

ÚZ č. 1272 - Zdravotní služby

272 stran
Publikace obsahuje aktuální znění 3 zákonů k danému tématu: zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o...Novinka
Sleva 16% z 69,-
58,-
Sleva 16% z 119,-
100,-
  

ÚZ č. 1271 - Vnitřní správa

240 stran
Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), sh...Novinka
    

Kybernetická kriminalita, 2. vydání

Smejkal Vladimír
936 stran
Lidstvo jako celek, ale prakticky každý člověk je dnes více ohrožován kriminalitou kybernetickou než násilnou či majetkovou. Kniha se zevrubně věnuje ...Novinka
Sleva 16% z 99,-
83,20
Sleva 16% z 990,-
831,60
  

Stavební zákon - Komentář, 3. vydání

Machačková a kol.
1216 stran
Velká novela stavebního zákona byla důvodem sepsání dalšího 3. vydání komentáře, který komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech vysvětl...Novinka
    

GDPR v kostce - Praktický průvodce ochranou osobních údajů pro podniky a spolky

kolektiv
60 stran
Praktický průvodce světem nejdiskutovanějšího evropského předpisu pomáhá prostřednictvím srozumitelného návodu zajistit soulad s požadavky obecného na...Novinka
Sleva 16% z 1 990,-
1 671,60
Sleva 16% z 290,-
243,50
  

Autorské právo v architektuře

Pavla Sýkorová
458 stran
Publikace poskytuje čtenáři komplexní vhled do problematiky autorského práva v architektuře, a to i v mezinárodním kontextu. Na toto téma doposud neby...Novinka
    

Skuteční majitelé a vlastnické struktury právnických osob a svěřenských fondů

Ondřej Vondráček
240 stran
Rozkrývání vlastnických struktur společností až po skutečné majitele je realitou od konce roku 2016. Nejprve museli rozkrýt svou vlastnickou strukturu...Novinka
Sleva 16% z 690,-
579,60
Sleva 16% z 490,10
411,60
  

Trestní odpovědnost právnických osob

Šámal, Dědič, Gřivna
992 stran
    

Srovnání českého a slovenského zákoníku práce

Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Barbora Suchá, Mgr. Tomáš
376 stran
Jedinečné srovnání institutů českého a slovenského pracovního práva Předkládaná publikace je svým pojetím jedinečná, protože k textu českého zákoní...
Sleva 16% z 1 890,-
1 587,60
Sleva 16% z 459,-
385,60
  

Přezkum veřejných zakázek

Krč
176 stran
Publikace představuje první monografické zpracování tohoto tématu v české právnické literatuře. Pojednává o přezkumu veřejných zakázek dle zákona č. 1...
    

Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku

Janoušek
280 stran
Monografie uceleně pojednává o tématu ochrany slabší smluvní strany. Jde o téma aktuální především z toho důvodu, že občanský zákoník prohlásil za jed...
Sleva 16% z 390,-
327,60
Sleva 16% z 490,10
411,60
  

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, Komentář (250/2016 Sb.)

David Bohadlo, Jan Brož, Stanislav Kadečka
700 stran
    

Zákon o některých přestupcích, (č. 251/2016 Sb.)

Jan Strakoš
240 stran
1 250,-
349,-
  

Povinnosti a práva rodičů k dětem

Ondřej Šmíd, Radka Demjanová a kolektiv
232 stran
Monografie komplexně zpracovává práva a povinnosti rodičů k dětem podle občanského zákoníku. Přehledně a systematicky vykládá nejprve povinnosti a ...
    

Realitní právo

Syruček, Sabotinov a kol.
1088 stran
Publikace je zcela ojedinělým počinem nejen na poli „realitního“ práva, ale rovněž svým záměrem a rozsahem. Vzala si totiž za cíl zmapovat nemovitosti...
Sleva 16% z 390,-
327,60
Sleva 16% z 1 890,-
1 587,60
  

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), Data a soukromí v digitálním světě. Komentář

Jana Pattynová, Lenka Suchánková, Jiří Černý
488 stran
    

Dokazování v trestním řízení, v kontextu práva na spravedlivý proces

Jiří Jelínek
544 stran
Sleva 15% z 890,-
756,50
Sleva 15% z 790,-
671,60
  

E-government a GDPR - Soubor zákonů, stav ke dni 20.4.2018

Kolektiv autorů
551 stran
V souboru zákonů „E-government a GDPR“ najdete stěžejní právní předpisy týkající se digitalizace veřejné správy a související aktuální legislativu pro...
    

Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí

Jelínková, Havelková
256 stran
Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dlouholeté zkušenosti s úskalími správního trestání na úseku životního prostředí – to jsou zd...
Sleva 16% z 300,-
252,-
Sleva 16% z 490,10
411,60
  

Zákon o insolvenčních správcích a předpisy související

Martin Richter, Jan Benýšek, Radomír Čujan a kol.
512 stran
Insolvenční správce jakožto speciální subjekt insolvenčního řízení se stále častěji stává předmětem zájmu médií i zákonodárce. Přesto tato oblast trpí...
    

ÚZ č. 1267 - Cizinci, Azyl

320 stran
podle stavu k 11. 6. 2018 Edice ÚZ již pokrývá většinu právních oblastí, ale cizinecká a azylová problematika dosud chyběla. Zpracování této oblasti ...
Sleva 16% z 1 390,-
1 167,50
Sleva 16% z 189,-
158,70
  

Zákon o hlavním městě Praze, Komentář (č. 131/2000 Sb.)

Martina Děvěrová, Tomáš Havel, Adrián Radošinský
532 stran
    

Vybrané kapitoly soukromého práva

Janků, Marek
232 stran
Předkládaná publikace dvou vysokoškolských pedagogů přinášející přehledné podání a vysvětlení základních otázek soukromého práva je určená především s...
880,-
Sleva 16% z 390,-
327,60
  

Právo sociálního zabezpečení (7., podstatně přepracované vydání)

Koldinská, Petr Tröster a kol.
320 stran
Sedmé vydání knihy Právo sociálního zabezpečení předkládá výrazně obměněný autorský kolektiv, který zvolil novou koncepci. Kniha je rozdělena na obec...
    

Provoz na pozemních komunikacích 2018, Zákon a prováděcí vyhláška

320 stran
Sleva 16% z 850,-
714,-
Sleva 17% z 135,-
112,-
  

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohosp. podniku a lesných pozemkov, Komentár

Pavol Vargaeštok, Michal Slamka
100 stran
    

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Peter Strapáč, Marián Ďurana, Diana Treščáková
448 stran
Sleva 13% z 361,-
314,10
Sleva 13% z 868,-
755,20
  

Praktický průvodce GDPR 2018 (2. aktualizované vydání)

JUDr. Jiří Žůrek
344 stran
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Jde o komplexnější právní předpis, než byl zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a přiná...
    

Zastavení exekuce

Karel Svoboda
288 stran
Opravdu je možné zastavit exekuci i několik let potom, co už skončila vymožením plnění uloženého rozsudkem? Má se manžel povinného domáhat zastavení e...
Sleva 16% z 389,-
326,70
Sleva 16% z 490,10
411,60
  

Ústava České republiky 1992, Dokumenty a ohlasy

Jindřiška Syllová, Miroslav Sylla
672 stran
    

Teorie korporátního práva

Rozehnal Aleš
200 stran
Sleva 13% z 1 150,10
1 000,60
Sleva 16% z 260,-
218,50
  

Legislativa - Teoretická východiska a problémy

Cvrček František, Novák František a kolektiv
248 stran
Je veřejným tajemstvím, že český právní řád není ve stavu, na který bychom mohli být pyšní. Ruku v ruce s extrémní nadprodukcí novelizací, která nemá ...
    

Civilní právo procesní, 3. vydání

Zahradníková Radka a kolektiv
622 stran
Třetí vydání publikace Civilní právo procesní reaguje na novelizace nejenom občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních, ale i da...
Sleva 16% z 320,-
268,80
Sleva 16% z 700,-
588,10
  

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v praxi, + CD

124 stran
Předpokládaný datum vydání 30.08.2018
    

Nové pravidlá cestnej premávky, Platné od 1. júna 2018

608 stran
Sleva 10,5% z 511,-
457,30
Sleva 17% z 358,10
297,20
  

Nové pravidlá cestnej premávky, Platné od 1. júna 2018

608 stran
    

Veřejný sektor bez chyb, pokut a penále

256 stran
Sleva 17% z 406,-
337,-
Sleva 17% z 229,-
190,10
  

Pracovný pomer

Andrea Olšovská
200 stran
    

Zákon o pomoci v hmotné nouzi, Zákon o životním minimu

Petr Beck, Ivana Grunerová, Miroslava Pavelková
388 stran
Sleva 13% z 445,-
387,10
Sleva 13% z 520,-
452,30
  

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním

Robert Waltr
276 stran
    

Identifikační genetika v právní praxi

Jiří Kožina
120 stran
Sleva 13% z 395,-
343,60
Sleva 13% z 200,-
174,-
  

Smlouvy přípravného druhu

Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Dalibor Nový
    

Zákon o cestnej premávke 2018, Vykonávacia vyhláška

220 stran
Sleva 13% z 315,-
274,10
Sleva 17% z 157,-
130,20
  

Verejný sektor bez chýb, pokút a penále

    

Právní ochrana průmyslového vlastnictví v asijských zemích

Eva Adlerová, Matěj Machů, Adéla Pecková
164 stran
Monografie je výsledkem výzkumu systémů právní ochrany průmyslového vlastnictví ve vybraných asijských zemích v rámci grantového projektu Metropolitní...
Sleva 17% z 226,10
187,70
Sleva 16% z 275,-
231,-
  

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 82 (vč. CD)

Ústavní soud ČR
840 stran
    

Hospodářská soutěž a veřejné zakázky - Soubor zákonů (Stav ke dni 20. 3. 2018)

Kolektiv autorů
632 stran
Sleva 16% z 924,-
776,20
Sleva 16% z 300,-
252,-
  

Veřejnoprávní smlouvy koordinační

Vojtěch Příkopa
152 stran
Publikace přináší systematické roztřídění veřejnoprávních smluv koordinačních a zhodnocení jejich úpravy jak hmotněprávní, tak procesní. To vše je čin...
    

GDPR Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov Zákon o ochrane osobných

Tatiana Valentová, Ján Golais, Martin Birnstein
568 stran
Sleva 16% z 290,-
243,50
Sleva 13% z 1 318,-
1 146,60
Nalezeno 1290 knih.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 Další

Sháníte odbornou literaturu, učebnice? Právo, ekonomika, management, technika, účetnictví, veřejná správa a další? Neváhejte, volejte naši HORKOU LINKU 599 505 519

Platba v hotovosti při dodání zbožíPlatba portálem RaiffeisenbankPlatba v hotovosti při osobním odběruPlatba převodním příkazemPlatba portálem Paysec