Vsechny Knihy.cz

HomeNovinkyVýprodejPomocLegislativaKontaktVyhledáváníAkceZahradaBezpečnost práce
TOPlist
Nemůžete sehnat knihu? Nemáme knihu v nabídce? Napište nám, hledáme knihy za Vás.
Knihy - nabídka učebnic
Knihy - báňská literatura, hornictví
Nalezeno 1276 knih.
Předchozí 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 26 Další
katalogový výpis / řádkový výpis / řádkový s obrázkem

Zákon o církvích a náboženských společnostech, Komentář

Aleš Chocholáč
    

Zákon o zeměměřictví, komentář

Eva Barešová, Miloslav Müller
208 stran
Sleva 13% z 550,-
478,50
Sleva 13% z 440,-
382,80
  

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář. Kniha IV.

Jaromír Jirsa a kolektiv
280 stran
    

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Chalupa, Reiterman, Holý
176 stran
Publikace představuje učebnici práva přeměn obchodních korporací a obchodního rejstříku a navazuje na učebnice práva cenných papírů (díl IV) a obecné ...
Sleva 16% z 600,10
504,-
Sleva 16% z 390,-
327,60
  

Daňový řád - Komentář, 3. vydání

Lichnovský, Ondrýsek a kol.
944 stran
Komentář je v pořadí třetím vydáním, kdy odstup od předešlého vydání činí téměř 5 let. Za tuto dobu došlo nejenom k několika zásadním novelizacím záko...
    

Nesporná řízení II

Karel Svoboda
312 stran
Druhý díl monografie se zabývá výkladem řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (§ 466 až 491 ZŘS) a normami upravujícími předběžné opatření ve věcech...
Sleva 16% z 1 790,-
1 503,60
Sleva 16% z 550,-
462,-
  

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004–2015)

David Petrlík
256 stran
    

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese

Jana Šustová
176 stran
Problematika profesní odpovědnosti je v dnešní době čím dál častěji zmiňována, a to nejen v oblasti právnických profesí, ale též v oblasti poskytování...
Sleva 16% z 390,-
327,60
Sleva 16% z 390,-
327,60
  

Obchodní smlouvy

Dohnal, Galvas, Oliva
Tato praktická publikace je určena všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Jejím cílem nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění ...
    

KOMENTÁŘ K ZÁKONU O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Herman Pavel, Fidler Vlastimil a kolektiv
592 stran
Zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje komplexní právní úpravu zadávání veřejných zakázek v České republice. V rámci jednoho zákona jsou upraveny...
Sleva 16% z 590,-
495,70
790,-
  

ÚZ č. 1140 - Veřejné zakázky, Registr smluv

176 stran
    

ÚZ č. 1138 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

640 stran
Sleva 16% z 99,-
83,20
Sleva 16% z 279,-
234,30
  

Zákon o některých službách informační společnosti - Komentář

Martin Maisner
224 stran
Komentář poskytuje přehledný výklad k zákonu o některých službách informační společnosti. Vychází ze současného stavu právního poznání, odborné litera...
    

Společnost s ručením omezeným

Václav Filip, David Fyrbach
616 stran
Sleva 16% z 690,-
579,60
Sleva 13% z 780,-
678,60
  

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, Komentář

Petr Kazda, Karolína Kazdová
204 stran
    

Obchodujeme bez chýb, pokút a penále

360 stran
Sleva 13% z 395,-
343,60
Sleva 17% z 166,-
137,70
  

Správny súdny poriadok, nový zákon s komentárom

176 stran
    

Zákon o ochraně přírody a krajiny, Komentář

Vojtěch Stejskal
Sleva 17% z 208,-
172,70
Sleva 13% z 990,-
861,30
  

Zajištění a utvrzení dluhů

Milan Kindl
528 stran
Publikace představuje ucelený přehled jednotlivých druhů zajištění, přičemž plně zohledňuje novou právní úpravu. Vedle jednotlivých institutů nového o...
    

KRIMINALISTIKA - TECHNICKÉ, FORENZNÍ A KYBERNETICKÉ ASPEKTY

Porada Viktor a kolektiv
1024 stran
Pojetí kriminalistiky v této monografii vychází z fyzikální interpretace a následného matematického zpracování základního kriminalistického problému, ...
Sleva 16% z 890,-
747,60
1 990,-
  

Ústava České republiky - komentář, 2. vydání

Sládeček, Mikule, Syllová
1320 stran
Jde o druhé, aktualizované a přepracované vydání komentáře (první vyšlo v roce 2007), na kterém se podíleli dva současní soudci Ústavního soudu. Nejen...
    

Dopravní právo

Vetešník, Jemelka, Potěšil
840 stran
Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Sv...
Sleva 16% z 2 190,-
1 839,60
Sleva 16% z 1 490,-
1 251,60
  

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem 2016

Věra Novotná, Eva Burdová, Jana Riedlová Jurková
808 stran
    

Způsoby realizace exekuce - Kompendium judikatury, 4. díl

Blanka Havlíčková
200 stran
Sleva 16% z 669,-
562,-
Sleva 16% z 350,-
294,-
  

ÚZ č. 1137 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

176 stran
    

Zákonník práce po poslednej novele, cezhraničné zamestnávanie

112 stran
Sleva 16% z 79,-
66,30
Sleva 17% z 106,-
88,-
  

Ústava České republiky, Zákon o volbě prezidenta republiky

80 stran
    

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2016

Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková
184 stran
Sleva 17% z 35,-
29,-
Sleva 16% z 299,-
251,10
  

Sbírka profesních a souvisejících předpisů pro výkon advokátní a koncipietenské praxe - KZ advokátníí

258 stran
    

ÚZ č. 1134 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

304 stran
Sleva 16% z 285,-
239,40
Sleva 16% z 129,-
108,40
  

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb

Eva Janečková, Hana Čiberová, Petr Mach
352 stran
    

Vzory smluv dle NOZ II.

168 stran
Sleva 16% z 449,-
377,20
Sleva 16% z 290,-
243,50
  

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I, A. Říční právo. B. Letecké právo

Bohumil Poláček
    

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Husták, Smutný
312 stran
Publikace komplexně zpracovává materii investičních služeb a investičních nástrojů ve světle nového civilního práva a směrnice MiFID, zohledňuje též h...
Sleva 13% z 700,-
609,10
Sleva 16% z 590,-
495,70
  

Musíš znát... Trestní právo hmotné

Petra Polišenská
208 stran
Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled nejdůležitější judikatury trestního práva hmotného za období od ledna 2014 do května 2015. J...
    

ČESKÉ PRÁVNÍ DĚJINY, 3. VYDÁNÍ

Schelle Karel, Vojáček Ladislav, Knoll Vilém
696 stran
Publikace, která vychází již ve třetím upraveném vydání, pocházející z autorské dílny renomovaných právních historiků je nejnovějším zpracováním český...
Sleva 13% z 290,-
252,20
720,-
  

Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva - Komentář.

Novotný, Horák, Holejšovský
416 stran
Publikace podává aktuální komentář k právním předpisům v oblasti bytového spoluvlastnictví a bytového družstevnictví. Autoři komentáře zhodnotili dosa...
    

Vzory smluv dle NOZ II.

168 stran
Sleva 16% z 990,-
831,60
Sleva 17% z 290,-
240,70
  

Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou, Úplné znenie zákona NR SR č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

    

TRESTNÝ ZÁKON, s rozsiahlym komentárom a judikatúrou

712 stran
Sleva 17% z 988,-
820,10
Sleva 17% z 898,-
745,40
  

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - ÚSKALÍ VĚCNÝCH PRÁV

Kindl Milan, Rozehnal Aleš
Publikace je určena především právní praxi. Má upozornit na nové a nezvyklé situace (a problémy), které přináší nový občanský zákoník i některé právní...
    

Kompendium judikatury - Odpovědnost soudního exekutora za škodu. 1. díl

Blanka Havlíčková
200 stran
290,-
Sleva 16% z 375,-
315,-
  

Občiansky zákonník, X. doplenné vydanie Platný od 1. apríla 2016

712 stran
    

Aplikace platových předpisů ve školství 2016 s komentářem a příklady z praxe

Jiří Valenta
432 stran
Sleva 17% z 961,-
797,60
Sleva 16% z 489,-
410,70
  

Zákon o elektronických komunikacích, Komentář

Zuzana Chudomelová
    

ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH PRÁVNÍCH DĚJIN, I. SVAZEK A-Č

Schelle Karel, Tauchen Jaromír
978 stran
Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých pr...
Sleva 13% z 990,-
861,30
1 490,-
  

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

Alena Bányaiová
272 stran
    

Základy izraelského obchodního práva se zaměřením na právo duševního vlastnictví

112 stran
Sleva 13% z 420,-
365,40
Sleva 13% z 275,-
239,30
  

Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti

Jan Hurdík
136 stran
    

Občanský soudní řád Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů

Petr Lavický
1116 stran
Sleva 13% z 250,-
217,60
Sleva 13% z 1 870,-
1 626,90
Nalezeno 1276 knih.
Předchozí 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 26 Další

Sháníte odbornou literaturu, učebnice? Právo, ekonomika, management, technika, účetnictví, veřejná správa a další? Neváhejte, volejte naši HORKOU LINKU 599 505 519

Platba v hotovosti při dodání zbožíPlatba portálem RaiffeisenbankPlatba v hotovosti při osobním odběruPlatba převodním příkazemPlatba portálem Paysec