Vsechny Knihy.cz

HomeNovinkyVýprodejPomocLegislativaKontaktVyhledáváníAkceZahradaBezpečnost práce
TOPlist
Knihy - nabídka učebnic
Nalezeno 1299 knih.
Předchozí 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 26 Další
katalogový výpis / řádkový výpis / řádkový s obrázkem

ÚZ č. 1180 - Zdravotní pojištění

224 stran
podle stavu k 16. 1. 2017 Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo ke změnám...
    

ÚZ č. 1179 - Sociální zabezpečení 2017

256 stran
podle stavu k 16. 1. 2017 Publikace obsahuje 13 předpisů v těchto kapitolách: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, soci...
Sleva 16% z 99,-
83,20
Sleva 16% z 119,-
100,-
  

ÚZ č. 1178 - Sociální pojištění 2017

368 stran
podle stavu k 16. 1. 2017 Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištěn...
    

Zákon o právu shromažďovacím - Komentář, 2. přepracované vydání

Černý, Lehká
368 stran
Komentář reaguje na komplexní novelu zákona o právu shromažďovacím č. 252/2016 Sb., účinnou od 1. 11. 2016. V publikaci je dále zahrnuta dosavadní jud...
Sleva 16% z 149,10
125,20
Sleva 16% z 990,-
831,60
  

Nařízení eIDAS - Komentář

Donát, Maisner, Piffl
304 stran
Zásadním problémem oblasti právních vztahů kolem nařízení eIDAS je fakt, že uživatel musí zpravidla pracovat s textem nařízení, prováděcím předpisem v...
    

Služební vztahy a výkon závislé práce

Jan Pichrt, Martin Kopecký, Jakub Morávek
336 stran
Editoři této publikace se rozhodli vytvořit tuto kolektivní monografii, která český trh právní literatury obohatí o dosud ojedinělý počin; počin, kter...
Sleva 16% z 1 090,-
915,60
Sleva 16% z 425,-
357,10
  

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II, C. Železniční právo, D. Námořní právo

Bohumil Poláček
456 stran
    

ÚZ č. 1170 - Zákoník práce, rejstřík

144 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 Zákoník práce doznal několika dalších změn, které jsou v textu vyznačeny tučně (mj. zaměstnávání nezletilých, pracovní volno...
Sleva 13% z 850,-
739,40
Sleva 16% z 75,-
63,-
  

ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník

320 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 Po třech letech existence byly v občanském zákoníku provedeny první změny; tyto změn jsou v textu vyznačeny tučně; protože z...
    

ÚZ č. 1171 - Obchodní korporace

288 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 Publikace obsahuje novelizovaný zákon o obchodních korporacích s podrobným rejstříkem a novelizovaný zákon o státním podniku...
Sleva 16% z 139,-
116,80
Sleva 16% z 125,-
104,90
  

Zákony 2017 II. část A, Občanský zákoník...

552 stran
    

Zákony 2017 II. část B, Trestní zákoník...

432 stran
Sleva 17% z 169,-
140,30
Sleva 17% z 169,-
140,30
  

Zákony 2017 III., Zákoník práce...

512 stran
    

Zákony 2017 IV., Stavební zákon...

448 stran
Sleva 17% z 189,-
156,90
Sleva 17% z 160,10
132,90
  

Zákony 2017 V., Zákon o obchích...

424 stran
    

Zákony 2017 VI., Životní prostředí

560 stran
Sleva 17% z 160,10
132,90
Sleva 17% z 160,10
132,90
  

ÚZ č. 1168 - Hazardní hry

48 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 Obsah publikace: Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her ...
    

ÚZ č. 1162 - Cenové předpisy 2017

56 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od...
Sleva 16% z 59,-
49,50
Sleva 16% z 59,-
49,50
  

Náhrada reflexní škody společníků korporací

Rozehnal Aleš
156 stran
Reflexní škoda je škoda způsobená jednáním, které porušuje právní normu, a již utrpí osoba, která není účastníkem právního závazku vzniklého porušením...
    

Zákon o evidenci tržeb - Komentář

Daniela Hrabětová, Stanislav Kouba, Markéta Patzen
152 stran
Publikace poslouží jako praktický průvodce při řešení výkladových problémů při aplikaci zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a to především pro p...
Sleva 13% z 190,-
165,20
Sleva 18% z 295,-
241,90
  

Zákon o elektronických komunikacích - Komentář

Barbora Vlachová
536 stran
Obsáhlý komentář ke stěžejnímu právnímu předpisu v oblasti elektronických komunikací. Reflektuje relevantní judikaturu soudů i Českého telekomunikační...
    

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku - Komentář

Jiří Hrádek
240 stran
Komentář k přepravním smlouvám, které jsou obsaženy v § 2550 až 2585 ObčZ, systematickým způsobem představuje novou právní úpravu. Text se věnuje neje...
Sleva 16% z 1 190,-
999,60
Sleva 16% z 690,-
579,60
  

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 77 (vč. CD)

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace ...
    

Patentový zákon - Komentář

Chloupek, Hartvichová a kol.
352 stran
Jediný komentář zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích na trhu je praktickou pomůckou každého, kdo se setká s ochranou práv duševního vlastnictví...
Sleva 16% z 1 350,-
1 134,-
Sleva 16% z 1 090,-
915,60
  

Deliktní právo

Tichý, Hrádek
544 stran
Publikace se zabývá problematikou deliktní odpovědnosti za škodu. Je první komplexní analýzou tohoto institutu v české literatuře. Srovnávacím rozbore...
    

Antidiskriminační zákon - Komentář, 2. vydání

Boučková, Havelková, Koldinská
544 stran
Málokterý zákon vyvolává v průběhu své přípravy a schvalování tolik emocí, jako vyvolal zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany pře...
Sleva 16% z 790,-
663,60
Sleva 16% z 1 190,-
999,60
  

ÚZ č. 1163 - Předpisy související s občanským zákoníkem

112 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikac...
    

ÚZ č. 1161 - Státní služba

112 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů regulujících státní službu. Vedle zákona o státní službě se samostatným rejstří...
Sleva 16% z 69,-
58,-
Sleva 16% z 69,-
58,-
  

Zákon o ochraně hospodářské soutěže - Komentář, 3. vydání

Kindl, Munková
864 stran
Třetí vydání šedého komentáře k zákonu o ochraně hospodářské soutěže reaguje na změny, ke kterým došlo v oblasti právní úpravy ochrany hospodářské sou...
    

Zdravotnictví a právo

Svejkovský, Vojtek, Arnoštová a kol.
488 stran
Publikace s takovým rozsahem a zaměřením je první a jedinečná v naší literatuře a poskytuje nejen právníkům, ale všem, kdo působí ve zdravotnictví, te...
Sleva 16% z 1 990,-
1 671,60
Sleva 16% z 1 290,-
1 083,60
  

Exekuční řád, 4. vydání - Komentář

Kasíková, Jirmanová, Hubáček
1168 stran
Čtvrté vydání komentáře reaguje na změny, které v exekučním právu nastaly v souvislosti s novým občanským zákoníkem a dvěma významnými novelami exekuč...
    

ÚZ č.1160 Ochrana spotřebitele 2016

224 stran
podle stavu k 1. 12. 2016 Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – novelizovaný zákon o ochraně spotřebitele, zákon o technickýc...
Sleva 16% z 1 790,-
1 503,60
Sleva 16% z 99,-
83,20
  

ÚZ č. 1159 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

256 stran
podle stavu k 14. 11. 2016 Soubor 24 předpisů je rozdělen do pěti kapitol: Služební poměr, Policie ČR, Vězeňská služba, Bezpečnostní informační služb...
    

Dějiny veřejné správy

Karel Schelle
520 stran
Součástí státního mechanismu každého státu je vedle orgánů státní moci, justičních orgánů a orgánů přímého donucení také veřejná správa. Organizace a ...
Sleva 16% z 109,-
91,50
Sleva 13% z 695,-
604,70
  

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Jan Pichrt, Martin Štefko, Jakub Morávek
424 stran
    

Územní plány před Nejvyšším správním soudem, Se zaměřením na otázky aktivní legitimace

Vendula Zahumenská, Jaroslav Benák
152 stran
Sleva 13% z 550,-
478,50
Sleva 13% z 275,-
239,30
  

Zákon o evidenci tržeb, Komentář

Daniela Hrabětová, Stanislav Kouba, Markéta Patzenhauer
152 stran
    

MEZINÁRODNÍ OBCHOD S VÝBUŠNINAMI Z POHLEDU ČESKÉHO A EVROPSKÉHO PRÁVA

JUDr. Martin Neustupný
123 stran
Publikace obsahuje popis a rozbor právní úpravy mezinárodního obchodu s výbušninami zejména z pohledu evropského a českého práva
Sleva 13% z 295,-
256,60
Sleva 25% z 299,-
224,30
  

Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů

Lucia Valentová, Miluše Hrnčiříková
176 stran
    

Zákon o zadávání veřejných zakázek, Praktický komentář s judikaturou

Romana Derková, Daniel Bartoň, Ivo Macek
848 stran
Sleva 13% z 290,-
252,20
Sleva 13% z 1 190,-
1 035,30
  

Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž

Dana Ondrejová
264 stran
Publikace se zabývá možnou kvalifikací porušení závazkového práva jako nekalé obchodní praktiky a současně (případně alternativně) jako nekalosoutěžní...
    

Zákon o registru smluv - Komentář

Bouda, Fadrný, Franc
456 stran
* Publikace provádí novým zákonem a procesem uveřejňování smluv státu, územních samosprávných celků a dalších veřejných institucí v registru smluv. *...
Sleva 18% z 490,10
401,80
Sleva 18% z 1 090,-
893,80
  

ÚZ č. 1158 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

288 stran
podle stavu k 24. 10. 2016 Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný jednací řád Poslanecké sněmovny a novelizovaný zákon o vo...
    

ÚZ č. 1157 - Odměňování státních zaměstnanců

112 stran
podle stavu k 24. 10. 2016 Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců. Vedle katalogu správních činností, obsahuje publikace noveliz...
Sleva 16% z 99,-
83,20
Sleva 16% z 65,-
54,60
  

Energetický zákon Komentář

Kateřina Eichlerová, Martin Jasenský
1492 stran
Po 15 letech účinnosti zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (e...
    

Aktuální právní aspekty migrace

Lenka Pítrová
176 stran
Uprchlická vlna v Evropě vyvolala ostré názorové střety a emoce, a to i v zemích, jako je Česká republika, která vlastně migrační příliv ani nepocítil...
Sleva 13% z 3 950,-
3 436,50
Sleva 15% z 280,-
237,90
  

ÚZ č. 1154 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

224 stran
podle stavu k 3. 10. 2016 Publikace obsahuje úplné znění zásadně novelizovaného zákona o pojišťovnictví (330 změn a doplnění od září 2016) a jeho 3 n...
    

Pracovní právo pro praxi

Kocourek, Dobřichovský
332 stran
Publikace Pracovní právo pro praxi je zaměřena na přístup k řešení vybraných a nejčastěji se vyskytujících právních otázek (základní zásady, vztah ZPr...
Sleva 16% z 139,-
116,80
Sleva 16% z 690,-
579,60
  

Autoškola 2017

Matěj Barták
304 stran
    

Kompetenční zákon Komentář

Jan Kněžínek
388 stran
Sleva 17% z 99,-
82,20
Sleva 13% z 750,-
652,50
Nalezeno 1299 knih.
Předchozí 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 26 Další

Sháníte odbornou literaturu, učebnice? Právo, ekonomika, management, technika, účetnictví, veřejná správa a další? Neváhejte, volejte naši HORKOU LINKU 599 505 519

Platba v hotovosti při dodání zbožíPlatba portálem RaiffeisenbankPlatba v hotovosti při osobním odběruPlatba převodním příkazemPlatba portálem Paysec