Vsechny Knihy.cz

HomeNovinkyVýprodejPomocLegislativaKontaktVyhledáváníAkceZahradaBezpečnost práce
TOPlist
Nemůžete sehnat knihu? Nemáme knihu v nabídce? Napište nám, hledáme knihy za Vás.
Knihy - nabídka učebnic
Knihy - báňská literatura, hornictví
Nalezeno 1272 knih.
Předchozí 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 26 Další
katalogový výpis / řádkový výpis / řádkový s obrázkem

Správní práv - Obecná část, 9. vydání

Dušan Hendrych a kol.
600 stran
    

Základní zásady trestního řízení, Vůdčí ideje českého trestního procesu

Jiří Jelínek
224 stran
Sleva 16% z 990,-
831,60
Sleva 13% z 350,-
304,50
  

Předběžná opatření v civilním řízení

Vít Hrnčiřík
272 stran
Publikace nabízí systematický pohled na předběžná opatření podle OSŘ a ZŘS. Je jedinou českou monografií zpracovávající toto živě diskutované a vysoce...
    

Institucionální aspekty regulace médií

Pouperová Olga
256 stran
Kniha je rozdělena na dvě části. Tématem první části jsou nezávislé regulační orgány, konkrétně regulační orgány v sektoru vysílání. Autorka vysvětluj...
Sleva 16% z 490,10
411,60
Sleva 20% z 380,10
304,-
  

ÚZ č. 1149 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

112 stran
podle stavu k 19. 9. 2016 Právní předpisy z oblasti archivnictví Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých záko...
    

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 76 (vč. CD)

992 stran
Sleva 16% z 59,-
49,50
Sleva 16% z 1 340,-
1 125,60
  

ÚZ č. 1142 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

416 stran
podle stavu k 8. 8. 2016 Publikace obsahuje soubor 26 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání byl novelami dotčen občanský soudní řád...
    

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 75 (vč. CD)

752 stran
Sleva 16% z 197,-
165,40
Sleva 16% z 990,-
831,60
  

ÚZ č. 1150 - Školství, pedagogičtí pracovníci

672 stran
    

Judikatura k rekodifikaci - Nájem a pacht

Petr Lavický, Petra Polišenská
392 stran
Předkládaný svazek přehledu judikatury k rekodifikovanému soukromému právu shrnuje rozhodnutí zabývající se nájmem a pachtem, tedy instituty upraveným...
Sleva 16% z 259,10
217,60
Sleva 16% z 590,-
495,70
  

Zákon o úřednících územních samosprávných celků (č. 312/2002 Sb.) - Komentář

Klára Pondělíčková, Vít Šťastný
252 stran
    

ÚZ č. 1148 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

240 stran
Sleva 16% z 399,-
335,20
Sleva 16% z 119,-
100,-
  

ÚZ č. 1146 - Celní předpisy

136 stran
    

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo
852 stran
Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejno...
Sleva 16% z 79,-
66,30
Sleva 16% z 1 490,-
1 251,60
  

ÚZ č. 1143 - Trestní předpisy

432 stran
    

Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana

Hana Kelblová
172 stran
Sleva 16% z 199,-
167,20
Sleva 16% z 295,-
247,80
  

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář - Kniha V. (stav k 1.2.2016)

Jaromír Jirsa a kolektiv
632 stran
    

Zákon o církvích a náboženských společnostech, Komentář

Aleš Chocholáč
Sleva 16% z 900,-
756,-
Sleva 13% z 550,-
478,50
  

Zákon o zeměměřictví, komentář

Eva Barešová, Miloslav Müller
208 stran
    

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář. Kniha IV.

Jaromír Jirsa a kolektiv
280 stran
Sleva 13% z 440,-
382,80
Sleva 16% z 600,10
504,-
  

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Chalupa, Reiterman, Holý
176 stran
Publikace představuje učebnici práva přeměn obchodních korporací a obchodního rejstříku a navazuje na učebnice práva cenných papírů (díl IV) a obecné ...
    

Daňový řád - Komentář, 3. vydání

Lichnovský, Ondrýsek a kol.
944 stran
Komentář je v pořadí třetím vydáním, kdy odstup od předešlého vydání činí téměř 5 let. Za tuto dobu došlo nejenom k několika zásadním novelizacím záko...
Sleva 16% z 390,-
327,60
Sleva 16% z 1 790,-
1 503,60
  

Nesporná řízení II

Karel Svoboda
312 stran
Druhý díl monografie se zabývá výkladem řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (§ 466 až 491 ZŘS) a normami upravujícími předběžné opatření ve věcech...
    

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004–2015)

David Petrlík
256 stran
Sleva 16% z 550,-
462,-
Sleva 16% z 390,-
327,60
  

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese

Jana Šustová
176 stran
Problematika profesní odpovědnosti je v dnešní době čím dál častěji zmiňována, a to nejen v oblasti právnických profesí, ale též v oblasti poskytování...
    

Obchodní smlouvy

Dohnal, Galvas, Oliva
Tato praktická publikace je určena všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Jejím cílem nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění ...
Sleva 16% z 390,-
327,60
Sleva 16% z 590,-
495,70
  

Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Herman Pavel, Fidler Vlastimil a kolektiv
592 stran
Zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje komplexní právní úpravu zadávání veřejných zakázek v České republice. V rámci jednoho zákona jsou upraveny...
    

ÚZ č. 1140 - Veřejné zakázky, Registr smluv

176 stran
Sleva 13% z 790,-
687,30
Sleva 16% z 99,-
83,20
  

ÚZ č. 1138 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

640 stran
    

Zákon o některých službách informační společnosti - Komentář

Martin Maisner
224 stran
Komentář poskytuje přehledný výklad k zákonu o některých službách informační společnosti. Vychází ze současného stavu právního poznání, odborné litera...
Sleva 16% z 279,-
234,30
Sleva 16% z 690,-
579,60
  

Společnost s ručením omezeným

Václav Filip, David Fyrbach
616 stran
    

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, Komentář

Petr Kazda, Karolína Kazdová
204 stran
Sleva 13% z 780,-
678,60
Sleva 13% z 395,-
343,60
  

Správny súdny poriadok, nový zákon s komentárom

176 stran
    

Zajištění a utvrzení dluhů

Milan Kindl
528 stran
Publikace představuje ucelený přehled jednotlivých druhů zajištění, přičemž plně zohledňuje novou právní úpravu. Vedle jednotlivých institutů nového o...
Sleva 17% z 208,-
172,70
Sleva 16% z 890,-
747,60
  

Ústava České republiky - komentář, 2. vydání

Sládeček, Mikule, Syllová
1320 stran
Jde o druhé, aktualizované a přepracované vydání komentáře (první vyšlo v roce 2007), na kterém se podíleli dva současní soudci Ústavního soudu. Nejen...
    

Dopravní právo

Vetešník, Jemelka, Potěšil
840 stran
Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Sv...
Sleva 16% z 2 190,-
1 839,60
Sleva 16% z 1 490,-
1 251,60
  

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem 2016

Věra Novotná, Eva Burdová, Jana Riedlová Jurková
808 stran
    

Způsoby realizace exekuce - Kompendium judikatury, 4. díl

Blanka Havlíčková
200 stran
Sleva 16% z 669,-
562,-
Sleva 16% z 350,-
294,-
  

ÚZ č. 1137 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

176 stran
    

Ústava České republiky, Zákon o volbě prezidenta republiky

80 stran
Sleva 16% z 79,-
66,30
Sleva 17% z 35,-
29,-
  

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2016

Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková
184 stran
    

ÚZ č. 1134 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

304 stran
Sleva 16% z 299,-
251,10
Sleva 16% z 129,-
108,40
  

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb

Eva Janečková, Hana Čiberová, Petr Mach
352 stran
    

Vzory smluv dle NOZ II.

168 stran
Sleva 16% z 449,-
377,20
Sleva 16% z 290,-
243,50
  

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I, A. Říční právo. B. Letecké právo

Bohumil Poláček
    

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Husták, Smutný
312 stran
Publikace komplexně zpracovává materii investičních služeb a investičních nástrojů ve světle nového civilního práva a směrnice MiFID, zohledňuje též h...
Sleva 13% z 700,-
609,10
Sleva 16% z 590,-
495,70
  

Musíš znát... Trestní právo hmotné

Petra Polišenská
208 stran
Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled nejdůležitější judikatury trestního práva hmotného za období od ledna 2014 do května 2015. J...
    

České právní dějiny, 3. vydání

Schelle Karel, Vojáček Ladislav, Knoll Vilém
696 stran
Publikace, která vychází již ve třetím upraveném vydání, pocházející z autorské dílny renomovaných právních historiků je nejnovějším zpracováním český...
Sleva 13% z 290,-
252,20
Sleva 13% z 720,-
626,30
  

Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva - Komentář.

Novotný, Horák, Holejšovský
416 stran
Publikace podává aktuální komentář k právním předpisům v oblasti bytového spoluvlastnictví a bytového družstevnictví. Autoři komentáře zhodnotili dosa...
    

Vzory smluv dle NOZ II.

168 stran
Sleva 16% z 990,-
831,60
Sleva 17% z 290,-
240,70
Nalezeno 1272 knih.
Předchozí 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 26 Další

Sháníte odbornou literaturu, učebnice? Právo, ekonomika, management, technika, účetnictví, veřejná správa a další? Neváhejte, volejte naši HORKOU LINKU 599 505 519

Platba v hotovosti při dodání zbožíPlatba portálem RaiffeisenbankPlatba v hotovosti při osobním odběruPlatba převodním příkazemPlatba portálem Paysec