Vsechny Knihy.cz

HomeNovinkyVýprodejPomocLegislativaKontaktVyhledáváníAkceZahradaBezpečnost práce
TOPlist
Nemůžete sehnat knihu? Nemáme knihu v nabídce? Napište nám, hledáme knihy za Vás.
Knihy - nabídka učebnic
Knihy - báňská literatura, hornictví
Nalezeno 1276 knih.
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 Další
katalogový výpis / řádkový výpis / řádkový s obrázkem

Zákony 2018 VI., Životné prostredie, odpady, lesy, voda, ovzdušie, ...

768 stran
    

Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca, možnosti a riziká

Helena Barancová
192 stran
Sleva 17% z 138,10
114,60
Sleva 13% z 290,-
252,20
  

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva

Marek Domin
684 stran
    

Zákon o zpravodajských službách České republiky, Zákon o Bezpečnostní informační službě. Zákon o Vojenském zpravodajství.

Ladislav Pokorný, Jiří Chrobák, Martin Fliegel
204 stran
Sleva 13% z 1 321,-
1 149,30
Sleva 13% z 399,-
347,10
  

Insolvenční zákon, Komentář

Jan Kozák, Jaroslav Brož, Alexandr Dadam
1840 stran
    

Výběr z rozhodovací praxe k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL)
860 stran
Sleva 13% z 2 599,-
2 261,10
Sleva 13% z 3 290,-
2 862,30
  

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III, E. Silniční právo, F. Multimodální právo

Bohumil Poláček
448 stran
    

ÚSTAVNÍ PRÁVO - SOUBOR ZÁKONŮ (STAV KE DNI 25.10.2017)

Kolektiv autorů
778 stran
Soubor zákonů „Ústavní právo“ a jednotlivé právní předpisy, které jsou v něm obsaženy, výborně vystihují základní hodnoty, na nichž je vystavěna advok...
Sleva 13% z 880,-
765,60
600,10
  

SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ, 3. VYDÁNÍ

Skulová Soňa
422 stran
Aktualizované vydání publikace přináší nejen teoretický základ, ale také ucelený a vhodně strukturovaný výklad hlavního správního procesního předpisu,...
    

Směnka v soudním řízení

Radim Chalupa
256 stran
520,-
Sleva 13% z 490,10
426,40
  

ÚZ č. 1230 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

podle stavu k 27. 11. 2017 Soubor 24 předpisů je rozdělen do šesti kapitol: Služební poměr, Policie ČR, Vězeňská služba, Generální inspekce bezpečnos...
    

ÚZ č. 1231 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

85 stran
podle stavu k 27. 11. 2017 Publikace obsahuje aktuální text zákona o Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, který je od minulého vydání...
Sleva 16% z 119,-
100,-
Sleva 16% z 85,-
71,40
  

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Svoboda, Smolík, Levý
1632 stran
Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013....
    

Zákon o významné tržní síle - Komentář

Kindl, Koudelka
304 stran
První vydání komentáře k zákonu o významné tržní síle přináší ucelený výklad k zákonu, který má mimořádný význam pro dodavatelsko-odběratelské vztahy ...
Sleva 16% z 1 990,-
1 671,60
Sleva 16% z 990,-
831,60
  

Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací - Komentář

Vítek a kol.
272 stran
ákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících ...
    

ÚZ č. 1235 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 2018

208 stran
podle stavu k 4. 12. 2017 Publikace obsahuje úplné znění zákona o pojišťovnictví a jeho prováděcí vyhlášky. Dále zákon o pojišťovacích zprostředkovat...
Sleva 16% z 890,-
747,60
Sleva 16% z 129,-
108,40
  

ÚZ č. 1234 - Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších 2018

96 stran
podle stavu k 4. 12. 2017 Nová publikace edice ÚZ obsahuje soubor předpisů rozdělený do tří kapitol: - služební příjem příslušníků bezpečnostních sb...
    

ÚZ č. 1233 - Odměňování státních zaměstnanců 2018

144 stran
podle stavu k 4. 12. 2017 Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně významně novelizovaného katalogu správních činností od 1...
Sleva 16% z 65,-
54,60
Sleva 16% z 77,-
64,70
  

ÚZ č. 1232 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2018

224 stran
podle stavu k 4. 12. 2017 V roce 2010 byla v edici ÚZ vydána publikace Katalog prací ve veřejných službách a správě, která obsahovala pouze vybraná u...
    

Úvod do mezinárodního práva soukromého

Naděžda Rozehnalová, Jiří Valdhans, Klára Drličko
304 stran
Sleva 16% z 97,-
81,50
Sleva 16% z 372,-
312,50
  

Zákon o ochraně přírody a krajiny - Komentář

Vomáčka, Knotek, Konečná
704 stran
    

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

320 stran
podle stavu k 20. 11. 2017 Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných...
Sleva 16% z 1 290,-
1 083,60
Sleva 16% z 139,-
116,80
  

ÚZ č. 1226 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

304 stran
podle stavu k 13. 11. 2017 Publikace obsahuje aktuální krizovou legislativu – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodá...
    

Legal Theory

Petr Osina
128 stran
The aim of the textbook is to provide students with a guide to the basic theoretical questions of law. It is up to legal theory to reveal common princ...
Sleva 16% z 165,-
138,60
Sleva 16% z 220,-
184,80
  

Vzory zmlúv a podaní z pracovného práva

Marek Švec, Michal Drobný, Timea Szabóová
640 stran
    

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Komentář, Komentář

Miloš Olík, Martin Maisner, Radek Pokorný, Petr Málek, Martin Janoušek
528 stran
Sleva 13% z 736,-
640,30
Sleva 13% z 1 050,-
913,40
  

ÚZ č. 1225 - Základy evropského práva

368 stran
podle stavu k 6. 11. 2017 Publikace obsahuje zakládací smlouvy - o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evro...
    

Compliance v podnikové praxi

Schenková, Lasák a kol.
480 stran
Pojem compliance se v poslední době pevně ukotvil v českém právním prostředí. Obchodní korporace se musejí vyrovnat s neustále rostoucím množstvím prá...
Sleva 16% z 139,-
116,80
Sleva 16% z 790,-
663,60
  

ÚZ č. 1223 - Životní prostředí

752 stran
podle stavu k 1. 11. 2017 Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o ži...
    

ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY - PRAKTICKÝ PRŮVODCE

Slabý Antonín, Škoda Jindřich, Vavera František
476 stran
Publikace je zaměřena na praxi a reaguje na novou právní úpravu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Nová koncepce správního trestání m...
Sleva 16% z 319,-
268,-
550,-
  

Zákon o obcích Komentář

Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček
376 stran
    

Zákonnik práce po ostatnej dohode Komentár a príklady, Zákony 2018 Úplne znenie zákonov platné k 1. 1. 2018

Zuzana Cingelová
264 stran
Sleva 13% z 640,-
556,80
Sleva 17% z 376,-
312,10
  

Obchodní korporace - Veřejná obchodní společnost, Komanditní společnost, Společnost s ručením omezeným. Základy soukromého práva VII

Chalupa, Reiterman, Grinc
256 stran
Publikace představuje učebnici práva osobních obchodních společností a společnosti s ručením omezeným a navazuje na čtvrtou, pátou a šestou epizodu zá...
    

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 80 (vč. CD)

Ústavní soud ČR
736 stran
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace ...
Sleva 16% z 390,-
327,60
Sleva 16% z 810,-
680,50
  

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA V PŘÍKLADECH

Švarc Zbyněk a kol.
256 stran
Učebnice je určena jako praktická pomůcka doplňující teoretické znalosti získané při výuce právních disciplín. Její obsah vychází a navazuje na publik...
    

Správní právo trestní

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek
304 stran
290,-
Sleva 13% z 420,-
365,40
  

ÚZ č. 1222 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

800 stran
podle stavu k 16. 10. 2017 Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad kapitálovým trhem, podnikání na kapitálov...
    

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci - Komentář, 4. vydání

Vojtek, Bičák
440 stran
Již čtvrté vydání úspěšného komentáře k odpovědnosti za škodu způsobené při výkonu veřejné moci znovu shrnuje vývoj, k němuž v aplikaci tohoto zákona ...
Sleva 16% z 349,-
293,20
Sleva 16% z 990,-
831,60
  

Vzory podaní a rozhodnutí v trestných veciach, IV. aktualizované a doplnené vydanie

Milada Illášová
376 stran
    

Exekučný zákon v aplikačnej praxi, Komentár Podľa stavu k 1. 7. 2017

Jaroslav Krajčo
800 stran
Sleva 17% z 748,-
620,80
Sleva 7% z 2 221,-
2 065,60
  

ÚZ č. 1220 - Sociální zabezpečení

272 stran
podle stavu k 9. 10. 2017 Publikace obsahuje 13 předpisů rozdělené do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižen...
    

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

288 stran
podle stavu k 9. 10. 2017 Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku ...
Sleva 16% z 127,10
106,70
Sleva 16% z 117,-
98,30
  

Vlastnictví bytů – kondominium

Pavel Petr
144 stran
Bydlení představuje jednu ze základních lidských potřeb a její uspokojování má zcela klíčový význam pro formování člověka a jeho osobnosti. Právo bydl...
    

CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží) - Komentář

Tichý
440 stran
Sleva 16% z 290,-
243,50
Sleva 16% z 990,-
831,60
  

Zákon o rybářství Komentář

Alexander Šíma
176 stran
    

Zákon o svobodném přístupu k informacím, Praktický komentář

Jitka Jelínková, Miloš Tuháček
284 stran
Sleva 13% z 345,-
300,10
Sleva 13% z 455,-
395,80
  

TEORIE PRÁVA, 7.VYDÁNÍ

Gerloch Aleš
336 stran
Nové vydání učebnice Teorie práva je aktualizovanou verzí vydání předchozího, které se osvědčilo. Proto se jeho základní struktura, rozsah a způsob vý...
    

TRESTNÍ PRÁVO - SOUBOR ZÁKONŮ, STAV K 7.9.2017

kolektiv autorů
Soubor zákonů „Trestní právo“ představuje promyšleně sestavenou a ucelenou kompilaci právních předpisů, která odráží komplexnost a vzájemnou provázano...
420,-
300,-
  

Autorský zákon - Komentář, 5. vydání

Chaloupková, Holý
392 stran
Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a p...
    

ÚZ č. 1218 - Ochrana spotřebitele

240 stran
podle stavu k 2. 10. 2017 Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – zákon o ochraně spotřebitele, zákon o technických požadavcích...
Sleva 16% z 990,-
831,60
Sleva 16% z 99,-
83,20
Nalezeno 1276 knih.
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 Další

Sháníte odbornou literaturu, učebnice? Právo, ekonomika, management, technika, účetnictví, veřejná správa a další? Neváhejte, volejte naši HORKOU LINKU 599 505 519

Platba v hotovosti při dodání zbožíPlatba portálem RaiffeisenbankPlatba v hotovosti při osobním odběruPlatba převodním příkazemPlatba portálem Paysec