Vsechny Knihy.cz

HomeNovinkyVýprodejPomocLegislativaKontaktVyhledáváníAkceZahradaBezpečnost práce
TOPlist
Nemůžete sehnat knihu? Nemáme knihu v nabídce? Napište nám, hledáme knihy za Vás.
Knihy - nabídka učebnic
Knihy - báňská literatura, hornictví
Nalezeno 1272 knih.
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 Další
katalogový výpis / řádkový výpis / řádkový s obrázkem

ÚZ č. 1249 - Předpisy související s občanským zákoníkem

112 stran
podle stavu k 22. 1. 2018 S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publika...
    

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

192 stran
podle stavu k 22. 1. 2018 Zákon o zadávání veřejných zakázek se změnami od 1. 1. 2018. Mění se např. finanční limity. K zákonu je zpracován podrobný ...
Sleva 16% z 69,-
58,-
Sleva 16% z 108,-
90,80
  

ÚZ č. 1247 - Oceňování majetku 2018

256 stran
podle stavu k 15. 1. 2018 Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, jejímž předmětem jsou podrobná pravidla pro oceňová...
    

Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1.2.2018

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmannová, Mgr.
1296 stran
Přestože v rámci předchozího volebního období nebylo v Poslanecké sněmovně Parlamentu dokončeno projednávání vládního návrhu zásadní (koncepční) novel...
Sleva 16% z 135,-
113,40
Sleva 21% z 979,-
773,40
  

Reklamní právo

Rigel, Moravec, Ondrejová
200 stran
Reklama na člověka působí denně z různých stran a uniknout jí znamená uniknout z civilizace. Tak, jako je pestrá paleta forem reklamy a nabízených pro...
    

Dědické právo - Základy soukromého práva IX

Chalupa, Reiterman, Muzikář
184 stran
Publikace představuje učebnici dědického práva a navazuje na čtvrtou, pátou, šestou a sedmou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV...
Sleva 16% z 390,-
327,60
Sleva 16% z 290,-
243,50
  

Rozhodnutí předběžné povahy, jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

Martina Küchlerová
200 stran
    

Vzory zmlúv a podaní v pracovnoprávnych vzťahoch, V. aktualizované a doplnené vydanie

Milada Illášová
512 stran
Sleva 13% z 320,-
278,40
Sleva 17% z 748,-
620,80
  

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov

Bernhard Hager, Jana Sapáková, Natália Jánošková, Katarína Liebscherová
192 stran
    

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Vladimír Voříšek, Roman Lang
580 stran
Sleva 13% z 595,-
517,70
Sleva 13% z 945,-
822,10
  

Autoškola 2018, Moderní učebnice a testové otázky

Václav Minář
272 stran
    

Zákoník práce 2018 (sešitové vydání)

Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Dana Roučková
176 stran
Tak jako každým rokem nabízíme čtenářům i letos stručnou odbornou publikaci obsahující aktuální znění zákoníku práce k 1. 1. 2018 – tedy se zapracován...
Sleva 2% z 169,-
165,60
Sleva 16% z 129,-
108,40
  

Zákony 2018 II. část A

576 stran
    

Zákony 2018 II. část B

432 stran
Sleva 17% z 169,-
140,30
Sleva 17% z 169,-
140,30
  

Zákony 2018 VI.

560 stran
    

Zákony 2018 V.

432 stran
Sleva 17% z 160,10
132,90
Sleva 17% z 160,10
132,90
  

Zákony 2018 III.

576 stran
    

Zákony 2018 IV.

472 stran
Sleva 17% z 189,-
156,90
Sleva 17% z 160,10
132,90
  

ÚZ č. 1242 - Zákoník práce 2018, rejstřík

144 stran
podle stavu k 1. 1. 2018 Od minulého vydání byl zákoník práce dotčen 12 novelami, které obsahují 26 změn a doplnění – v textu jsou zvýrazněny tučně. ...
    

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

56 stran
podle stavu k 1. 1. 2018 Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od...
Sleva 16% z 79,-
66,30
Sleva 16% z 59,-
49,50
  

ÚZ č. 1238 - Zdravotní služby

272 stran
podle stavu k 1. 1. 2018 Publikace obsahuje aktuální znění 3 novelizovaných zákonů k danému tématu: zákon o specifických zdravotních službách, zákon ...
    

GDPR pro praxi

Navrátil Jiří a kolektiv
540 stran
Publikace si klade za cíl poskytnout základní informace týkající se GDPR čili Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) podnikatelskému sekt...
Sleva 16% z 117,-
98,30
Sleva 17% z 420,-
348,60
  

Pracovnělékařské služby – povinnosti zaměstnavatelů a lékařů

JUDr. Bořivoj Šubrt, prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
424 stran
Publikace zpracovává v současné době velmi aktuální téma. Právní úprava pracovnělékařských služeb v zákoně o specifických zdravotních službách a v p...
    

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2017/2018 + CD

PhDr. Jiří Valenta
1072 stran
Již sedmé vydání praktické příručky Školské zákony… obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktuální úpln...
Sleva 16% z 449,-
377,20
Sleva 16% z 659,-
553,50
  

Stavební zákon s komentářem a souvisejícími předpisy 2018

Ing. Jiří Blažek
344 stran
Publikace je koncipována z hlediska potřeb žadatelů o umístění a povolení staveb, zařízení, terénních úprav a udržovacích prací. Vychází z aktuální...
    

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Mates a kol.
272 stran
Učebnice Základy správního práva trestního obsahuje jako jediná publikace v této oblasti komplexní přehled správního trestání, a to včetně nástinu his...
Sleva 16% z 419,-
352,-
Sleva 16% z 550,-
462,-
  

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 81 (vč. CD)

Ústavní soud ČR
1000 stran
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace ...
    

Dovolání

Karel Svoboda, Klára Trněná
176 stran
Sleva 16% z 1 100,-
924,-
Sleva 16% z 390,-
327,60
  

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, Praktický komentář k zákonu č. 250/2016 Sb. (přestupkový řád)

Marta Ondrušová, Radek Ondruš, Petr Vytopil
776 stran
    

Zákony 2018 II. časť B, Exekučné, trestné, civilné, správne,...

576 stran
Sleva 13% z 980,-
852,60
Sleva 17% z 166,-
137,70
  

Zákony 2018 IV., Stavebné konanie, pôda, byty, architekti, ...

544 stran
    

Zákony 2018 V., Štátna a verejná správa, samospráva, školstvo

560 stran
Sleva 17% z 138,10
114,60
Sleva 17% z 138,10
114,60
  

Zákony 2018 VI., Životné prostredie, odpady, lesy, voda, ovzdušie, ...

768 stran
    

Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca, možnosti a riziká

Helena Barancová
192 stran
Sleva 17% z 138,10
114,60
Sleva 13% z 290,-
252,20
  

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva

Marek Domin
684 stran
    

Zákon o zpravodajských službách České republiky, Zákon o Bezpečnostní informační službě. Zákon o Vojenském zpravodajství.

Ladislav Pokorný, Jiří Chrobák, Martin Fliegel
204 stran
Sleva 13% z 1 321,-
1 149,30
Sleva 13% z 399,-
347,10
  

Insolvenční zákon, Komentář

Jan Kozák, Jaroslav Brož, Alexandr Dadam
1840 stran
    

Výběr z rozhodovací praxe k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL)
860 stran
Sleva 13% z 2 599,-
2 261,10
Sleva 13% z 3 290,-
2 862,30
  

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III, E. Silniční právo, F. Multimodální právo

Bohumil Poláček
448 stran
    

Zákon o obcích Komentář

Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček
376 stran
Sleva 13% z 880,-
765,60
Sleva 13% z 640,-
556,80
  

Ústavní právo - Soubor zákonů (Stav ke dni 25.10.2017)

Kolektiv autorů
778 stran
Soubor zákonů „Ústavní právo“ a jednotlivé právní předpisy, které jsou v něm obsaženy, výborně vystihují základní hodnoty, na nichž je vystavěna advok...
    

Správní právo procesní, 3. vydání

Skulová Soňa
422 stran
Aktualizované vydání publikace přináší nejen teoretický základ, ale také ucelený a vhodně strukturovaný výklad hlavního správního procesního předpisu,...
Sleva 13% z 600,10
522,10
Sleva 13% z 520,-
452,30
  

Směnka v soudním řízení

Radim Chalupa
256 stran
    

ÚZ č. 1230 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

podle stavu k 27. 11. 2017 Soubor 24 předpisů je rozdělen do šesti kapitol: Služební poměr, Policie ČR, Vězeňská služba, Generální inspekce bezpečnos...
Sleva 13% z 490,10
426,40
Sleva 16% z 119,-
100,-
  

ÚZ č. 1231 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

85 stran
podle stavu k 27. 11. 2017 Publikace obsahuje aktuální text zákona o Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, který je od minulého vydání...
    

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Svoboda, Smolík, Levý
1632 stran
Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013....
Sleva 16% z 85,-
71,40
Sleva 16% z 1 990,-
1 671,60
  

Zákon o významné tržní síle - Komentář

Kindl, Koudelka
304 stran
První vydání komentáře k zákonu o významné tržní síle přináší ucelený výklad k zákonu, který má mimořádný význam pro dodavatelsko-odběratelské vztahy ...
    

Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací - Komentář

Vítek a kol.
272 stran
ákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících ...
Sleva 16% z 990,-
831,60
Sleva 16% z 890,-
747,60
  

ÚZ č. 1235 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 2018

208 stran
podle stavu k 4. 12. 2017 Publikace obsahuje úplné znění zákona o pojišťovnictví a jeho prováděcí vyhlášky. Dále zákon o pojišťovacích zprostředkovat...
    

ÚZ č. 1234 - Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších 2018

96 stran
podle stavu k 4. 12. 2017 Nová publikace edice ÚZ obsahuje soubor předpisů rozdělený do tří kapitol: - služební příjem příslušníků bezpečnostních sb...
Sleva 16% z 129,-
108,40
Sleva 16% z 65,-
54,60
Nalezeno 1272 knih.
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 Další

Sháníte odbornou literaturu, učebnice? Právo, ekonomika, management, technika, účetnictví, veřejná správa a další? Neváhejte, volejte naši HORKOU LINKU 599 505 519

Platba v hotovosti při dodání zbožíPlatba portálem RaiffeisenbankPlatba v hotovosti při osobním odběruPlatba převodním příkazemPlatba portálem Paysec