Vsechny Knihy.cz

HomeNovinkyVýprodejPomocLegislativaKontaktVyhledáváníAkceZahradaBezpečnost práce
TOPlist
Knihy - nabídka učebnic
Nalezeno 1299 knih.
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 Další
katalogový výpis / řádkový výpis / řádkový s obrázkem

Pracovný pomer

Andrea Olšovská
200 stran
    

Zákon o pomoci v hmotné nouzi, Zákon o životním minimu

Petr Beck, Ivana Grunerová, Miroslava Pavelková
388 stran
Sleva 13% z 445,-
387,10
Sleva 13% z 520,-
452,30
  

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním

Robert Waltr
276 stran
    

První československý zákon, Pokus o opožděný komentář

Ladislav Vojáček
392 stran
Sleva 13% z 395,-
343,60
Sleva 13% z 745,-
648,20
  

Identifikační genetika v právní praxi

Jiří Kožina
120 stran
    

Smlouvy přípravného druhu

Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Dalibor Nový
Sleva 13% z 200,-
174,-
Sleva 13% z 315,-
274,10
  

Zákon o cestnej premávke 2018, Vykonávacia vyhláška

220 stran
    

Verejný sektor bez chýb, pokút a penále

Sleva 17% z 157,-
130,20
Sleva 17% z 226,10
187,70
  

Právní ochrana průmyslového vlastnictví v asijských zemích

Eva Adlerová, Matěj Machů, Adéla Pecková
164 stran
Monografie je výsledkem výzkumu systémů právní ochrany průmyslového vlastnictví ve vybraných asijských zemích v rámci grantového projektu Metropolitní...
    

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 82 (vč. CD)

Ústavní soud ČR
840 stran
Sleva 16% z 275,-
231,-
Sleva 16% z 924,-
776,20
  

Veřejnoprávní smlouvy koordinační

Vojtěch Příkopa
152 stran
Publikace přináší systematické roztřídění veřejnoprávních smluv koordinačních a zhodnocení jejich úpravy jak hmotněprávní, tak procesní. To vše je čin...
    

GDPR Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov Zákon o ochrane osobných

Tatiana Valentová, Ján Golais, Martin Birnstein
568 stran
Sleva 16% z 290,-
243,50
Sleva 13% z 1 318,-
1 146,60
  

Prevádzka vozidiel v cestnej premávke, Nový zákon 2018

224 stran
    

Strategie civilního procesu, 2. vydání

Rozehnal Aleš
260 stran
Publikace navazuje a rozšiřuje první vydání a vyplňuje jednu z mezer v právnické literatuře. Představuje návod a vysoce kvalifikovanou příručku pro pr...
Sleva 17% z 151,-
125,40
Sleva 13% z 350,-
304,50
  

Úvod do studia občanského práva

Vladimír Plecitý, Josef Salač, Jan Bajura
408 stran
Kniha představuje přehlednou základní studijní pomůcku ke studiu občanského práva a zaměřuje se na jeho základní instituty. Může být využita i ve výuc...
    

Zákon o obetiach trestných činov

Jozef Záhora
416 stran
Sleva 16% z 469,-
394,-
Sleva 13% z 1 018,10
885,70
  

ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

224 stran
podle stavu k 9. 4. 2018 Publikace obsahuje autorský zákon, zákon o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynáleze...
    

Stavíme bez chyb, pokut a penále

360 stran
Sleva 16% z 99,-
83,20
Sleva 17% z 298,-
247,30
  

Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy

Lívia Trellová
232 stran
    

Povinnosti zaměstnavatele bez chyb, pokut a penále

48 stran
Sleva 13% z 433,-
376,60
Sleva 17% z 75,-
62,30
  

ÚZ č. 1261 - Penzijní spoření a připojištění

160 stran
podle stavu k 12. 3. 2018 Publikace obsahuje úplný soubor předpisů k tzv. III. penzijnímu pilíři. Od minulého vydání byl novelizován zákon o doplňkov...
    

ÚZ č. 1262 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

128 stran
podle stavu k 12. 3. 2018 Od minulého vydání došlo v souvislosti s novelou stavebního zákona k menším změnám správního řádu a soudního řádu správního...
Sleva 16% z 87,-
73,-
Sleva 16% z 75,-
63,-
  

ÚZ č. 1263 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

112 stran
Publikace obsahuje zákon o archivnictví a spisové službě. V publikaci dále najdete jedno nařízení vlády a dvě vyhlášky, které podrobněji rozvádějí něk...
    

Zákoník práce a související ustanovení nového občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 3. 2018

doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., JUDr. Petr Bezouška
880 stran
Publikace jedinečná svým unikátním pojetím propojujícím pracovní právo s právem občanským reaguje v čtvrtém, aktualizovaném, vydání na novelizace záko...
Sleva 16% z 59,-
49,50
Sleva 20% z 999,-
799,30
  

Notářský řád - Komentář, 5. vydání

Bílek, Jindřich, Ryšánek
944 stran
Komentář navazující na své předchozí 4. vydání je aktualizován o veškeré závažné změny notářského řádu a vnitřních předpisů vzniklých v důsledku rekod...
    

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, Komentář

Libor Dvořák
428 stran
Sleva 16% z 1 690,-
1 419,70
Sleva 13% z 680,-
591,60
  

Poutník za hranice pozitivistických kruhů, Výbor z díla

Emil Svoboda, Karel Eliáš
676 stran
    

Úvod do studia občanského práva

Vladimír Plecitý, Josef Salač, Jan Bajura
408 stran
Předpokládaný datum vydání 26.02.2019
Sleva 13% z 1 450,-
1 261,50
Sleva 13% z 469,-
408,10
  

Shrnutí předpisů o advokacii

Martin Pelikán
192 stran
    

Insolvenční zákon, 3. aktualizované vydání podle stavu právní úpravy k 1. 1. 2018

Jolana Maršíková
1240 stran
Sleva 13% z 270,10
235,-
Sleva 13% z 1 690,-
1 470,40
  

Rodinná mediácia, Ako deťom neublížiť rozvodom

Dagmar Tragalová
344 stran
    

Zákon o upomínacom konaní

Daniel Ivanko, Martina Rusnáková, Miroslava Štefčeková, Dominika Krišová
148 stran
Sleva 13% z 577,-
501,90
Sleva 13% z 445,-
387,10
  

Základy mezinárodního práva veřejného

Ondřej, Petr Mrázek, Kunz
288 stran
    

Občiansky zákonník s judikatúrou

396 stran
Sleva 16% z 490,10
411,60
Sleva 10,5% z 361,-
323,10
  

ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

272 stran
podle stavu k 5. 3. 2018 Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, ze...
    

Správní právo - Casebook

Richard Pomahač, Martin Kopecký, Lenka Pítrová
636 stran
Učebnice představuje správní právo v České republice v ojedinělé formě. Je připravená na bázi soudních rozhodnutí, zdůrazňuje dynamičnost tvorby a apl...
Sleva 16% z 129,-
108,40
Sleva 16% z 821,-
689,70
  

Zákon o vyvlastnění - Komentář

Barbora Vlachová
176 stran
    

Insolvenční zákon - Komentář, 3. vydání

Hásová, Moravec a kol.
1824 stran
Sleva 16% z 690,-
579,60
Sleva 16% z 2 490,-
2 091,50
  

ÚZ č. 1259 - Trestní předpisy

464 stran
podle stavu k 1. 3. 2018, Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, ...
    

ÚZ č. 1256 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

288 stran
podle stavu k 1. 3. 2018 Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný zákon o veřejném ochránci práv (od 1. 1. 2018), zákon o Úst...
Sleva 16% z 199,-
167,20
Sleva 16% z 99,-
83,20
  

Trestní právo - Soubor zákonů, stav ke dni 1.2.2018

Kolektiv autorů
574 stran
Soubor zákonů „Trestní právo“ představuje promyšleně sestavenou a ucelenou kompilaci právních předpisů, která odráží komplexnost a vzájemnou provázano...
    

ÚZ č. 1257 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

176 stran
podle stavu k 19. 2. 2018 Zákon o správních poplatcích byl od minulého vydání 19x novelizován; 4 novelizacemi byl rovněž dotčen zákon o soudních popl...
Sleva 13% z 300,-
260,90
Sleva 16% z 85,-
71,40
  

Výběr ze školské legislativy, Čtvrtletník pro MŠ

Eva Dandová, Hana Splavcová
86 stran
    

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Tvrdý, A. Vavrušková
584 stran
Zákon „proti praní peněz“ prošel od svého vzniku v roce 2008 řadou novelizací, z nichž mezi posledními je transpozice nové evropské směrnice z roku 20...
Sleva 13% z 365,-
317,60
Sleva 16% z 1 390,-
1 167,50
  

Zákon o pozemních komunikacích, s komentářem, prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí

Roman Kočí
464 stran
    

Případové studie z trestního práva

Bronislava Coufalová, Filip Ščerba, Zdeněk Kopečný
120 stran
Sleva 13% z 630,-
548,-
Sleva 13% z 220,-
191,40
  

Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604, Svazek I. Články 1-74

Jana Janišová, Dalibor Janiš
592 stran
    

Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604, Svazek II. Články 75-190

Jana Janišová, Dalibor Janiš
704 stran
Sleva 13% z 690,-
600,40
Sleva 13% z 790,-
687,30
  

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, Komentář

Jaroslav Fenyk, Ladislav Smejkal, Irena Bílá
272 stran
    

Pracovnělékařské služby

Jakub Tomšej
164 stran
Sleva 13% z 495,-
430,70
Sleva 13% z 250,-
217,60
Nalezeno 1299 knih.
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 Další

Sháníte odbornou literaturu, učebnice? Právo, ekonomika, management, technika, účetnictví, veřejná správa a další? Neváhejte, volejte naši HORKOU LINKU 599 505 519

Platba v hotovosti při dodání zbožíPlatba portálem RaiffeisenbankPlatba v hotovosti při osobním odběruPlatba převodním příkazemPlatba portálem Paysec