Vsechny Knihy.cz

HomeNovinkyVýprodejPomocLegislativaKontaktVyhledáváníAkceZahradaBezpečnost práce
TOPlist
Nemůžete sehnat knihu? Nemáme knihu v nabídce? Napište nám, hledáme knihy za Vás.
Knihy - nabídka učebnic
Knihy - báňská literatura, hornictví
Nalezeno 1273 knih.
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 Další
katalogový výpis / řádkový výpis / řádkový s obrázkem

Správní právo trestní

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek
304 stran
    

ÚZ č. 1222 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

800 stran
podle stavu k 16. 10. 2017 Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad kapitálovým trhem, podnikání na kapitálov...
Sleva 13% z 420,-
365,40
Sleva 16% z 349,-
293,20
  

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci - Komentář, 4. vydání

Vojtek, Bičák
440 stran
Již čtvrté vydání úspěšného komentáře k odpovědnosti za škodu způsobené při výkonu veřejné moci znovu shrnuje vývoj, k němuž v aplikaci tohoto zákona ...
    

Vzory podaní a rozhodnutí v trestných veciach, IV. aktualizované a doplnené vydanie

Milada Illášová
376 stran
Sleva 16% z 990,-
831,60
Sleva 17% z 748,-
620,80
  

Exekučný zákon v aplikačnej praxi, Komentár Podľa stavu k 1. 7. 2017

Jaroslav Krajčo
800 stran
    

ÚZ č. 1220 - Sociální zabezpečení

272 stran
podle stavu k 9. 10. 2017 Publikace obsahuje 13 předpisů rozdělené do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižen...
Sleva 7% z 2 221,-
2 065,60
Sleva 16% z 127,10
106,70
  

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

288 stran
podle stavu k 9. 10. 2017 Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku ...
    

Vlastnictví bytů – kondominium

Pavel Petr
144 stran
Bydlení představuje jednu ze základních lidských potřeb a její uspokojování má zcela klíčový význam pro formování člověka a jeho osobnosti. Právo bydl...
Sleva 16% z 117,-
98,30
Sleva 16% z 290,-
243,50
  

CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží) - Komentář

Tichý
440 stran
    

Zákon o rybářství Komentář

Alexander Šíma
176 stran
Sleva 16% z 990,-
831,60
Sleva 13% z 345,-
300,10
  

Zákon o svobodném přístupu k informacím, Praktický komentář

Jitka Jelínková, Miloš Tuháček
284 stran
    

Teorie práva, 7.vydání

Gerloch Aleš
336 stran
Nové vydání učebnice Teorie práva je aktualizovanou verzí vydání předchozího, které se osvědčilo. Proto se jeho základní struktura, rozsah a způsob vý...
Sleva 13% z 455,-
395,80
Sleva 13% z 420,-
365,40
  

Trestní právo - Soubor zákonů, stav k 7.9.2017

kolektiv autorů
Soubor zákonů „Trestní právo“ představuje promyšleně sestavenou a ucelenou kompilaci právních předpisů, která odráží komplexnost a vzájemnou provázano...
    

Autorský zákon - Komentář, 5. vydání

Chaloupková, Holý
392 stran
Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a p...
Sleva 13% z 300,-
260,90
Sleva 16% z 990,-
831,60
  

ÚZ č. 1218 - Ochrana spotřebitele

240 stran
podle stavu k 2. 10. 2017 Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – zákon o ochraně spotřebitele, zákon o technických požadavcích...
    

Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, komentár

Marek Maslák
496 stran
Sleva 16% z 99,-
83,20
Sleva 13% z 1 699,-
1 478,10
  

Nesporná řízení III

Karel Svoboda
272 stran
Třetí díl monografie završuje trilogii věnovanou procedurám, které jsou upraveny v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Zaměřuje se...
    

Pracovní právo, 7. vydání

Bělina, Pichrt a kol.
790 stran
Sedmé, doplněné a podstatně přepracované vydání vysokoškolské učebnice se zabývá všemi podstatnými oblastmi pracovního práva, představuje teoretický z...
Sleva 16% z 450,-
378,-
Sleva 16% z 790,-
663,60
  

Práva k průmyslovému vlastnictví, 3. vydání

Horáček, Čada, Hajn
384 stran
Předkládaná publikace je dalším, třetím, vydáním učebnice Práva k průmyslovému vlastnictví dává teoretické i praktické odpovědi na problematiku průmys...
    

ÚZ č. 1217 - Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

256 stran
podle stavu k 25. 9. 2017, Od minulého vydání, které obsahovalo zásadní novelu insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích k 1. 7. 2017, ...
Sleva 16% z 890,-
747,60
Sleva 16% z 119,-
100,-
  

Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou, 5. vydání

Maršíková Jolana
318 stran
Publikace se snaží zpřístupnit problematiku insolvenčního řízení laické veřejnosti a zejména osobám bez právnického vzdělání poskytnout znalosti potře...
    

ÚZ č. 1215 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

240 stran
podle stavu k 18. 9. 2017 Od posledního vydání došlo k několika změnám, z nichž zásadní je novela živnostenského zákona účinná od září 2017 (71 změn ...
Sleva 15% z 390,-
331,40
Sleva 16% z 119,-
100,-
  

ÚZ č. 1214 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

416 stran
podle stavu k 18. 9. 2017 Publikace obsahuje soubor 26 právních předpisů v aktuálním znění. Velké změny nastanou od 30. 9. 2017 v občanském soudním ř...
    

ÚZ č. 1213 - Advokáti, soudci a soudy, notáři, znalci a tlumočníci

272 stran
podle stavu k 18. 9. 2017 Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon právnických profesí a dále činnost znalců a tlumočníků. Od minulého v...
Sleva 16% z 197,-
165,40
Sleva 16% z 113,-
94,90
  

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích - Komentář

Jemelka, Vetešník
1160 stran
První vydání komentáře usnadní odborné i laické veřejnosti orientaci v nových zákonech o přestupcích (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nic...
    

Horní zákon. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, Komentář

Ondřej Vícha
992 stran
Sleva 19% z 1 790,-
1 449,90
Sleva 13% z 2 350,-
2 044,60
  

Zákon zmenkový a šekový, Komentár

Branislav Jablonka
296 stran
Předpokládaný datum vydání 26.06.2018
    

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach, Komentár

Peter Ikrényi, Matúš Ľahký, Roman Prekop
592 stran
Sleva 13% z 1 186,-
1 031,80
Sleva 13% z 1 699,-
1 478,10
  

MATURUJEME Z PRÁVA - 2. AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ

Pavel Káňa
416 stran
pro 1. až 4. ročník denního studia středních škol
pro 1. až 5. ročník dálkového studia středních škol
Vybrané kapitoly českého práva, mezinárodního práva a práva Evropské unie pro střední odborné školy.
    

Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 15. vydání

Šíma, Suk
440 stran
Učebnice Základy práva pro střední a vyšší odborné školy svým 15. vydání dovršuje již dvacátý rok své existence. Nové vydání se přidržuje tradičního o...
Sleva 20% z 390,-
312,-
Sleva 18% z 590,-
483,80
  

Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost

Skulová, Potěšil a kol.
472 stran
Publikace se zaměřuje na problematiku subjektivních práv a požadavku jejich ochrany, ve sféře veřejné správy, a to z hlediska systémového a s ohledem ...
    

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

304 stran
podle stavu k 4. 9. 2017 Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Inf...
Sleva 16% z 750,-
630,-
Sleva 16% z 129,-
108,40
  

ÚZ č. 1211 - Školství

656 stran
podle stavu k 4. 9. 2017 Celkem 45 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 4 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích pře...
    

Trestní právo procesní, 2. vydání

Novotný František a kolektiv
446 stran
Sleva 16% z 269,-
225,90
Sleva 13% z 480,-
417,70
  

Praktikum teorie práva, 2. upravené vydání

Gerloch Aleš a kolektiv
272 stran
    

ÚZ č. 1210 - Vnitřní správa

224 stran
podle stavu k 28. 8. 2017 Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyv...
Sleva 13% z 320,-
278,40
Sleva 16% z 99,-
83,20
  

ÚZ č. 1209 - Ochrana osobních údajů, GDPR

112 stran
podle stavu k 28. 8. 2017, Nové téma edice ÚZ obsahuje soubor právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, a to z pohledu současnosti i bud...
    

ÚZ č. 1208 - Trestní předpisy

464 stran
podle stavu k 21. 8. 2017 Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, ...
Sleva 16% z 65,-
54,60
Sleva 16% z 199,-
167,20
  

Advokátní právo

Svejkovský, Macková, Vychopeň a kol
360 stran
Publikace se zabývá předpisy, jež se týkají advokacie, v nejširším slova smyslu. Již ze samotné preambule vyplývá, že výklad zahrnuje spektrum od zák...
    

Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím infor.-tech. prostriedkov, Zákon o ochrane pred odpočúvaním

Marcela Tittlová
116 stran
Sleva 19% z 1 090,-
882,90
Sleva 13% z 406,-
353,20
  

Zákon o výkone väzby, Komentár

Marcela Tittlová
308 stran
    

ÚZ č. 1206 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

368 stran
podle stavu k 7. 8. 2017 Publikace obsahuje aktuální znění zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích po jeho velké novele k 1. 6. 2017 (n...
Sleva 13% z 760,-
661,20
Sleva 16% z 159,-
133,50
  

Sousedská práva

Kabelková, Floriánová, Přívara
216 stran
Sousedské právo je tradičně charakterizováno jako právo, které reguluje vzájemné právní vztahy vlastníků sousedících nemovitých věcí, a to ať vlastník...
    

Zaměstnanecké benefity a daně

Ivan Macháček
256 stran
Sleva 16% z 390,-
327,60
Sleva 13% z 399,-
347,10
  

Autonomie církví

Jakub Kříž
224 stran
    

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, A zákon o některých přestupcích s komentářem a judikaturou

Helena Kučerová, Eva Horzinková
832 stran
Sleva 16% z 350,-
294,-
Sleva 13% z 990,-
861,30
  

Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky, Česká republika, Maďarsko, Polská republika, Slovenská republika

Vladimír Novotný
192 stran
    

Zákon o poľovníctve, Komentár k vybraným ustanoveniam

Martin Ľupták, Matúš Sarváš
388 stran
Sleva 13% z 280,-
243,50
Sleva 13% z 796,-
692,50
  

Správny poriadok

Jozef Sobihard
348 stran
    

Norma a instituce - Úvod do teorie práva

Weinberger Ota
248 stran
Sleva 10,5% z 481,-
430,50
Sleva 16% z 320,-
268,80
Nalezeno 1273 knih.
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 Další

Sháníte odbornou literaturu, učebnice? Právo, ekonomika, management, technika, účetnictví, veřejná správa a další? Neváhejte, volejte naši HORKOU LINKU 599 505 519

Platba v hotovosti při dodání zbožíPlatba portálem RaiffeisenbankPlatba v hotovosti při osobním odběruPlatba převodním příkazemPlatba portálem Paysec