Vsechny Knihy.cz

HomeNovinkyVýprodejPomocLegislativaKontaktVyhledáváníAkceZahradaBezpečnost práce
TOPlist
Knihy - nabídka učebnic
Nalezeno 1264 knih.
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 Další
katalogový výpis / řádkový výpis / řádkový s obrázkem

Autorský zákon - Komentář, 5. vydání

Chaloupková, Holý
392 stran
Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a p...
    

ÚZ č. 1218 - Ochrana spotřebitele

240 stran
podle stavu k 2. 10. 2017 Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – zákon o ochraně spotřebitele, zákon o technických požadavcích...
Sleva 16% z 990,-
831,60
Sleva 16% z 99,-
83,20
  

Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, komentár

Marek Maslák
496 stran
    

Nesporná řízení III

Karel Svoboda
272 stran
Třetí díl monografie završuje trilogii věnovanou procedurám, které jsou upraveny v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Zaměřuje se...
Sleva 13% z 1 699,-
1 478,10
Sleva 16% z 450,-
378,-
  

Pracovní právo, 7. vydání

Bělina, Pichrt a kol.
790 stran
Sedmé, doplněné a podstatně přepracované vydání vysokoškolské učebnice se zabývá všemi podstatnými oblastmi pracovního práva, představuje teoretický z...
    

Práva k průmyslovému vlastnictví, 3. vydání

Horáček, Čada, Hajn
384 stran
Předkládaná publikace je dalším, třetím, vydáním učebnice Práva k průmyslovému vlastnictví dává teoretické i praktické odpovědi na problematiku průmys...
Sleva 16% z 790,-
663,60
Sleva 16% z 890,-
747,60
  

ÚZ č. 1217 - Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

256 stran
podle stavu k 25. 9. 2017, Od minulého vydání, které obsahovalo zásadní novelu insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích k 1. 7. 2017, ...
    

Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou, 5. vydání

Maršíková Jolana
318 stran
Publikace se snaží zpřístupnit problematiku insolvenčního řízení laické veřejnosti a zejména osobám bez právnického vzdělání poskytnout znalosti potře...
Sleva 16% z 119,-
100,-
Sleva 13% z 390,-
339,20
  

Trestní právo procesní, 2. vydání

Novotný František a kolektiv
446 stran
Publikace je určena především studentům Policejní akademie České republiky v Praze. Je však využitelná i pro studenty jiných vysokých škol s obdobným ...
    

Praktikum teorie práva, 2. upravené vydání

Gerloch Aleš a kolektiv
272 stran
Druhým vydáním Praktika teorie práva navazuje katedra teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy na Seminární praktikum z teor...
Sleva 13% z 480,-
417,70
Sleva 13% z 320,-
278,40
  

ÚZ č. 1215 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

240 stran
podle stavu k 18. 9. 2017 Od posledního vydání došlo k několika změnám, z nichž zásadní je novela živnostenského zákona účinná od září 2017 (71 změn ...
    

ÚZ č. 1214 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

416 stran
podle stavu k 18. 9. 2017 Publikace obsahuje soubor 26 právních předpisů v aktuálním znění. Velké změny nastanou od 30. 9. 2017 v občanském soudním ř...
Sleva 16% z 119,-
100,-
Sleva 16% z 197,-
165,40
  

ÚZ č. 1213 - Advokáti, soudci a soudy, notáři, znalci a tlumočníci

272 stran
podle stavu k 18. 9. 2017 Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon právnických profesí a dále činnost znalců a tlumočníků. Od minulého v...
    

Horní zákon. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, Komentář

Ondřej Vícha
992 stran
Sleva 16% z 113,-
94,90
Sleva 13% z 2 350,-
2 044,60
  

Zákon zmenkový a šekový, Komentár

Branislav Jablonka
296 stran
    

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach, Komentár

Peter Ikrényi, Matúš Ľahký, Roman Prekop
592 stran
Sleva 13% z 1 186,-
1 031,80
Sleva 13% z 1 699,-
1 478,10
  

MATURUJEME Z PRÁVA - 2. AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ

Pavel Káňa
416 stran
pro 1. až 4. ročník denního studia středních škol
pro 1. až 5. ročník dálkového studia středních škol
Vybrané kapitoly českého práva, mezinárodního práva a práva Evropské unie pro střední odborné školy.
    

Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 15. vydání

Šíma, Suk
440 stran
Učebnice Základy práva pro střední a vyšší odborné školy svým 15. vydání dovršuje již dvacátý rok své existence. Nové vydání se přidržuje tradičního o...
Sleva 20% z 390,-
312,-
Sleva 18% z 590,-
483,80
  

Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost

Skulová, Potěšil a kol.
472 stran
Publikace se zaměřuje na problematiku subjektivních práv a požadavku jejich ochrany, ve sféře veřejné správy, a to z hlediska systémového a s ohledem ...
    

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

304 stran
podle stavu k 4. 9. 2017 Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Inf...
Sleva 16% z 750,-
630,-
Sleva 16% z 129,-
108,40
  

ÚZ č. 1211 - Školství

656 stran
podle stavu k 4. 9. 2017 Celkem 45 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 4 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích pře...
    

ÚZ č. 1210 - Vnitřní správa

224 stran
podle stavu k 28. 8. 2017 Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyv...
Sleva 16% z 269,-
225,90
Sleva 16% z 99,-
83,20
  

ÚZ č. 1209 - Ochrana osobních údajů, GDPR

112 stran
podle stavu k 28. 8. 2017, Nové téma edice ÚZ obsahuje soubor právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, a to z pohledu současnosti i bud...
    

Advokátní právo

Svejkovský, Macková, Vychopeň a kol
360 stran
Publikace se zabývá předpisy, jež se týkají advokacie, v nejširším slova smyslu. Již ze samotné preambule vyplývá, že výklad zahrnuje spektrum od zák...
Sleva 16% z 65,-
54,60
Sleva 19% z 1 090,-
882,90
  

Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím infor.-tech. prostriedkov, Zákon o ochrane pred odpočúvaním

Marcela Tittlová
116 stran
    

Zákon o výkone väzby, Komentár

Marcela Tittlová
308 stran
Sleva 13% z 406,-
353,20
Sleva 13% z 760,-
661,20
  

ÚZ č. 1206 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

368 stran
podle stavu k 7. 8. 2017 Publikace obsahuje aktuální znění zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích po jeho velké novele k 1. 6. 2017 (n...
    

Sousedská práva

Kabelková, Floriánová, Přívara
216 stran
Sousedské právo je tradičně charakterizováno jako právo, které reguluje vzájemné právní vztahy vlastníků sousedících nemovitých věcí, a to ať vlastník...
Sleva 16% z 159,-
133,50
Sleva 16% z 390,-
327,60
  

Zaměstnanecké benefity a daně

Ivan Macháček
256 stran
    

Autonomie církví

Jakub Kříž
224 stran
Sleva 13% z 399,-
347,10
Sleva 16% z 350,-
294,-
  

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, A zákon o některých přestupcích s komentářem a judikaturou

Helena Kučerová, Eva Horzinková
832 stran
    

Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky, Česká republika, Maďarsko, Polská republika, Slovenská republika

Vladimír Novotný
192 stran
Sleva 13% z 990,-
861,30
Sleva 13% z 280,-
243,50
  

Zákon o poľovníctve, Komentár k vybraným ustanoveniam

Martin Ľupták, Matúš Sarváš
388 stran
    

Norma a instituce - Úvod do teorie práva

Weinberger Ota
248 stran
Sleva 13% z 796,-
692,50
Sleva 16% z 320,-
268,80
  

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice, Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Veronika Dubielová, Jaroslav Nižňanský
152 stran
    

Audítorstvo III Praktikum

František Maděra
136 stran
Sleva 13% z 37,-
32,10
Sleva 13% z 385,-
335,-
  

Zákon o kolektívnom vyjednávaní, Komentár

Ondrej Matejka, Dagmara Friedmannová
210 stran
    

Zákon o geologických prácach, (geologický zákon) Komentár

Boris Balog, Rastislav Kaššák
232 stran
Sleva 13% z 181,-
157,40
Sleva 13% z 444,-
386,20
  

Slobodný prístup k informáciám v samospráve, Povinnosti miest a obcí

Artúr Soldán
152 stran
    

Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní

Zuzana Kyjac
308 stran
Sleva 13% z 406,-
353,20
Sleva 13% z 368,-
320,10
  

Cezhraničné dedenie, Nariadenie EÚ č. 650/2012 o cezhraničných dedičstvách

Miriam Imrich Breznoščáková
180 stran
    

Audit a audítorstvo, Regulácia profesie a výkonu jej činnosti

František Maděra
124 stran
Sleva 13% z 451,-
392,40
Sleva 13% z 298,-
259,30
  

Správa a vymáhanie pohľadávok 2

Peter Daniel
472 stran
    

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Viera Lichá Valicová
152 stran
Sleva 13% z 247,-
214,80
Sleva 13% z 361,-
314,10
  

Zákon o sociálnom fonde, Komentár

Miluška Horvátová
88 stran
    

Audítorské postupy

Ladislav Kareš
144 stran
Sleva 13% z 286,-
248,80
Sleva 13% z 298,-
259,30
  

Audítorstvo III, Praktikum

František Maděra
104 stran
    

Autorský zákon, Komentár

Jarmila Lazíková
480 stran
Publikácia „Autorský zákon – komentár“ je prvotinou svojho druhu v radoch slovenských komentárov a tvorí istý základ pre rozsiahlejšie a hlbšie výklad...
Sleva 13% z 76,-
66,10
Sleva 10,5% z 601,-
537,90
  

Správny súdny poriadok

176 stran
    

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, Komentár

Katarína Janurová, Paulína Mareková
224 stran
Sleva 13% z 66,-
57,40
Sleva 13% z 298,-
259,30
Nalezeno 1264 knih.
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 Další

Sháníte odbornou literaturu, učebnice? Právo, ekonomika, management, technika, účetnictví, veřejná správa a další? Neváhejte, volejte naši HORKOU LINKU 599 505 519

Platba v hotovosti při dodání zbožíPlatba portálem RaiffeisenbankPlatba v hotovosti při osobním odběruPlatba převodním příkazemPlatba portálem Paysec