Vsechny Knihy.cz

HomeNovinkyVýprodejPomocLegislativaKontaktVyhledáváníAkceZahradaBezpečnost práce
TOPlist
Nemůžete sehnat knihu? Nemáme knihu v nabídce? Napište nám, hledáme knihy za Vás.
Knihy - nabídka učebnic
Knihy - báňská literatura, hornictví
Nalezeno 1259 knih.
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 Další
katalogový výpis / řádkový výpis / řádkový s obrázkem

Základy verejnej správy

Daniel Klimovský
456 stran
    

Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva

Edmund Horváth
296 stran
Sleva 13% z 598,-
520,20
Sleva 13% z 541,-
470,70
  

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, Komentár

Tatiana Mičudová
144 stran
    

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, Komentár

Branislav Pospíšil, Jaroslav Macek, Martin Maliar, Vladimír Kitta
1044 stran
Sleva 13% z 328,-
285,30
Sleva 13% z 1 501,-
1 305,80
  

Zákon o kolektívnom vyjednávaní, Praktický komentár

Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková
272 stran
    

Zákon o správcoch bytových domov Komentár, Komentár

Milan Budjač, Lukáš Šurín
388 stran
Sleva 13% z 512,10
445,50
Sleva 13% z 859,-
747,30
  

Zákon o dani z príjmov

Peter Horniaček, Viera Mezeiová
648 stran
    

Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár, Vybrané súvisiace ustanovenia zákona o digitálnom vysielaní

Ľuboš Kukliš, Ivan Tarabčák
728 stran
Sleva 13% z 847,-
736,90
Sleva 13% z 1 219,-
1 060,50
  

Zákon o ochrane pred požiarmi Komentár

Pavol Komár
336 stran
    

Zákon o verejnom obstarávaní, Veľký komentár

Juraj Tkáč, Marek Griga
1260 stran
Sleva 13% z 574,-
499,40
Sleva 13% z 2 041,10
1 775,70
  

ÚZ č. 1202 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

128 stran
podle stavu k 30. 6. 2017 Od 1. července 2017 došlo ke změnám správního řádu, další změny jsou v oblasti přestupků.
    

Nové pravidlá cestnej premávky, Platné od 1. júla 2017

640 stran
Sleva 16% z 75,-
63,-
Sleva 17% z 358,10
297,20
  

Nové pravidlá cestnej premávky, Platné od 1. júla 2017

640 stran
    

Opatření obecné povahy v teorii a praxi

Hejč, Bahýľová
272 stran
Jde o první publikaci na českém trhu, která nabízí ucelené zpracování právního institutu opatření obecné povahy. Tato forma činnosti veřejné správy, r...
Sleva 17% z 406,-
337,-
Sleva 16% z 490,10
411,60
  

Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd

104 stran
    

Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté

Jiří Jelínek
288 stran
Sleva 17% z 148,-
122,80
Sleva 13% z 480,-
417,70
  

Zákon o obchodních korporacích - Komentář, 2. vydání

Štenglová, Havel, Cileček
1144 stran
    

Výkladová stanoviska, Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Petr Bukovjan
120 stran
Sleva 16% z 2 990,-
2 511,60
Sleva 13% z 245,-
213,10
  

Zákon o dráhách, (č. 266/1994 Sb.) Komentář

Jiří Lojda
300 stran
    

ÚZ č. 1197 - Energetika

384 stran
podle stavu k 8. 5. 2017 Publikace obsahuje tři nosné zákony z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporov...
Sleva 13% z 600,10
522,10
Sleva 16% z 289,-
242,80
  

Občanský zákoník - Komentář

Petrov, Výtisk, Beran a kol
3120 stran
    

ÚZ č. 1196 - Ochrana zdraví

160 stran
podle stavu k 1. 5. 2017 Nové téma edice ÚZ je reakcí na přijetí zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který nabývá účinno...
Sleva 16% z 4 990,-
4 191,70
Sleva 16% z 89,-
74,80
  

Vyznejte se v zákoně o státní službě

Tereza Erényi, Diana Kantorová, Daniel Vejsada
224 stran
    

Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, 2. vydání

Herman Pavel, Fidler Vlastimil a kolektiv
640 stran
Sleva 16% z 269,-
225,90
Sleva 13% z 890,-
774,30
  

Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka

Brázda Jan
272 stran
    

Likvidace obchodních společností

Josková, Pravdová, Zachardová
208 stran
Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zani...
Sleva 13% z 280,-
243,50
Sleva 16% z 390,-
327,60
  

ÚZ č. 1195 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

272 stran
podle stavu k 17. 4. 2017 Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, z...
    

Zákon o vyšších soudních úřednících, a vyšších úřednících státního zastupitelství. Komentář

Jiří Grygar
104 stran
Sleva 16% z 129,-
108,40
Sleva 13% z 209,-
181,80
  

Zákon o mezinárodním právu soukromém - úplné znění zákona č. 91/2012 Sb., účinnost k 1.4.2017

kolektiv autorů
64 stran
V rámci rekodifikace českého soukromého práva v České republice vznikla potřeba vydání nového zákona, který by upravoval vztahy s mezinárodním prvkem,...
    

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Komentář

Dvořák, Machurek, Novotný
1320 stran
Přibližně po deseti letech dochází k zásadní změně v oblasti práva veřejných zakázek. Dvacetkrát novelizovaný zákon č. 137/2006 Sb. nahrazuje zákon. č...
Sleva 13% z 89,-
77,40
Sleva 16% z 2 390,-
2 007,60
  

ÚZ č. 1194 - Školství, pedagogičtí pracovníci

688 stran
podle stavu k 10. 4. 2017 Celkem 45 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 4 kapitol: regionální školství (např. školský zákon vč. prováděcích př...
    

ÚZ č. 1193 - Autorské právo, Průmyslová práva

224 stran
podle stavu k 10. 4. 2017 Publikace obsahuje autorský zákon, který prošel k 20. 4. 2017 významnou novelizací. Další zákony: zákon o ochraně průmyslov...
Sleva 16% z 269,-
225,90
Sleva 16% z 99,-
83,20
  

Pojmové znaky civilního procesu

Zahradníková Radka
280 stran
Monografie si klade za cíl provést teoretický rozbor základních stavebních kamenů civilního procesu, a to tzv. pojmových znaků civilního procesu a vys...
    

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 78 (vč. CD)

Ústavní soud ČR
696 stran
Sleva 13% z 340,-
295,80
Sleva 16% z 765,10
642,60
  

Náklady řízení

Svoboda, Hromada, Levý
296 stran
Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice nákladů civilního soudního řízení. Je určena advokátům, soudcům a všem, kteří hledají odpovědi při ...
    

Ústava Slovenskej republiky po poslednej novele

72 stran
Sleva 16% z 490,10
411,60
Sleva 17% z 51,-
42,40
  

Zákon směnečný a šekový Komentář

Josef Kotásek
461 stran
    

Zákon o pojišťovnictví Komentář

Vladimír Přikryl, Jana Čechová
500 stran
Sleva 13% z 880,-
765,60
Sleva 13% z 995,-
865,60
  

Zakonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. júna 2017

312 stran
    

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem - Komentář

František Ištvánek, Pavel Simon, František Korbel
376 stran
Zákon o odpovědnosti státu je primárním právním předpisem při uplatňování náhrady škody, o níž se poškození domnívají, že jim ji způsobil stát, resp. ...
Sleva 17% z 376,-
312,10
Sleva 16% z 719,-
603,90
  

Sborník č. 3 - Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná v databázi ASPI z pohledu Judikatura

Kolektiv autorů
96 stran
Soubor rozhodnutí soudů ČR nižších stupňů dle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích Sborník č. 1 obsahuje rozhodnutí okresních, kra...
    

ÚZ č. 1192 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

320 stran
podle stavu k 3. 4. 2017 Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných c...
Sleva 16% z 187,-
157,10
Sleva 16% z 137,-
115,10
  

ÚZ č. 1191 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

176 stran
podle stavu k 3. 4. 2017 Zákon o správních poplatcích byl od minulého vydání 13x novelizován; četnými změnami byl rovněž dotčen zákon o soudních popl...
    

ZÁKON O PYROTECHNICE A JEHO PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY

Kolektiv odborníků Státní správy
160 stran

Tento zákon upravuje pravidla určená k dosažení volného pohybu pyrotechnických výrobků na vnitřním...

Sleva 16% z 79,-
66,30
Sleva 25% z 299,-
224,30
  

Trestní právo hmotné, 4. vydání

Novotný František a kolektiv
374 stran
Učebnice trestního práva hmotného je zpracována v souvislosti s trestním zákoníkem č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Věnuje pozornost zejm...
    

Vzory smluv, petitů a zakládacích listin podle nového občanského zákoníku

Svejkovský, Kabelková, Vychopeň a kol.
752 stran
Druhé, přepracované a rozšířené vydání praktické příručky zpracovaná kolektivem renomovaných autorů nabízí vzory smluv, listin a žalobních návrhů. - ...
Sleva 13% z 450,-
391,50
Sleva 16% z 990,-
831,60
  

Ústava Slovenskej republiky

    

Obchodní korporace a ochrana slabší strany

editorka: Stanislava Černá
188 stran
Cílem monografie je pojednat o možnostech, které ochraně slabší strany poskytuje české a slovenské právo obchodních korporací. Snahou autorů jednotliv...
Sleva 17% z 298,-
247,30
Sleva 16% z 250,-
210,-
  

ÚZ č. 1187 - Trestní předpisy

464 stran
podle stavu k 6. 3. 2017 Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, z...
    

ÚZ č. 1188 - Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

240 stran
podle stavu k 6. 3. 2017 Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů regulujících ochranu tržních i netržních subjektů. Velkými změnami byl od minul...
Sleva 16% z 199,-
167,20
Sleva 16% z 99,-
83,20
Nalezeno 1259 knih.
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 Další

Sháníte odbornou literaturu, učebnice? Právo, ekonomika, management, technika, účetnictví, veřejná správa a další? Neváhejte, volejte naši HORKOU LINKU 599 505 519

Platba v hotovosti při dodání zbožíPlatba portálem RaiffeisenbankPlatba v hotovosti při osobním odběruPlatba převodním příkazemPlatba portálem Paysec