Vsechny Knihy.cz

HomeNovinkyVýprodejPomocLegislativaKontaktVyhledáváníAkceZahradaBezpečnost práce
TOPlist
Knihy - nabídka učebnic
Nalezeno 1299 knih.
Předchozí 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 26 Další
katalogový výpis / řádkový výpis / řádkový s obrázkem

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach, Komentár

Peter Ikrényi, Matúš Ľahký, Roman Prekop
592 stran
    

MATURUJEME Z PRÁVA - 2. AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ

Pavel Káňa
416 stran
pro 1. až 4. ročník denního studia středních škol
pro 1. až 5. ročník dálkového studia středních škol
Vybrané kapitoly českého práva, mezinárodního práva a práva Evropské unie pro střední odborné školy.
Sleva 13% z 1 699,-
1 478,10
Sleva 20% z 390,-
312,-
  

Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 15. vydání

Šíma, Suk
440 stran
Učebnice Základy práva pro střední a vyšší odborné školy svým 15. vydání dovršuje již dvacátý rok své existence. Nové vydání se přidržuje tradičního o...
    

Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost

Skulová, Potěšil a kol.
472 stran
Publikace se zaměřuje na problematiku subjektivních práv a požadavku jejich ochrany, ve sféře veřejné správy, a to z hlediska systémového a s ohledem ...
Sleva 18% z 590,-
483,80
Sleva 16% z 750,-
630,-
  

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

304 stran
podle stavu k 4. 9. 2017 Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Inf...
    

ÚZ č. 1211 - Školství

656 stran
podle stavu k 4. 9. 2017 Celkem 45 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 4 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích pře...
Sleva 16% z 129,-
108,40
Sleva 16% z 269,-
225,90
  

ÚZ č. 1210 - Vnitřní správa

224 stran
podle stavu k 28. 8. 2017 Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyv...
    

ÚZ č. 1209 - Ochrana osobních údajů, GDPR

112 stran
podle stavu k 28. 8. 2017, Nové téma edice ÚZ obsahuje soubor právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, a to z pohledu současnosti i bud...
Sleva 16% z 99,-
83,20
Sleva 16% z 65,-
54,60
  

Advokátní právo

Svejkovský, Macková, Vychopeň a kol
360 stran
Publikace se zabývá předpisy, jež se týkají advokacie, v nejširším slova smyslu. Již ze samotné preambule vyplývá, že výklad zahrnuje spektrum od zák...
    

Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím infor.-tech. prostriedkov, Zákon o ochrane pred odpočúvaním

Marcela Tittlová
116 stran
Sleva 19% z 1 090,-
882,90
Sleva 13% z 406,-
353,20
  

Zákon o výkone väzby, Komentár

Marcela Tittlová
308 stran
    

ÚZ č. 1206 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

368 stran
podle stavu k 7. 8. 2017 Publikace obsahuje aktuální znění zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích po jeho velké novele k 1. 6. 2017 (n...
Sleva 13% z 760,-
661,20
Sleva 16% z 159,-
133,50
  

Sousedská práva

Kabelková, Floriánová, Přívara
216 stran
Sousedské právo je tradičně charakterizováno jako právo, které reguluje vzájemné právní vztahy vlastníků sousedících nemovitých věcí, a to ať vlastník...
    

Autonomie církví

Jakub Kříž
224 stran
Sleva 16% z 390,-
327,60
Sleva 16% z 350,-
294,-
  

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, A zákon o některých přestupcích s komentářem a judikaturou

Helena Kučerová, Eva Horzinková
832 stran
    

Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky, Česká republika, Maďarsko, Polská republika, Slovenská republika

Vladimír Novotný
192 stran
Sleva 13% z 990,-
861,30
Sleva 13% z 280,-
243,50
  

Zákon o poľovníctve, Komentár k vybraným ustanoveniam

Martin Ľupták, Matúš Sarváš
388 stran
    

Norma a instituce - Úvod do teorie práva

Weinberger Ota
248 stran
Sleva 13% z 796,-
692,50
Sleva 16% z 320,-
268,80
  

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice, Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Veronika Dubielová, Jaroslav Nižňanský
152 stran
    

Audítorstvo III Praktikum

František Maděra
136 stran
Sleva 13% z 37,-
32,10
Sleva 13% z 385,-
335,-
  

Zákon o geologických prácach, (geologický zákon) Komentár

Boris Balog, Rastislav Kaššák
232 stran
    

Slobodný prístup k informáciám v samospráve, Povinnosti miest a obcí

Artúr Soldán
152 stran
Sleva 13% z 444,-
386,20
Sleva 13% z 406,-
353,20
  

Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní

Zuzana Kyjac
308 stran
    

Cezhraničné dedenie, Nariadenie EÚ č. 650/2012 o cezhraničných dedičstvách

Miriam Imrich Breznoščáková
180 stran
Sleva 13% z 368,-
320,10
Sleva 13% z 451,-
392,40
  

Audit a audítorstvo, Regulácia profesie a výkonu jej činnosti

František Maděra
124 stran
    

Správa a vymáhanie pohľadávok 2

Peter Daniel
472 stran
Sleva 13% z 298,-
259,30
Sleva 13% z 247,-
214,80
  

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Viera Lichá Valicová
152 stran
    

Zákon o sociálnom fonde, Komentár

Miluška Horvátová
88 stran
Sleva 13% z 361,-
314,10
Sleva 13% z 286,-
248,80
  

Audítorské postupy

Ladislav Kareš
144 stran
    

Audítorstvo III, Praktikum

František Maděra
104 stran
Sleva 13% z 298,-
259,30
Sleva 13% z 76,-
66,10
  

Autorský zákon, Komentár

Jarmila Lazíková
480 stran
Publikácia „Autorský zákon – komentár“ je prvotinou svojho druhu v radoch slovenských komentárov a tvorí istý základ pre rozsiahlejšie a hlbšie výklad...
    

Správny súdny poriadok

176 stran
Sleva 10,5% z 601,-
537,90
Sleva 13% z 66,-
57,40
  

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, Komentár

Katarína Janurová, Paulína Mareková
224 stran
    

Audítorská dokumentácia

Ladislav Kareš
264 stran
Sleva 13% z 298,-
259,30
Sleva 13% z 133,-
115,70
  

Tretia etapa decentralizácie verejnej správy na Slovensku

Viktor Nižňanský, Viera Cibáková, Marta Hamalová
232 stran
    

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Miroslava Kordošová
306 stran
Sleva 13% z 544,-
473,20
Sleva 13% z 709,-
616,80
  

Antidiskriminačný zákon, Komentár

Ondrej Matejka, Dagmara Friedmannová, Branislav Masár
120 stran
    

Ústava České republiky

106 stran
Sleva 13% z 217,-
188,90
Sleva 17% z 301,-
249,80
  

Audítorské štandardy

Ladislav Kareš, Petra Krišková
156 stran
    

Právní a politický systém Evropské unie, 4. vydání

Ivo Šlosarčík
376 stran
Sleva 13% z 133,-
115,70
Sleva 16% z 550,-
462,-
  

ÚZ č. 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

192 stran
    

ÚZ č. 1204 - Celní předpisy

136 stran
Sleva 16% z 89,-
74,80
Sleva 16% z 79,-
66,30
  

Zázračný úklid v hlavě - Kouzlo nehrocení

Sarah Knight
176 stran
Stres, přetažení, únava ze života... Jedete v tom taky? Jste zvyklí vyhovět každému, kdo vás o něco požádá, jen ne sobě? Jste zvyklí vyhovět každému, ...
    

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 79 (vč. CD)

Ústavní soud ČR
672 stran
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace ...
Sleva 16% z 269,-
225,90
Sleva 16% z 739,-
620,70
  

Doručování v tuzemském a zahraničním styku

Bělohlávek J. Alexander, Mates Pavel a kolektiv
688 stran
Doručování a podání tvoří integrální součást jakéhokoliv právem regulovaného řízení. Může to být přitom právě chybné doručení, které ve svém důsledku ...
    

Teorie, metody a metodologie kriminalistiky

Straus Jiří, Porada Viktor a kolektiv
420 stran
Učebnice „Teorie, metody a metodologie kriminalistiky“ je určena pro studenty Vysoké školy finanční a správní a Vysoké školy chemicko-technologické pr...
Sleva 13% z 790,-
687,30
Sleva 13% z 520,-
452,30
  

Soukromé právo - Soubor zákonů, Účinnost všech zákonů ke dni 15.3.2017

autorů kolektiv
940 stran
Soubor zákonů „Soukromé právo“ spojuje na jednom místě nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, dva základní stavební kameny rekodifika...
    

Trestní odpovědnost v územní samosprávě - Komentovaná soudní rozhodnutí

Púry, Richter
200 stran
Jde o první a jedinou sbírku soudních rozhodnutí tohoto zaměření na českém trhu. Odborné i laické veřejnosti představuje celkem 57 rozhodnutí Nejvyšší...
Sleva 13% z 500,-
434,90
Sleva 16% z 490,10
411,60
  

Zbrojní průkaz, 6. aktualizované vydání podle stavu k 1. 9. 2017

Jiří Záruba
272 stran
Předpokládaný datum vydání 21.02.2019
    

Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, Komentár

Tatiana Mičudová
88 stran
Sleva 13% z 380,10
330,70
Sleva 13% z 224,-
194,80
Nalezeno 1299 knih.
Předchozí 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 26 Další

Sháníte odbornou literaturu, učebnice? Právo, ekonomika, management, technika, účetnictví, veřejná správa a další? Neváhejte, volejte naši HORKOU LINKU 599 505 519

Platba v hotovosti při dodání zbožíPlatba portálem RaiffeisenbankPlatba v hotovosti při osobním odběruPlatba převodním příkazemPlatba portálem Paysec