Vsechny Knihy.cz

HomeNovinkyVýprodejPomocLegislativaKontaktVyhledáváníAkceZahradaBezpečnost práce
TOPlist
Nemůžete sehnat knihu? Nemáme knihu v nabídce? Napište nám, hledáme knihy za Vás.
Knihy - nabídka učebnic
Knihy - báňská literatura, hornictví
Nalezeno 1276 knih.
Předchozí 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 26 Další
katalogový výpis / řádkový výpis / řádkový s obrázkem

Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva

Edmund Horváth
296 stran
    

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, Komentár

Tatiana Mičudová
144 stran
Sleva 13% z 541,-
470,70
Sleva 13% z 328,-
285,30
  

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, Komentár

Branislav Pospíšil, Jaroslav Macek, Martin Maliar, Vladimír Kitta
1044 stran
    

Zákon o kolektívnom vyjednávaní, Praktický komentár

Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková
272 stran
Sleva 13% z 1 501,-
1 305,80
Sleva 13% z 512,10
445,50
  

Zákon o správcoch bytových domov Komentár, Komentár

Milan Budjač, Lukáš Šurín
388 stran
    

Zákon o dani z príjmov

Peter Horniaček, Viera Mezeiová
648 stran
Sleva 13% z 859,-
747,30
Sleva 13% z 847,-
736,90
  

Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár, Vybrané súvisiace ustanovenia zákona o digitálnom vysielaní

Ľuboš Kukliš, Ivan Tarabčák
728 stran
    

Zákon o ochrane pred požiarmi Komentár

Pavol Komár
336 stran
Sleva 13% z 1 219,-
1 060,50
Sleva 13% z 574,-
499,40
  

Zákon o verejnom obstarávaní, Veľký komentár

Juraj Tkáč, Marek Griga
1260 stran
    

ÚZ č. 1202 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

128 stran
podle stavu k 30. 6. 2017 Od 1. července 2017 došlo ke změnám správního řádu, další změny jsou v oblasti přestupků.
Sleva 13% z 2 041,10
1 775,70
Sleva 16% z 75,-
63,-
  

Opatření obecné povahy v teorii a praxi

Hejč, Bahýľová
272 stran
Jde o první publikaci na českém trhu, která nabízí ucelené zpracování právního institutu opatření obecné povahy. Tato forma činnosti veřejné správy, r...
    

Silniční doprava - trestná činnost

Sleva 16% z 490,10
411,60
Sleva 17% z 253,-
210,-
  

Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd

104 stran
    

Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté

Jiří Jelínek
288 stran
Sleva 17% z 148,-
122,80
Sleva 13% z 480,-
417,70
  

Zákon o obchodních korporacích - Komentář, 2. vydání

Štenglová, Havel, Cileček
1144 stran
    

KOMENTÁŘ K ZÁKONU O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, 2. VYDÁNÍ

Herman Pavel, Fidler Vlastimil a kolektiv
640 stran
Zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje komplexní právní úpravu zadávání veřejných zakázek v České republice. Zákon je koncipován jako normativní ...
Sleva 16% z 2 990,-
2 511,60
890,-
  

ZÁKLADY ODPOVĚDNOSTI V PŘESTUPKOVÉM ZÁKONĚ - PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

Brázda Jan
272 stran
Publikace Základy odpovědnosti v novém přestupkovém zákoně č.250/2016 Sb. reaguje na zcela novou koncepci přestupkového práva v recentním právním řádu...
    

Výkladová stanoviska, Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Petr Bukovjan
120 stran
280,-
Sleva 13% z 245,-
213,10
  

Zákon o dráhách, (č. 266/1994 Sb.) Komentář

Jiří Lojda
300 stran
    

ÚZ č. 1197 - Energetika

384 stran
podle stavu k 8. 5. 2017 Publikace obsahuje tři nosné zákony z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporov...
Sleva 13% z 600,10
522,10
Sleva 16% z 289,-
242,80
  

Občanský zákoník - Komentář

Petrov, Výtisk, Beran a kol
3120 stran
    

ÚZ č. 1196 - Ochrana zdraví

160 stran
podle stavu k 1. 5. 2017 Nové téma edice ÚZ je reakcí na přijetí zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který nabývá účinno...
Sleva 16% z 4 990,-
4 191,70
Sleva 16% z 89,-
74,80
  

Vyznejte se v zákoně o státní službě

Tereza Erényi, Diana Kantorová, Daniel Vejsada
224 stran
    

Likvidace obchodních společností

Josková, Pravdová, Zachardová
208 stran
Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zani...
Sleva 16% z 269,-
225,90
Sleva 16% z 390,-
327,60
  

ÚZ č. 1195 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

272 stran
podle stavu k 17. 4. 2017 Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, z...
    

Zákon o vyšších soudních úřednících, a vyšších úřednících státního zastupitelství. Komentář

Jiří Grygar
104 stran
Sleva 16% z 129,-
108,40
Sleva 13% z 209,-
181,80
  

ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM - ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 91/2012 SB., ÚČINNOST K 1.4.2017

kolektiv autorů
64 stran
V rámci rekodifikace českého soukromého práva v České republice vznikla potřeba vydání nového zákona, který by upravoval vztahy s mezinárodním prvkem,...
    

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Komentář

Dvořák, Machurek, Novotný
1320 stran
Přibližně po deseti letech dochází k zásadní změně v oblasti práva veřejných zakázek. Dvacetkrát novelizovaný zákon č. 137/2006 Sb. nahrazuje zákon. č...
89,-
Sleva 16% z 2 390,-
2 007,60
  

ÚZ č. 1194 - Školství, pedagogičtí pracovníci

688 stran
podle stavu k 10. 4. 2017 Celkem 45 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 4 kapitol: regionální školství (např. školský zákon vč. prováděcích př...
    

ÚZ č. 1193 - Autorské právo, Průmyslová práva

224 stran
podle stavu k 10. 4. 2017 Publikace obsahuje autorský zákon, který prošel k 20. 4. 2017 významnou novelizací. Další zákony: zákon o ochraně průmyslov...
Sleva 16% z 269,-
225,90
Sleva 16% z 99,-
83,20
  

POJMOVÉ ZNAKY CIVILNÍHO PROCESU

Zahradníková Radka
280 stran
Monografie si klade za cíl provést teoretický rozbor základních stavebních kamenů civilního procesu, a to tzv. pojmových znaků civilního procesu a vys...
    

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 78 (vč. CD)

Ústavní soud ČR
696 stran
340,-
Sleva 16% z 765,10
642,60
  

Náklady řízení

Svoboda, Hromada, Levý
296 stran
Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice nákladů civilního soudního řízení. Je určena advokátům, soudcům a všem, kteří hledají odpovědi při ...
    

Ústava Slovenskej republiky po poslednej novele

72 stran
Sleva 16% z 490,10
411,60
Sleva 17% z 51,-
42,40
  

Zákon směnečný a šekový Komentář

Josef Kotásek
461 stran
    

Zákon o pojišťovnictví Komentář

Vladimír Přikryl, Jana Čechová
500 stran
Sleva 13% z 880,-
765,60
Sleva 13% z 995,-
865,60
  

Zakonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. júna 2017

312 stran
    

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem - Komentář

František Ištvánek, Pavel Simon, František Korbel
376 stran
Zákon o odpovědnosti státu je primárním právním předpisem při uplatňování náhrady škody, o níž se poškození domnívají, že jim ji způsobil stát, resp. ...
Sleva 17% z 376,-
312,10
Sleva 16% z 719,-
603,90
  

Sborník č. 3 - Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná v databázi ASPI z pohledu Judikatura

Kolektiv autorů
96 stran
Soubor rozhodnutí soudů ČR nižších stupňů dle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích Sborník č. 1 obsahuje rozhodnutí okresních, kra...
    

ÚZ č. 1192 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

320 stran
podle stavu k 3. 4. 2017 Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných c...
Sleva 16% z 187,-
157,10
Sleva 16% z 137,-
115,10
  

ÚZ č. 1191 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

176 stran
podle stavu k 3. 4. 2017 Zákon o správních poplatcích byl od minulého vydání 13x novelizován; četnými změnami byl rovněž dotčen zákon o soudních popl...
    

ZÁKON O PYROTECHNICE A JEHO PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY

Kolektiv odborníků Státní správy
160 stran

Tento zákon upravuje pravidla určená k dosažení volného pohybu pyrotechnických výrobků na vnitřním...

Sleva 16% z 79,-
66,30
Sleva 25% z 299,-
224,30
  

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ, 4. VYDÁNÍ

Novotný František a kolektiv
374 stran
Učebnice trestního práva hmotného je zpracována v souvislosti s trestním zákoníkem č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Věnuje pozornost zejm...
    

Vzory smluv, petitů a zakládacích listin podle nového občanského zákoníku

Svejkovský, Kabelková, Vychopeň a kol.
752 stran
Druhé, přepracované a rozšířené vydání praktické příručky zpracovaná kolektivem renomovaných autorů nabízí vzory smluv, listin a žalobních návrhů. - ...
450,-
Sleva 16% z 990,-
831,60
  

Ústava Slovenskej republiky

    

Obchodní korporace a ochrana slabší strany

editorka: Stanislava Černá
188 stran
Cílem monografie je pojednat o možnostech, které ochraně slabší strany poskytuje české a slovenské právo obchodních korporací. Snahou autorů jednotliv...
Sleva 17% z 298,-
247,30
Sleva 16% z 250,-
210,-
  

ÚZ č. 1187 - Trestní předpisy

464 stran
podle stavu k 6. 3. 2017 Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, z...
    

Rodinné právo, 2. vydání

Hrušáková, Králíčková, Westphalová a kol.
400 stran
Druhé vydání učebnice rodinného práva je aktualizované, v některých částech i podstatně přepracované. V aktualizovaném vydání bylo nutné reagovat na n...
Sleva 16% z 199,-
167,20
Sleva 16% z 850,-
714,-
  

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Václav Pilík, Martina Kostková, Martina Ventluková
156 stran
    

Správa cizího majetku

Lucie Josková, Lukáš Pěsna
180 stran
Sleva 13% z 320,-
278,40
Sleva 13% z 270,10
235,-
Nalezeno 1276 knih.
Předchozí 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 26 Další

Sháníte odbornou literaturu, učebnice? Právo, ekonomika, management, technika, účetnictví, veřejná správa a další? Neváhejte, volejte naši HORKOU LINKU 599 505 519

Platba v hotovosti při dodání zbožíPlatba portálem RaiffeisenbankPlatba v hotovosti při osobním odběruPlatba převodním příkazemPlatba portálem Paysec