Vsechny Knihy.cz

HomeNovinkyVýprodejPomocLegislativaKontaktVyhledáváníAkceZahradaBezpečnost práce
TOPlist
Nemůžete sehnat knihu? Nemáme knihu v nabídce? Napište nám, hledáme knihy za Vás.
Knihy - nabídka učebnic
Knihy - báňská literatura, hornictví
Nalezeno 1273 knih.
Předchozí 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 26 Další
katalogový výpis / řádkový výpis / řádkový s obrázkem

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku - Komentář

Jiří Hrádek
240 stran
Komentář k přepravním smlouvám, které jsou obsaženy v § 2550 až 2585 ObčZ, systematickým způsobem představuje novou právní úpravu. Text se věnuje neje...
    

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 77 (vč. CD)

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace ...
Sleva 16% z 690,-
579,60
Sleva 16% z 1 350,-
1 134,-
  

Patentový zákon - Komentář

Chloupek, Hartvichová a kol.
352 stran
Jediný komentář zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích na trhu je praktickou pomůckou každého, kdo se setká s ochranou práv duševního vlastnictví...
    

Deliktní právo

Tichý, Hrádek
544 stran
Publikace se zabývá problematikou deliktní odpovědnosti za škodu. Je první komplexní analýzou tohoto institutu v české literatuře. Srovnávacím rozbore...
Sleva 16% z 1 090,-
915,60
Sleva 16% z 790,-
663,60
  

Antidiskriminační zákon - Komentář, 2. vydání

Boučková, Havelková, Koldinská
544 stran
Málokterý zákon vyvolává v průběhu své přípravy a schvalování tolik emocí, jako vyvolal zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany pře...
    

Kriminalistika

Ivo Svoboda a kolektiv
374 stran
Cílem autorského kolektivu bylo připravit učebnici Kriminalistiky pro širokou odbornou, ale i laickou veřejnost, za kterou autoři v první řadě považuj...
Sleva 16% z 1 190,-
999,60
Sleva 16% z 440,-
369,60
  

ÚZ č. 1163 - Předpisy související s občanským zákoníkem

112 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikac...
    

ÚZ č. 1161 - Státní služba

112 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů regulujících státní službu. Vedle zákona o státní službě se samostatným rejstří...
Sleva 16% z 69,-
58,-
Sleva 16% z 69,-
58,-
  

Zákon o ochraně hospodářské soutěže - Komentář, 3. vydání

Kindl, Munková
864 stran
Třetí vydání šedého komentáře k zákonu o ochraně hospodářské soutěže reaguje na změny, ke kterým došlo v oblasti právní úpravy ochrany hospodářské sou...
    

Zdravotnictví a právo

Svejkovský, Vojtek, Arnoštová a kol.
488 stran
Publikace s takovým rozsahem a zaměřením je první a jedinečná v naší literatuře a poskytuje nejen právníkům, ale všem, kdo působí ve zdravotnictví, te...
Sleva 16% z 1 990,-
1 671,60
Sleva 16% z 1 290,-
1 083,60
  

Exekuční řád, 4. vydání - Komentář

Kasíková, Jirmanová, Hubáček
1168 stran
Čtvrté vydání komentáře reaguje na změny, které v exekučním právu nastaly v souvislosti s novým občanským zákoníkem a dvěma významnými novelami exekuč...
    

ÚZ č.1160 Ochrana spotřebitele 2016

224 stran
podle stavu k 1. 12. 2016 Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – novelizovaný zákon o ochraně spotřebitele, zákon o technickýc...
Sleva 16% z 1 790,-
1 503,60
Sleva 16% z 99,-
83,20
  

Náhrada reflexní škody společníků korporací

Rozehnal Aleš
156 stran
    

ÚZ č. 1159 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

256 stran
podle stavu k 14. 11. 2016 Soubor 24 předpisů je rozdělen do pěti kapitol: Služební poměr, Policie ČR, Vězeňská služba, Bezpečnostní informační služb...
Sleva 13% z 190,-
165,20
Sleva 16% z 109,-
91,50
  

Dějiny veřejné správy

Karel Schelle
520 stran
Součástí státního mechanismu každého státu je vedle orgánů státní moci, justičních orgánů a orgánů přímého donucení také veřejná správa. Organizace a ...
    

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Jan Pichrt, Martin Štefko, Jakub Morávek
424 stran
Sleva 13% z 695,-
604,70
Sleva 13% z 550,-
478,50
  

Územní plány před Nejvyšším správním soudem, Se zaměřením na otázky aktivní legitimace

Vendula Zahumenská, Jaroslav Benák
152 stran
    

Zákon o evidenci tržeb, Komentář

Daniela Hrabětová, Stanislav Kouba, Markéta Patzenhauer
152 stran
Sleva 13% z 275,-
239,30
Sleva 13% z 295,-
256,60
  

MEZINÁRODNÍ OBCHOD S VÝBUŠNINAMI Z POHLEDU ČESKÉHO A EVROPSKÉHO PRÁVA

JUDr. Martin Neustupný
123 stran
Publikace obsahuje popis a rozbor právní úpravy mezinárodního obchodu s výbušninami zejména z pohledu evropského a českého práva
    

Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů

Lucia Valentová, Miluše Hrnčiříková
176 stran
Sleva 25% z 299,-
224,30
Sleva 13% z 290,-
252,20
  

Zákon o zadávání veřejných zakázek, Praktický komentář s judikaturou

Macek, R. Derková, D. Bartoň
848 stran
    

Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž

Dana Ondrejová
264 stran
Publikace se zabývá možnou kvalifikací porušení závazkového práva jako nekalé obchodní praktiky a současně (případně alternativně) jako nekalosoutěžní...
Sleva 13% z 1 190,-
1 035,30
Sleva 18% z 490,10
401,80
  

Zákon o registru smluv - Komentář

Bouda, Fadrný, Franc
456 stran
* Publikace provádí novým zákonem a procesem uveřejňování smluv státu, územních samosprávných celků a dalších veřejných institucí v registru smluv. *...
    

Zákon o bankách, Komentář

Petr Liška, Karel Dřevínek, Štefan Elek
668 stran
Nejnovější komentář zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, přináší výklad tohoto základního předpisu regulujícího činnost bank z pera erudovaných autorů, k...
Sleva 18% z 1 090,-
893,80
Sleva 15% z 1 195,-
1 015,70
  

ÚZ č. 1158 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

288 stran
podle stavu k 24. 10. 2016 Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný jednací řád Poslanecké sněmovny a novelizovaný zákon o vo...
    

ÚZ č. 1157 - Odměňování státních zaměstnanců

112 stran
podle stavu k 24. 10. 2016 Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců. Vedle katalogu správních činností, obsahuje publikace noveliz...
Sleva 16% z 99,-
83,20
Sleva 16% z 65,-
54,60
  

Energetický zákon Komentář

Kateřina Eichlerová, Martin Jasenský
1492 stran
Po 15 letech účinnosti zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (e...
    

Aktuální právní aspekty migrace

Lenka Pítrová
176 stran
Uprchlická vlna v Evropě vyvolala ostré názorové střety a emoce, a to i v zemích, jako je Česká republika, která vlastně migrační příliv ani nepocítil...
Sleva 13% z 3 950,-
3 436,50
Sleva 15% z 280,-
237,90
  

ÚZ č. 1154 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

224 stran
podle stavu k 3. 10. 2016 Publikace obsahuje úplné znění zásadně novelizovaného zákona o pojišťovnictví (330 změn a doplnění od září 2016) a jeho 3 n...
    

Pracovní právo pro praxi

Kocourek, Dobřichovský
332 stran
Publikace Pracovní právo pro praxi je zaměřena na přístup k řešení vybraných a nejčastěji se vyskytujících právních otázek (základní zásady, vztah ZPr...
Sleva 16% z 139,-
116,80
Sleva 16% z 690,-
579,60
  

Autoškola 2017

Matěj Barták
304 stran
    

Kompetenční zákon Komentář

Jan Kněžínek
388 stran
Sleva 17% z 99,-
82,20
Sleva 13% z 750,-
652,50
  

Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 6. vydání

Martin Janků a kol.
576 stran
Šesté vydání publikace „Základy práva pro posluchače neprávnických fakult a škol“ poskytuje ucelený pohled na české právo v kontextu s evropským (unij...
    

Obecné mezinárodní právo v dokumentech, 4., doplněné vydání

Ondřej, Potočný
344 stran
Čtvrté, doplněné vydání obecných dokumentů ke studiu mezinárodního práva veřejného obsahuje výběr nejvýznamnějších mnohostranných mezinárodních smluv ...
Sleva 16% z 950,-
797,90
Sleva 16% z 690,-
579,60
  

Trestní právo hmotné

Pavel Šámal, Oto Novotný, Tomáš Gřivna
1052 stran
Osvědčená vysokoškolská učebnice trestního práva hmotného je určena především studentům právnických fakult, má však své místo i v knihovnách soudců, a...
    

TYPOVÝ SKARTAČNÍ REJSTŘÍK 2016

kolektiv autorů ze státních archivů
244 stran

   Hlavním úkolem typového skartačního rejstříku je usnadnit přípravu vyřazování ...

Sleva 13% z 1 150,10
1 000,60
Sleva 8% z 399,-
367,10
  

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků Zákon o technických požadavcích na výrobky, Komentář

Naděžda Kolabusayová
244 stran
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a zákon o technických požadavcích na výrobky jsou dva stěžejní právní předpisy regulující uvádění výrobků na trh. O...
    

ÚZ č. 1156 - Doprava, přeprava, pozemní komunikace, dráhy

336 stran
podle stavu k 10. 10. 2016 Publikace obsahuje soubor 19 předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava ces...
Sleva 13% z 399,-
347,10
Sleva 16% z 149,10
125,20
  

Zbrojní průkaz, 5. aktualizované vydání podle stavu k 1. 10. 2016

Jiří Záruba
280 stran
Ucelený souhrn všech právních norem a informací, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání zkoušky odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz....
    

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí

Kateřina Čuhelová
128 stran
Nová publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá jevem, který společnost provází od nepaměti a jímž je domácí násilí. Odborná i laická veřejnost...
Sleva 17% z 370,-
307,10
Sleva 13% z 200,-
174,-
  

Nové právo k povrchu

Pavel Petr
128 stran
Středobodem zájmu autora je problematika věcněprávních změn souvisejících se znovuzavedením superficiální zásady, jež byla v našem právním řádu známa ...
    

ÚZ č. 1152 - Informace, Informatika, eGovernment

432 stran
podle stavu k 1. 10. 2016 Publikace obsahuje 28 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Poskytování informací a jejich oc...
Sleva 20% z 190,-
152,-
Sleva 16% z 149,10
125,20
  

ÚZ č. 1153 - Vnitřní správa

224 stran
podle stavu k 3. 10. 2016 Publikace obsahuje aktuální znění předpisů, které byly od září 2016 změněny: zákon o cestovních dokladech, zákon o občanský...
    

Systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v organizacích

Jiří Vala
240 stran
Bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci můžeme zajišťovat prostřednictvím plnění požadavků jednotlivých právních a ostatních předpisů nebo z...
Sleva 16% z 99,-
83,20
Sleva 13% z 297,-
258,40
  

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 10. 2016

Tomáš Kruták, Lenka Krutáková, Jan Gerych
944 stran
    

Správní práv - Obecná část, 9. vydání

Dušan Hendrych a kol.
600 stran
Sleva 16% z 649,-
545,20
Sleva 16% z 990,-
831,60
  

Soubor zákonů - Trestní právo

kolektiv autorů
547 stran
    

Základní zásady trestního řízení, Vůdčí ideje českého trestního procesu

Jiří Jelínek
224 stran
Sleva 13% z 300,-
260,90
Sleva 13% z 350,-
304,50
  

Předběžná opatření v civilním řízení

Vít Hrnčiřík
272 stran
Publikace nabízí systematický pohled na předběžná opatření podle OSŘ a ZŘS. Je jedinou českou monografií zpracovávající toto živě diskutované a vysoce...
    

Institucionální aspekty regulace médií

Pouperová Olga
256 stran
Kniha je rozdělena na dvě části. Tématem první části jsou nezávislé regulační orgány, konkrétně regulační orgány v sektoru vysílání. Autorka vysvětluj...
Sleva 16% z 490,10
411,60
Sleva 20% z 380,10
304,-
Nalezeno 1273 knih.
Předchozí 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 26 Další

Sháníte odbornou literaturu, učebnice? Právo, ekonomika, management, technika, účetnictví, veřejná správa a další? Neváhejte, volejte naši HORKOU LINKU 599 505 519

Platba v hotovosti při dodání zbožíPlatba portálem RaiffeisenbankPlatba v hotovosti při osobním odběruPlatba převodním příkazemPlatba portálem Paysec