Vsechny Knihy.cz

HomeNovinkyVýprodejPomocLegislativaKontaktVyhledáváníAkceZahradaBezpečnost práce
TOPlist
Nemůžete sehnat knihu? Nemáme knihu v nabídce? Napište nám, hledáme knihy za Vás.
Knihy - nabídka učebnic
Knihy - báňská literatura, hornictví
Nalezeno 1272 knih.
Předchozí 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 26 Další
katalogový výpis / řádkový výpis / řádkový s obrázkem

Zákon o mezinárodním právu soukromém - úplné znění zákona č. 91/2012 Sb., účinnost k 1.4.2017

kolektiv autorů
64 stran
V rámci rekodifikace českého soukromého práva v České republice vznikla potřeba vydání nového zákona, který by upravoval vztahy s mezinárodním prvkem,...
    

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Komentář

Dvořák, Machurek, Novotný
1320 stran
Přibližně po deseti letech dochází k zásadní změně v oblasti práva veřejných zakázek. Dvacetkrát novelizovaný zákon č. 137/2006 Sb. nahrazuje zákon. č...
Sleva 13% z 89,-
77,40
Sleva 16% z 2 390,-
2 007,60
  

ÚZ č. 1194 - Školství, pedagogičtí pracovníci

688 stran
podle stavu k 10. 4. 2017 Celkem 45 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 4 kapitol: regionální školství (např. školský zákon vč. prováděcích př...
    

ÚZ č. 1193 - Autorské právo, Průmyslová práva

224 stran
podle stavu k 10. 4. 2017 Publikace obsahuje autorský zákon, který prošel k 20. 4. 2017 významnou novelizací. Další zákony: zákon o ochraně průmyslov...
Sleva 16% z 269,-
225,90
Sleva 16% z 99,-
83,20
  

Pojmové znaky civilního procesu

Zahradníková Radka
280 stran
Monografie si klade za cíl provést teoretický rozbor základních stavebních kamenů civilního procesu, a to tzv. pojmových znaků civilního procesu a vys...
    

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 78 (vč. CD)

Ústavní soud ČR
696 stran
Sleva 13% z 340,-
295,80
Sleva 16% z 765,10
642,60
  

Náklady řízení

Svoboda, Hromada, Levý
296 stran
Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice nákladů civilního soudního řízení. Je určena advokátům, soudcům a všem, kteří hledají odpovědi při ...
    

Ústava Slovenskej republiky po poslednej novele

72 stran
Sleva 16% z 490,10
411,60
Sleva 17% z 51,-
42,40
  

Zákon směnečný a šekový Komentář

Josef Kotásek
461 stran
    

Zákon o pojišťovnictví Komentář

Vladimír Přikryl, Jana Čechová
500 stran
Sleva 13% z 880,-
765,60
Sleva 13% z 995,-
865,60
  

Zakonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. júna 2017

312 stran
    

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem - Komentář

František Ištvánek, Pavel Simon, František Korbel
376 stran
Zákon o odpovědnosti státu je primárním právním předpisem při uplatňování náhrady škody, o níž se poškození domnívají, že jim ji způsobil stát, resp. ...
Sleva 17% z 376,-
312,10
Sleva 16% z 719,-
603,90
  

Sborník č. 3 - Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná v databázi ASPI z pohledu Judikatura

Kolektiv autorů
96 stran
Soubor rozhodnutí soudů ČR nižších stupňů dle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích Sborník č. 1 obsahuje rozhodnutí okresních, kra...
    

ÚZ č. 1192 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

320 stran
podle stavu k 3. 4. 2017 Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných c...
Sleva 16% z 187,-
157,10
Sleva 16% z 137,-
115,10
  

ÚZ č. 1191 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

176 stran
podle stavu k 3. 4. 2017 Zákon o správních poplatcích byl od minulého vydání 13x novelizován; četnými změnami byl rovněž dotčen zákon o soudních popl...
    

ZÁKON O PYROTECHNICE A JEHO PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY

Kolektiv odborníků Státní správy
160 stran

Tento zákon upravuje pravidla určená k dosažení volného pohybu pyrotechnických výrobků na vnitřním...

Sleva 16% z 79,-
66,30
Sleva 23% z 299,-
230,20
  

Trestní právo hmotné, 4. vydání

Novotný František a kolektiv
374 stran
Učebnice trestního práva hmotného je zpracována v souvislosti s trestním zákoníkem č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Věnuje pozornost zejm...
    

Vzory smluv, petitů a zakládacích listin podle nového občanského zákoníku

Svejkovský, Kabelková, Vychopeň a kol.
752 stran
Druhé, přepracované a rozšířené vydání praktické příručky zpracovaná kolektivem renomovaných autorů nabízí vzory smluv, listin a žalobních návrhů. - ...
Sleva 13% z 450,-
391,50
Sleva 16% z 990,-
831,60
  

Ústava Slovenskej republiky

    

Obchodní korporace a ochrana slabší strany

editorka: Stanislava Černá
188 stran
Cílem monografie je pojednat o možnostech, které ochraně slabší strany poskytuje české a slovenské právo obchodních korporací. Snahou autorů jednotliv...
Sleva 17% z 298,-
247,30
Sleva 16% z 250,-
210,-
  

ÚZ č. 1187 - Trestní předpisy

464 stran
podle stavu k 6. 3. 2017 Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, z...
    

Rodinné právo, 2. vydání

Hrušáková, Králíčková, Westphalová a kol.
400 stran
Druhé vydání učebnice rodinného práva je aktualizované, v některých částech i podstatně přepracované. V aktualizovaném vydání bylo nutné reagovat na n...
Sleva 16% z 199,-
167,20
Sleva 16% z 850,-
714,-
  

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Václav Pilík, Martina Kostková, Martina Ventluková
156 stran
    

Správa cizího majetku

Lucie Josková, Lukáš Pěsna
180 stran
Sleva 13% z 320,-
278,40
Sleva 13% z 270,10
235,-
  

Zákon o návykových látkách, (č. 167/1998 Sb.). Komentář

Jana Mahdalíčková
232 stran
    

Právo na obhajobu - Teorie a praxe 21. století

Gřivna Tomáš a kolektiv
304 stran
Publikace se zabývá institutem, který je esenciální pro obor moderního trestního práva. Bez práva na obhajobu a bez obhájců si nelze představit existe...
Sleva 13% z 350,-
304,50
Sleva 13% z 390,-
339,20
  

Úskalí spolkového práva

Kindl Milan, Ertl Zdeněk, Formanová Nikola
396 stran
Ačkoli je úprava spolků velmi podrobná, stejně na všechny otázky neodpovídá, a dokonce mnohé naopak vyvolává. Jsou spolky například i honební společen...
    

ÚZ č. 1186 - Zahraniční obchod

288 stran
podle stavu k 20. 2. 2017 Publikace zahrnuje soubor 23 aktualizovaných předpisů v platném znění, které upravují vývozní a dovozní licence, pojišťová...
Sleva 13% z 390,-
339,20
Sleva 16% z 149,10
125,20
  

Ústavní právo, 5. vydání

Klíma Karel
812 stran
Novým vydáním publikace autor sleduje především prohloubení jejího monografického charakteru. Předně, v uplynulém desetiletí se v České republice ustá...
    

ÚZ č. 1185 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

432 stran
podle stavu k 13. 2. 2017 Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; fi...
Sleva 13% z 790,-
687,30
Sleva 16% z 297,-
249,50
  

Instituty českého mezinárodního práva soukromého

Naděžda Rozehnalová
272 stran
V předkládané monografii jsou analyzovány základní instituty obecné části kolizního práva, jako jsou kvalifikace, zpětný a další odkaz, předběžná otáz...
    

ÚZ č. 1184 - Životní prostředí

720 stran
Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zeměd...
Sleva 16% z 465,-
390,60
Sleva 16% z 299,-
251,10
  

Zákon o spotřebitelském úvěru - Komentář

Slanina, Jemelka, Vetešník
904 stran
    

Právní režimy mořských oblastí - Srovnání s kosmem a Antarktidou

Ondřej Jan
318 stran
Monografie je věnována problematice právního režimu mořských oblastí, které si stát nesmí jako takové přivlastnit. Publikace je vedle stručného histor...
Sleva 16% z 1 590,10
1 335,60
Sleva 13% z 380,10
330,70
  

Bytové družstevnictví

Tomáš Dvořák
312 stran
Publikace se zabývá aktuální problematikou bytového družstevnictví v kontextu celého jeho novodobého vývoje. Meritum práce spočívá v rozboru platné p...
    

Zákon o místních poplatcích - Komentář

Václav Těžký, Michal Jantoš, Kamil Siuda
Správa místních poplatků je v současné době jednou z nejnáročnějších činností, kterou může zaměstnanec ve veřejné správě v rámci pracovněprávního pomě...
Sleva 16% z 590,-
495,70
Sleva 16% z 450,-
378,-
  

Zákon o azylu (č. 325/1999 Sb.) - Praktický komentář

Veronika Votočková, Nataša Chmelíčková
296 stran
Zákon o azylu upravuje v návaznosti na předpisy práva EU jednak hmotněprávní část mezinárodní ochrany, tedy druhy statutů udělovaných v rámci řízení o...
    

ÚZ č. 1182 - Platební služby, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

144 stran
podle stavu k 23. 1. 2017 Předpisy jsou rozděleny do pěti kapitol: platební služby, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr a podpora a ochrana inv...
Sleva 16% z 460,-
386,40
Sleva 16% z 75,-
63,-
  

ÚZ č. 1181 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

272 stran
podle stavu k 23. 1. 2017 Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku ...
    

Autoškola 2017, Moderní učebnice a testové otázky

Václav Minář
272 stran
Nové vydání učebnice autoškoly obsahuje vše, co nezbytně potřebujete k získání řidičského oprávnění skupiny B: výklad pomocí názorných barevných fotog...
Sleva 16% z 109,-
91,50
Sleva 2% z 169,-
165,60
  

ÚZ č. 1180 - Zdravotní pojištění

224 stran
podle stavu k 16. 1. 2017 Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo ke změnám...
    

ÚZ č. 1178 - Sociální pojištění 2017

368 stran
podle stavu k 16. 1. 2017 Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištěn...
Sleva 16% z 99,-
83,20
Sleva 16% z 149,10
125,20
  

Zákon o právu shromažďovacím - Komentář, 2. přepracované vydání

Černý, Lehká
368 stran
Komentář reaguje na komplexní novelu zákona o právu shromažďovacím č. 252/2016 Sb., účinnou od 1. 11. 2016. V publikaci je dále zahrnuta dosavadní jud...
    

Nařízení eIDAS - Komentář

Donát, Maisner, Piffl
304 stran
Zásadním problémem oblasti právních vztahů kolem nařízení eIDAS je fakt, že uživatel musí zpravidla pracovat s textem nařízení, prováděcím předpisem v...
Sleva 16% z 990,-
831,60
Sleva 16% z 1 090,-
915,60
  

Služební vztahy a výkon závislé práce

Jan Pichrt, Martin Kopecký, Jakub Morávek
336 stran
Editoři této publikace se rozhodli vytvořit tuto kolektivní monografii, která český trh právní literatury obohatí o dosud ojedinělý počin; počin, kter...
    

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II, C. Železniční právo, D. Námořní právo

Bohumil Poláček
456 stran
Sleva 16% z 425,-
357,10
Sleva 13% z 850,-
739,40
  

ÚZ č. 1170 - Zákoník práce, rejstřík

144 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 Zákoník práce doznal několika dalších změn, které jsou v textu vyznačeny tučně (mj. zaměstnávání nezletilých, pracovní volno...
    

ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník

320 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 Po třech letech existence byly v občanském zákoníku provedeny první změny; tyto změn jsou v textu vyznačeny tučně; protože z...
Sleva 16% z 75,-
63,-
Sleva 16% z 139,-
116,80
  

ÚZ č. 1171 - Obchodní korporace

288 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 Publikace obsahuje novelizovaný zákon o obchodních korporacích s podrobným rejstříkem a novelizovaný zákon o státním podniku...
    

Zákony 2017 II. část A, Občanský zákoník...

552 stran
Sleva 16% z 125,-
104,90
Sleva 17% z 169,-
140,30
Nalezeno 1272 knih.
Předchozí 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 26 Další

Sháníte odbornou literaturu, učebnice? Právo, ekonomika, management, technika, účetnictví, veřejná správa a další? Neváhejte, volejte naši HORKOU LINKU 599 505 519

Platba v hotovosti při dodání zbožíPlatba portálem RaiffeisenbankPlatba v hotovosti při osobním odběruPlatba převodním příkazemPlatba portálem Paysec