Vsechny Knihy.cz

HomeNovinkyVýprodejPomocLegislativaKontaktVyhledáváníAkceZahradaBezpečnost práce
TOPlist
Nemůžete sehnat knihu? Nemáme knihu v nabídce? Napište nám, hledáme knihy za Vás.
Knihy - nabídka učebnic
Knihy - báňská literatura, hornictví
Nalezeno 1276 knih.
Předchozí 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 26 Další
katalogový výpis / řádkový výpis / řádkový s obrázkem

Zákon o návykových látkách, (č. 167/1998 Sb.). Komentář

Jana Mahdalíčková
232 stran
    

PRÁVO NA OBHAJOBU - TEORIE A PRAXE 21. STOLETÍ

Gřivna Tomáš a kolektiv
304 stran
Publikace se zabývá institutem, který je esenciální pro obor moderního trestního práva. Bez práva na obhajobu a bez obhájců si nelze představit existe...
Sleva 13% z 350,-
304,50
390,-
  

ÚSKALÍ SPOLKOVÉHO PRÁVA

Kindl Milan, Ertl Zdeněk, Formanová Nikola
396 stran
Ačkoli je úprava spolků velmi podrobná, stejně na všechny otázky neodpovídá, a dokonce mnohé naopak vyvolává. Jsou spolky například i honební společen...
    

ÚZ č. 1186 - Zahraniční obchod

288 stran
podle stavu k 20. 2. 2017 Publikace zahrnuje soubor 23 aktualizovaných předpisů v platném znění, které upravují vývozní a dovozní licence, pojišťová...
390,-
Sleva 16% z 149,10
125,20
  

ÚSTAVNÍ PRÁVO, 5. VYDÁNÍ

Klíma Karel
812 stran
Novým vydáním publikace autor sleduje především prohloubení jejího monografického charakteru. Předně, v uplynulém desetiletí se v České republice ustá...
    

ÚZ č. 1185 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

432 stran
podle stavu k 13. 2. 2017 Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; fi...
790,-
Sleva 16% z 297,-
249,50
  

Instituty českého mezinárodního práva soukromého

Naděžda Rozehnalová
272 stran
V předkládané monografii jsou analyzovány základní instituty obecné části kolizního práva, jako jsou kvalifikace, zpětný a další odkaz, předběžná otáz...
    

ÚZ č. 1184 - Životní prostředí

720 stran
Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zeměd...
Sleva 16% z 465,-
390,60
Sleva 16% z 299,-
251,10
  

Zákon o spotřebitelském úvěru - Komentář

Slanina, Jemelka, Vetešník
904 stran
    

PRÁVNÍ REŽIMY MOŘSKÝCH OBLASTÍ - SROVNÁNÍ S KOSMEM A ANTARKTIDOU

Ondřej Jan
318 stran
Monografie je věnována problematice právního režimu mořských oblastí, které si stát nesmí jako takové přivlastnit. Publikace je vedle stručného histor...
Sleva 16% z 1 590,10
1 335,60
380,10
  

Bytové družstevnictví

Tomáš Dvořák
312 stran
Publikace se zabývá aktuální problematikou bytového družstevnictví v kontextu celého jeho novodobého vývoje. Meritum práce spočívá v rozboru platné p...
    

Zákon o místních poplatcích - Komentář

Václav Těžký, Michal Jantoš, Kamil Siuda
Správa místních poplatků je v současné době jednou z nejnáročnějších činností, kterou může zaměstnanec ve veřejné správě v rámci pracovněprávního pomě...
Sleva 16% z 590,-
495,70
Sleva 16% z 450,-
378,-
  

Zákon o azylu (č. 325/1999 Sb.) - Praktický komentář

Veronika Votočková, Nataša Chmelíčková
296 stran
Zákon o azylu upravuje v návaznosti na předpisy práva EU jednak hmotněprávní část mezinárodní ochrany, tedy druhy statutů udělovaných v rámci řízení o...
    

ÚZ č. 1182 - Platební služby, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

144 stran
podle stavu k 23. 1. 2017 Předpisy jsou rozděleny do pěti kapitol: platební služby, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr a podpora a ochrana inv...
Sleva 16% z 460,-
386,40
Sleva 16% z 75,-
63,-
  

ÚZ č. 1181 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

272 stran
podle stavu k 23. 1. 2017 Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku ...
    

Autoškola 2017, Moderní učebnice a testové otázky

Václav Minář
272 stran
Nové vydání učebnice autoškoly obsahuje vše, co nezbytně potřebujete k získání řidičského oprávnění skupiny B: výklad pomocí názorných barevných fotog...
Sleva 16% z 109,-
91,50
Sleva 15% z 169,-
143,70
  

ÚZ č. 1180 - Zdravotní pojištění

224 stran
podle stavu k 16. 1. 2017 Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo ke změnám...
    

ÚZ č. 1179 - Sociální zabezpečení 2017

256 stran
podle stavu k 16. 1. 2017 Publikace obsahuje 13 předpisů v těchto kapitolách: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, soci...
Sleva 16% z 99,-
83,20
Sleva 16% z 119,-
100,-
  

ÚZ č. 1178 - Sociální pojištění 2017

368 stran
podle stavu k 16. 1. 2017 Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištěn...
    

Zákon o právu shromažďovacím - Komentář, 2. přepracované vydání

Černý, Lehká
368 stran
Komentář reaguje na komplexní novelu zákona o právu shromažďovacím č. 252/2016 Sb., účinnou od 1. 11. 2016. V publikaci je dále zahrnuta dosavadní jud...
Sleva 16% z 149,10
125,20
Sleva 16% z 990,-
831,60
  

Nařízení eIDAS - Komentář

Donát, Maisner, Piffl
304 stran
Zásadním problémem oblasti právních vztahů kolem nařízení eIDAS je fakt, že uživatel musí zpravidla pracovat s textem nařízení, prováděcím předpisem v...
    

Služební vztahy a výkon závislé práce

Jan Pichrt, Martin Kopecký, Jakub Morávek
336 stran
Editoři této publikace se rozhodli vytvořit tuto kolektivní monografii, která český trh právní literatury obohatí o dosud ojedinělý počin; počin, kter...
Sleva 16% z 1 090,-
915,60
Sleva 16% z 425,-
357,10
  

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II, C. Železniční právo, D. Námořní právo

Bohumil Poláček
456 stran
    

ÚZ č. 1170 - Zákoník práce, rejstřík

144 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 Zákoník práce doznal několika dalších změn, které jsou v textu vyznačeny tučně (mj. zaměstnávání nezletilých, pracovní volno...
Sleva 13% z 850,-
739,40
Sleva 16% z 75,-
63,-
  

ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník

320 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 Po třech letech existence byly v občanském zákoníku provedeny první změny; tyto změn jsou v textu vyznačeny tučně; protože z...
    

ÚZ č. 1171 - Obchodní korporace

288 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 Publikace obsahuje novelizovaný zákon o obchodních korporacích s podrobným rejstříkem a novelizovaný zákon o státním podniku...
Sleva 16% z 139,-
116,80
Sleva 16% z 125,-
104,90
  

Zákony 2017 II. část A, Občanský zákoník...

552 stran
    

Zákony 2017 II. část B, Trestní zákoník...

432 stran
Sleva 17% z 169,-
140,30
Sleva 17% z 169,-
140,30
  

Zákony 2017 III., Zákoník práce...

512 stran
    

Zákony 2017 IV., Stavební zákon...

448 stran
Sleva 17% z 189,-
156,90
Sleva 17% z 160,10
132,90
  

Zákony 2017 V., Zákon o obchích...

424 stran
    

Zákony 2017 VI., Životní prostředí

560 stran
Sleva 17% z 160,10
132,90
Sleva 17% z 160,10
132,90
  

ÚZ č. 1168 - Hazardní hry

48 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 Obsah publikace: Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her ...
    

ÚZ č. 1162 - Cenové předpisy 2017

56 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od...
Sleva 16% z 59,-
49,50
Sleva 16% z 59,-
49,50
  

NÁHRADA REFLEXNÍ ŠKODY SPOLEČNÍKŮ KORPORACÍ

Rozehnal Aleš
156 stran
Reflexní škoda je škoda způsobená jednáním, které porušuje právní normu, a již utrpí osoba, která není účastníkem právního závazku vzniklého porušením...
    

Zákon o evidenci tržeb - Komentář

Daniela Hrabětová, Stanislav Kouba, Markéta Patzen
152 stran
Publikace poslouží jako praktický průvodce při řešení výkladových problémů při aplikaci zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a to především pro p...
190,-
Sleva 18% z 295,-
241,90
  

Zákon o elektronických komunikacích - Komentář

Barbora Vlachová
536 stran
Obsáhlý komentář ke stěžejnímu právnímu předpisu v oblasti elektronických komunikací. Reflektuje relevantní judikaturu soudů i Českého telekomunikační...
    

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku - Komentář

Jiří Hrádek
240 stran
Komentář k přepravním smlouvám, které jsou obsaženy v § 2550 až 2585 ObčZ, systematickým způsobem představuje novou právní úpravu. Text se věnuje neje...
Sleva 16% z 1 190,-
999,60
Sleva 16% z 690,-
579,60
  

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 77 (vč. CD)

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace ...
    

Patentový zákon - Komentář

Chloupek, Hartvichová a kol.
352 stran
Jediný komentář zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích na trhu je praktickou pomůckou každého, kdo se setká s ochranou práv duševního vlastnictví...
Sleva 16% z 1 350,-
1 134,-
Sleva 16% z 1 090,-
915,60
  

Deliktní právo

Tichý, Hrádek
544 stran
Publikace se zabývá problematikou deliktní odpovědnosti za škodu. Je první komplexní analýzou tohoto institutu v české literatuře. Srovnávacím rozbore...
    

Antidiskriminační zákon - Komentář, 2. vydání

Boučková, Havelková, Koldinská
544 stran
Málokterý zákon vyvolává v průběhu své přípravy a schvalování tolik emocí, jako vyvolal zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany pře...
Sleva 16% z 790,-
663,60
Sleva 16% z 1 190,-
999,60
  

Kriminalistika

Ivo Svoboda a kolektiv
374 stran
Cílem autorského kolektivu bylo připravit učebnici Kriminalistiky pro širokou odbornou, ale i laickou veřejnost, za kterou autoři v první řadě považuj...
    

ÚZ č. 1163 - Předpisy související s občanským zákoníkem

112 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikac...
Sleva 16% z 440,-
369,60
Sleva 16% z 69,-
58,-
  

ÚZ č. 1161 - Státní služba

112 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů regulujících státní službu. Vedle zákona o státní službě se samostatným rejstří...
    

Zákon o ochraně hospodářské soutěže - Komentář, 3. vydání

Kindl, Munková
864 stran
Třetí vydání šedého komentáře k zákonu o ochraně hospodářské soutěže reaguje na změny, ke kterým došlo v oblasti právní úpravy ochrany hospodářské sou...
Sleva 16% z 69,-
58,-
Sleva 16% z 1 990,-
1 671,60
  

Zdravotnictví a právo

Svejkovský, Vojtek, Arnoštová a kol.
488 stran
Publikace s takovým rozsahem a zaměřením je první a jedinečná v naší literatuře a poskytuje nejen právníkům, ale všem, kdo působí ve zdravotnictví, te...
    

Exekuční řád, 4. vydání - Komentář

Kasíková, Jirmanová, Hubáček
1168 stran
Čtvrté vydání komentáře reaguje na změny, které v exekučním právu nastaly v souvislosti s novým občanským zákoníkem a dvěma významnými novelami exekuč...
Sleva 16% z 1 290,-
1 083,60
Sleva 16% z 1 790,-
1 503,60
  

ÚZ č.1160 Ochrana spotřebitele 2016

224 stran
podle stavu k 1. 12. 2016 Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – novelizovaný zákon o ochraně spotřebitele, zákon o technickýc...
    

ÚZ č. 1159 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

256 stran
podle stavu k 14. 11. 2016 Soubor 24 předpisů je rozdělen do pěti kapitol: Služební poměr, Policie ČR, Vězeňská služba, Bezpečnostní informační služb...
Sleva 16% z 99,-
83,20
Sleva 16% z 109,-
91,50
Nalezeno 1276 knih.
Předchozí 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 26 Další

Sháníte odbornou literaturu, učebnice? Právo, ekonomika, management, technika, účetnictví, veřejná správa a další? Neváhejte, volejte naši HORKOU LINKU 599 505 519

Platba v hotovosti při dodání zbožíPlatba portálem RaiffeisenbankPlatba v hotovosti při osobním odběruPlatba převodním příkazemPlatba portálem Paysec