Vsechny Knihy.cz

HomeNovinkyVýprodejPomocLegislativaKontaktVyhledáváníAkceZahradaBezpečnost práce
TOPlist
Nemůžete sehnat knihu? Nemáme knihu v nabídce? Napište nám, hledáme knihy za Vás.
Knihy - nabídka učebnic
Knihy - báňská literatura, hornictví
Nalezeno 1221 knih.
Předchozí 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 25 Další
katalogový výpis / řádkový výpis / řádkový s obrázkem

Zákon o bankách, Komentář

Petr Liška, Karel Dřevínek, Štefan Elek
668 stran
Nejnovější komentář zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, přináší výklad tohoto základního předpisu regulujícího činnost bank z pera erudovaných autorů, k...
    

ÚZ č. 1158 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

288 stran
podle stavu k 24. 10. 2016 Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný jednací řád Poslanecké sněmovny a novelizovaný zákon o vo...
Sleva 15% z 1 195,-
1 015,70
Sleva 16% z 99,-
83,20
  

ÚZ č. 1157 - Odměňování státních zaměstnanců

112 stran
podle stavu k 24. 10. 2016 Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců. Vedle katalogu správních činností, obsahuje publikace noveliz...
    

Energetický zákon Komentář

Kateřina Eichlerová, Martin Jasenský
1492 stran
Po 15 letech účinnosti zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (e...
Sleva 16% z 65,-
54,60
Sleva 13% z 3 950,-
3 436,50
  

Aktuální právní aspekty migrace

Lenka Pítrová
176 stran
Uprchlická vlna v Evropě vyvolala ostré názorové střety a emoce, a to i v zemích, jako je Česká republika, která vlastně migrační příliv ani nepocítil...
    

ÚZ č. 1154 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

224 stran
podle stavu k 3. 10. 2016 Publikace obsahuje úplné znění zásadně novelizovaného zákona o pojišťovnictví (330 změn a doplnění od září 2016) a jeho 3 n...
Sleva 15% z 280,-
237,90
Sleva 16% z 139,-
116,80
  

Pracovní právo pro praxi

Kocourek, Dobřichovský
332 stran
Publikace Pracovní právo pro praxi je zaměřena na přístup k řešení vybraných a nejčastěji se vyskytujících právních otázek (základní zásady, vztah ZPr...
    

Autoškola 2017

Matěj Barták
304 stran
Sleva 16% z 690,-
579,60
Sleva 17% z 99,-
82,20
  

Kompetenční zákon Komentář

Jan Kněžínek
388 stran
    

Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 6. vydání

Martin Janků a kol.
576 stran
Šesté vydání publikace „Základy práva pro posluchače neprávnických fakult a škol“ poskytuje ucelený pohled na české právo v kontextu s evropským (unij...
Sleva 13% z 750,-
652,50
Sleva 16% z 950,-
797,90
  

Obecné mezinárodní právo v dokumentech, 4., doplněné vydání

Ondřej, Potočný
344 stran
Čtvrté, doplněné vydání obecných dokumentů ke studiu mezinárodního práva veřejného obsahuje výběr nejvýznamnějších mnohostranných mezinárodních smluv ...
    

Trestní právo hmotné

Pavel Šámal, Oto Novotný, Tomáš Gřivna
1052 stran
Osvědčená vysokoškolská učebnice trestního práva hmotného je určena především studentům právnických fakult, má však své místo i v knihovnách soudců, a...
Sleva 16% z 690,-
579,60
Sleva 13% z 1 150,10
1 000,60
  

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků Zákon o technických požadavcích na výrobky, Komentář

Naděžda Kolabusayová
244 stran
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a zákon o technických požadavcích na výrobky jsou dva stěžejní právní předpisy regulující uvádění výrobků na trh. O...
    

ÚZ č. 1156 - Doprava, přeprava, pozemní komunikace, dráhy

336 stran
podle stavu k 10. 10. 2016 Publikace obsahuje soubor 19 předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava ces...
Sleva 13% z 399,-
347,10
Sleva 16% z 149,10
125,20
  

Zbrojní průkaz, 5. aktualizované vydání podle stavu k 1. 10. 2016

Jiří Záruba
280 stran
Ucelený souhrn všech právních norem a informací, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání zkoušky odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz....
    

Nové právo k povrchu

Pavel Petr
128 stran
Středobodem zájmu autora je problematika věcněprávních změn souvisejících se znovuzavedením superficiální zásady, jež byla v našem právním řádu známa ...
Sleva 17% z 370,-
307,10
Sleva 20% z 190,-
152,-
  

ÚZ č. 1152 - Informace, Informatika, eGovernment

432 stran
podle stavu k 1. 10. 2016 Publikace obsahuje 28 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Poskytování informací a jejich oc...
    

ÚZ č. 1153 - Vnitřní správa

224 stran
podle stavu k 3. 10. 2016 Publikace obsahuje aktuální znění předpisů, které byly od září 2016 změněny: zákon o cestovních dokladech, zákon o občanský...
Sleva 16% z 149,10
125,20
Sleva 16% z 99,-
83,20
  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce

Tomáš Neugebauer
380 stran
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velice široký mezivědní obor, který, ač se to někomu nemusí zdát, se dotýká většiny lidí (netýká se pouze zam...
    

Systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v organizacích

Jiří Vala
240 stran
Bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci můžeme zajišťovat prostřednictvím plnění požadavků jednotlivých právních a ostatních předpisů nebo z...
Sleva 13% z 495,-
430,70
Sleva 13% z 297,-
258,40
  

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 10. 2016

Tomáš Kruták, Lenka Krutáková, Jan Gerych
944 stran
    

Správní práv - Obecná část, 9. vydání

Dušan Hendrych a kol.
600 stran
Sleva 16% z 649,-
545,20
Sleva 16% z 990,-
831,60
  

Základní zásady trestního řízení, Vůdčí ideje českého trestního procesu

Jiří Jelínek
224 stran
    

Předběžná opatření v civilním řízení

Vít Hrnčiřík
272 stran
Publikace nabízí systematický pohled na předběžná opatření podle OSŘ a ZŘS. Je jedinou českou monografií zpracovávající toto živě diskutované a vysoce...
Sleva 13% z 350,-
304,50
Sleva 16% z 490,10
411,60
  

Institucionální aspekty regulace médií

Pouperová Olga
256 stran
Kniha je rozdělena na dvě části. Tématem první části jsou nezávislé regulační orgány, konkrétně regulační orgány v sektoru vysílání. Autorka vysvětluj...
    

ÚZ č. 1149 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

112 stran
podle stavu k 19. 9. 2016 Právní předpisy z oblasti archivnictví Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých záko...
Sleva 20% z 380,10
304,-
Sleva 16% z 59,-
49,50
  

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 76 (vč. CD)

992 stran
    

ÚZ č. 1142 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

416 stran
podle stavu k 8. 8. 2016 Publikace obsahuje soubor 26 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání byl novelami dotčen občanský soudní řád...
Sleva 16% z 1 340,-
1 125,60
Sleva 16% z 197,-
165,40
  

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 75 (vč. CD)

752 stran
    

ÚZ č. 1150 - Školství, pedagogičtí pracovníci

672 stran
Sleva 16% z 990,-
831,60
Sleva 16% z 259,10
217,60
  

Judikatura k rekodifikaci - Nájem a pacht

Petr Lavický, Petra Polišenská
392 stran
Předkládaný svazek přehledu judikatury k rekodifikovanému soukromému právu shrnuje rozhodnutí zabývající se nájmem a pachtem, tedy instituty upraveným...
    

Zákon o úřednících územních samosprávných celků (č. 312/2002 Sb.) - Komentář

Klára Pondělíčková, Vít Šťastný
252 stran
Sleva 16% z 590,-
495,70
Sleva 16% z 399,-
335,20
  

ÚZ č. 1148 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

240 stran
    

ÚZ č. 1146 - Celní předpisy

136 stran
Sleva 16% z 119,-
100,-
Sleva 16% z 79,-
66,30
  

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo
852 stran
Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejno...
    

ÚZ č. 1143 - Trestní předpisy

432 stran
Sleva 16% z 1 490,-
1 251,60
Sleva 16% z 199,-
167,20
  

Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana

Hana Kelblová
172 stran
    

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář - Kniha V. (stav k 1.2.2016)

Jaromír Jirsa a kolektiv
632 stran
Sleva 16% z 295,-
247,80
Sleva 16% z 900,-
756,-
  

Zákon o církvích a náboženských společnostech, Komentář

Aleš Chocholáč
    

Zákon o zeměměřictví, komentář

Eva Barešová, Miloslav Müller
208 stran
Sleva 13% z 550,-
478,50
Sleva 13% z 440,-
382,80
  

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář. Kniha IV.

Jaromír Jirsa a kolektiv
280 stran
    

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Chalupa, Reiterman, Holý
176 stran
Publikace představuje učebnici práva přeměn obchodních korporací a obchodního rejstříku a navazuje na učebnice práva cenných papírů (díl IV) a obecné ...
Sleva 16% z 600,10
504,-
Sleva 16% z 390,-
327,60
  

Daňový řád - Komentář, 3. vydání

Lichnovský, Ondrýsek a kol.
944 stran
Komentář je v pořadí třetím vydáním, kdy odstup od předešlého vydání činí téměř 5 let. Za tuto dobu došlo nejenom k několika zásadním novelizacím záko...
    

Nesporná řízení II

Karel Svoboda
312 stran
Druhý díl monografie se zabývá výkladem řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (§ 466 až 491 ZŘS) a normami upravujícími předběžné opatření ve věcech...
Sleva 16% z 1 790,-
1 503,60
Sleva 16% z 550,-
462,-
  

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004–2015)

David Petrlík
256 stran
    

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese

Jana Šustová
176 stran
Problematika profesní odpovědnosti je v dnešní době čím dál častěji zmiňována, a to nejen v oblasti právnických profesí, ale též v oblasti poskytování...
Sleva 16% z 390,-
327,60
Sleva 16% z 390,-
327,60
  

Obchodní smlouvy

Dohnal, Galvas, Oliva
Tato praktická publikace je určena všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Jejím cílem nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění ...
    

ÚZ č. 1140 - Veřejné zakázky, Registr smluv

176 stran
Sleva 16% z 590,-
495,70
Sleva 16% z 99,-
83,20
  

ÚZ č. 1138 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

640 stran
    

Zákon o některých službách informační společnosti - Komentář

Martin Maisner
224 stran
Komentář poskytuje přehledný výklad k zákonu o některých službách informační společnosti. Vychází ze současného stavu právního poznání, odborné litera...
Sleva 16% z 279,-
234,30
Sleva 16% z 690,-
579,60
Nalezeno 1221 knih.
Předchozí 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 25 Další

Sháníte odbornou literaturu, učebnice? Právo, ekonomika, management, technika, účetnictví, veřejná správa a další? Neváhejte, volejte naši HORKOU LINKU 599 505 519

Platba v hotovosti při dodání zbožíPlatba portálem RaiffeisenbankPlatba v hotovosti při osobním odběruPlatba převodním příkazemPlatba portálem Paysec