Vsechny Knihy.cz

HomeNovinkyVýprodejPomocLegislativaKontaktVyhledáváníAkceZahradaBezpečnost práce
TOPlist
Knihy - nabídka učebnic
Nalezeno 1264 knih.
Předchozí 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 26 Další
katalogový výpis / řádkový výpis / řádkový s obrázkem

ÚZ č. 1185 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

432 stran
podle stavu k 13. 2. 2017 Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; fi...
    

Instituty českého mezinárodního práva soukromého

Naděžda Rozehnalová
272 stran
V předkládané monografii jsou analyzovány základní instituty obecné části kolizního práva, jako jsou kvalifikace, zpětný a další odkaz, předběžná otáz...
Sleva 16% z 297,-
249,50
Sleva 16% z 465,-
390,60
  

ÚZ č. 1184 - Životní prostředí

720 stran
Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zeměd...
    

Zákon o spotřebitelském úvěru - Komentář

Slanina, Jemelka, Vetešník
904 stran
Sleva 16% z 299,-
251,10
Sleva 16% z 1 590,10
1 335,60
  

Právní režimy mořských oblastí - Srovnání s kosmem a Antarktidou

Ondřej Jan
318 stran
Monografie je věnována problematice právního režimu mořských oblastí, které si stát nesmí jako takové přivlastnit. Publikace je vedle stručného histor...
    

Bytové družstevnictví

Tomáš Dvořák
312 stran
Publikace se zabývá aktuální problematikou bytového družstevnictví v kontextu celého jeho novodobého vývoje. Meritum práce spočívá v rozboru platné p...
Sleva 13% z 380,10
330,70
Sleva 16% z 590,-
495,70
  

Zákon o místních poplatcích - Komentář

Václav Těžký, Michal Jantoš, Kamil Siuda
Správa místních poplatků je v současné době jednou z nejnáročnějších činností, kterou může zaměstnanec ve veřejné správě v rámci pracovněprávního pomě...
    

Zákon o azylu (č. 325/1999 Sb.) - Praktický komentář

Veronika Votočková, Nataša Chmelíčková
296 stran
Zákon o azylu upravuje v návaznosti na předpisy práva EU jednak hmotněprávní část mezinárodní ochrany, tedy druhy statutů udělovaných v rámci řízení o...
Sleva 16% z 450,-
378,-
Sleva 16% z 460,-
386,40
  

ÚZ č. 1182 - Platební služby, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

144 stran
podle stavu k 23. 1. 2017 Předpisy jsou rozděleny do pěti kapitol: platební služby, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr a podpora a ochrana inv...
    

ÚZ č. 1181 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

272 stran
podle stavu k 23. 1. 2017 Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku ...
Sleva 16% z 75,-
63,-
Sleva 16% z 109,-
91,50
  

Autoškola 2017, Moderní učebnice a testové otázky

Václav Minář
272 stran
Nové vydání učebnice autoškoly obsahuje vše, co nezbytně potřebujete k získání řidičského oprávnění skupiny B: výklad pomocí názorných barevných fotog...
    

ÚZ č. 1180 - Zdravotní pojištění

224 stran
podle stavu k 16. 1. 2017 Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo ke změnám...
Sleva 2% z 169,-
165,60
Sleva 16% z 99,-
83,20
  

ÚZ č. 1179 - Sociální zabezpečení 2017

256 stran
podle stavu k 16. 1. 2017 Publikace obsahuje 13 předpisů v těchto kapitolách: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, soci...
    

ÚZ č. 1178 - Sociální pojištění 2017

368 stran
podle stavu k 16. 1. 2017 Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištěn...
Sleva 16% z 119,-
100,-
Sleva 16% z 149,10
125,20
  

Zákon o právu shromažďovacím - Komentář, 2. přepracované vydání

Černý, Lehká
368 stran
Komentář reaguje na komplexní novelu zákona o právu shromažďovacím č. 252/2016 Sb., účinnou od 1. 11. 2016. V publikaci je dále zahrnuta dosavadní jud...
    

Nařízení eIDAS - Komentář

Donát, Maisner, Piffl
304 stran
Zásadním problémem oblasti právních vztahů kolem nařízení eIDAS je fakt, že uživatel musí zpravidla pracovat s textem nařízení, prováděcím předpisem v...
Sleva 16% z 990,-
831,60
Sleva 16% z 1 090,-
915,60
  

Služební vztahy a výkon závislé práce

Jan Pichrt, Martin Kopecký, Jakub Morávek
336 stran
Editoři této publikace se rozhodli vytvořit tuto kolektivní monografii, která český trh právní literatury obohatí o dosud ojedinělý počin; počin, kter...
    

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II, C. Železniční právo, D. Námořní právo

Bohumil Poláček
456 stran
Sleva 16% z 425,-
357,10
Sleva 13% z 850,-
739,40
  

ÚZ č. 1170 - Zákoník práce, rejstřík

144 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 Zákoník práce doznal několika dalších změn, které jsou v textu vyznačeny tučně (mj. zaměstnávání nezletilých, pracovní volno...
    

ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník

320 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 Po třech letech existence byly v občanském zákoníku provedeny první změny; tyto změn jsou v textu vyznačeny tučně; protože z...
Sleva 16% z 75,-
63,-
Sleva 16% z 139,-
116,80
  

ÚZ č. 1171 - Obchodní korporace

288 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 Publikace obsahuje novelizovaný zákon o obchodních korporacích s podrobným rejstříkem a novelizovaný zákon o státním podniku...
    

Zákony 2017 II. část A, Občanský zákoník...

552 stran
Sleva 16% z 125,-
104,90
Sleva 17% z 169,-
140,30
  

Zákony 2017 II. část B, Trestní zákoník...

432 stran
    

Zákony 2017 III., Zákoník práce...

512 stran
Sleva 17% z 169,-
140,30
Sleva 17% z 189,-
156,90
  

Zákony 2017 IV., Stavební zákon...

448 stran
    

Zákony 2017 V., Zákon o obchích...

424 stran
Sleva 17% z 160,10
132,90
Sleva 17% z 160,10
132,90
  

Zákony 2017 VI., Životní prostředí

560 stran
    

ÚZ č. 1168 - Hazardní hry

48 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 Obsah publikace: Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her ...
Sleva 17% z 160,10
132,90
Sleva 16% z 59,-
49,50
  

ÚZ č. 1162 - Cenové předpisy 2017

56 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od...
    

Náhrada reflexní škody společníků korporací

Rozehnal Aleš
156 stran
Reflexní škoda je škoda způsobená jednáním, které porušuje právní normu, a již utrpí osoba, která není účastníkem právního závazku vzniklého porušením...
Sleva 16% z 59,-
49,50
Sleva 13% z 190,-
165,20
  

Zákon o evidenci tržeb - Komentář

Daniela Hrabětová, Stanislav Kouba, Markéta Patzen
152 stran
Publikace poslouží jako praktický průvodce při řešení výkladových problémů při aplikaci zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a to především pro p...
    

Zákon o elektronických komunikacích - Komentář

Barbora Vlachová
536 stran
Obsáhlý komentář ke stěžejnímu právnímu předpisu v oblasti elektronických komunikací. Reflektuje relevantní judikaturu soudů i Českého telekomunikační...
Sleva 18% z 295,-
241,90
Sleva 16% z 1 190,-
999,60
  

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku - Komentář

Jiří Hrádek
240 stran
Komentář k přepravním smlouvám, které jsou obsaženy v § 2550 až 2585 ObčZ, systematickým způsobem představuje novou právní úpravu. Text se věnuje neje...
    

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 77 (vč. CD)

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace ...
Sleva 16% z 690,-
579,60
Sleva 16% z 1 350,-
1 134,-
  

Patentový zákon - Komentář

Chloupek, Hartvichová a kol.
352 stran
Jediný komentář zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích na trhu je praktickou pomůckou každého, kdo se setká s ochranou práv duševního vlastnictví...
    

Deliktní právo

Tichý, Hrádek
544 stran
Publikace se zabývá problematikou deliktní odpovědnosti za škodu. Je první komplexní analýzou tohoto institutu v české literatuře. Srovnávacím rozbore...
Sleva 16% z 1 090,-
915,60
Sleva 16% z 790,-
663,60
  

Antidiskriminační zákon - Komentář, 2. vydání

Boučková, Havelková, Koldinská
544 stran
Málokterý zákon vyvolává v průběhu své přípravy a schvalování tolik emocí, jako vyvolal zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany pře...
    

ÚZ č. 1163 - Předpisy související s občanským zákoníkem

112 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikac...
Sleva 16% z 1 190,-
999,60
Sleva 16% z 69,-
58,-
  

ÚZ č. 1161 - Státní služba

112 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů regulujících státní službu. Vedle zákona o státní službě se samostatným rejstří...
    

Zákon o ochraně hospodářské soutěže - Komentář, 3. vydání

Kindl, Munková
864 stran
Třetí vydání šedého komentáře k zákonu o ochraně hospodářské soutěže reaguje na změny, ke kterým došlo v oblasti právní úpravy ochrany hospodářské sou...
Sleva 16% z 69,-
58,-
Sleva 16% z 1 990,-
1 671,60
  

Zdravotnictví a právo

Svejkovský, Vojtek, Arnoštová a kol.
488 stran
Publikace s takovým rozsahem a zaměřením je první a jedinečná v naší literatuře a poskytuje nejen právníkům, ale všem, kdo působí ve zdravotnictví, te...
    

Exekuční řád, 4. vydání - Komentář

Kasíková, Jirmanová, Hubáček
1168 stran
Čtvrté vydání komentáře reaguje na změny, které v exekučním právu nastaly v souvislosti s novým občanským zákoníkem a dvěma významnými novelami exekuč...
Sleva 16% z 1 290,-
1 083,60
Sleva 16% z 1 790,-
1 503,60
  

ÚZ č.1160 Ochrana spotřebitele 2016

224 stran
podle stavu k 1. 12. 2016 Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – novelizovaný zákon o ochraně spotřebitele, zákon o technickýc...
    

ÚZ č. 1159 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

256 stran
podle stavu k 14. 11. 2016 Soubor 24 předpisů je rozdělen do pěti kapitol: Služební poměr, Policie ČR, Vězeňská služba, Bezpečnostní informační služb...
Sleva 16% z 99,-
83,20
Sleva 16% z 109,-
91,50
  

Dějiny veřejné správy

Karel Schelle
520 stran
Součástí státního mechanismu každého státu je vedle orgánů státní moci, justičních orgánů a orgánů přímého donucení také veřejná správa. Organizace a ...
    

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Jan Pichrt, Martin Štefko, Jakub Morávek
424 stran
Sleva 13% z 695,-
604,70
Sleva 13% z 550,-
478,50
  

Územní plány před Nejvyšším správním soudem, Se zaměřením na otázky aktivní legitimace

Vendula Zahumenská, Jaroslav Benák
152 stran
    

Zákon o evidenci tržeb, Komentář

Daniela Hrabětová, Stanislav Kouba, Markéta Patzenhauer
152 stran
Sleva 13% z 275,-
239,30
Sleva 13% z 295,-
256,60
  

MEZINÁRODNÍ OBCHOD S VÝBUŠNINAMI Z POHLEDU ČESKÉHO A EVROPSKÉHO PRÁVA

JUDr. Martin Neustupný
123 stran
Publikace obsahuje popis a rozbor právní úpravy mezinárodního obchodu s výbušninami zejména z pohledu evropského a českého práva
    

Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů

Lucia Valentová, Miluše Hrnčiříková
176 stran
Sleva 25% z 299,-
224,30
Sleva 13% z 290,-
252,20
Nalezeno 1264 knih.
Předchozí 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 26 Další

Sháníte odbornou literaturu, učebnice? Právo, ekonomika, management, technika, účetnictví, veřejná správa a další? Neváhejte, volejte naši HORKOU LINKU 599 505 519

Platba v hotovosti při dodání zbožíPlatba portálem RaiffeisenbankPlatba v hotovosti při osobním odběruPlatba převodním příkazemPlatba portálem Paysec