Vsechny Knihy.cz

HomeNovinkyVýprodejPomocLegislativaKontaktVyhledáváníAkceBezpečnost práce10 - ti denní výprodejVýrobky ze dřeva
TOPlist
Knihy - nabídka učebnic

JAZYK A ŘEČ - 2. ROZLIŠOVÁNÍ SLABIK

PaedDr. Karla Svobodová
Obrázky : 436 karet
Formát:A4-A6
Jazyk:česky
ISBN:80-7225-167-8
Vydavatel:MONTANEX, a.s.
Odešleme:ihned
Cena s DPH 0%:2 320,-

    Poznávání slabiky je východiskem další analýzy a syntézy v oblasti řeči – rozlišování a poznávání jednotlivých fonémů jazyka – samohlásek a souhlásek. Práce se slabikou je důležitou součástí podpory přirozeného vývoje řeči a jazyka dětí v předškolním věku a na začátku školní docházky, a je i případnou pomůckou k rozvíjení jejich čtenářských dovedností.
        Při činnostech s obrázkovým materiálem má dítě příležitost se seznamovat se slabikou v její významotvorné funkci (pojmy, tvoření slov) i formální funkci (rytmus slov, členění slov na slabiky apod). Mimo tyto základní činnosti je dítě postupně vedeno i k rozlišování samohlásek, jejich kvality a kvantity. Postupným uvědomováním si rozhraní slabik ve slově je dítě postupně vedeno k diferenciaci souhlásek, a tedy k analýze a syntéze hlásek, ke které dítě vývojově dozrává za běžných okolností obvykle na začátku školní docházky. 
       Předkládaný materiál není určený k záměrné úpravě výslovnosti, a proto ji u dítěte nebudeme záměrně vyžadovat, ani je nutit k opravě nesprávně vysloveného. Důležitým výchovným prvkem, který významně ovlivňuje vývoj řeči a tedy i výslovnost dítěte v předškolním věku, je řečový vzor naší správné a zřetelné výslovnosti a dostatek příležitosti pro dítě tento vzor vnímat. 
      Černobílá verze obrázkového materiálu je na zadní straně opatřena doplňující písemnou verzí. Součástí souboru je také samolepící magnetická páska a metodická příručka, doplněná slovníkem pojmů obsažených v obrázkovém materiálu.

Okruhy možných činností s obrázkovým materiálem :

- seznamování s obrázky a pojmy, rozšiřování slovní zásoby
- rozlišování dvou slov ( přechylování, zdrobněliny)
- hry se slovy ( homonyma, rýmování, přenesený význam ,slova,která spolu obsahově nesouvisí )
- poznávání rytmu slov a délky samohlásky
- analýza slov na slabiky a syntéza slabik do slov
- poznávání samohlásek a souhlásek v jednoslabičných slovech
- čtení
- speciální metodiky (reedukace sluchu sluchově postižených a dětí i dospělých po kochleární emplantaci, výuka  odezírání sluchově postižených,podněcování vývoje řeči dětí s mluvní neobratností.

 

Obsah souboru:

1Aa: 100 jednoslabičných slov - zavřené slabiky s využitím všech českých samohlásek

              

1Ab: 96 jednoslabičných slov, která zárověň obsahují souhláskové shluky a slabikotvorné souhlásky 

             

2.B Rozlišování slov o nestejném počtu slabik:

            - 129 dvojic obrázků 1 - 4 slabičných slov: 2.B.1. - 2.B.129.

           

          - 11 dvojic obrázků se stejným počtem slabik v rámci dvojice: 2.B.130. - 2.B.140., přiřazených k souboru vzhledem k obsahové souvislosti (zdrobněliny).

          

          - zachování hranice slabiky: 2.B.1. - 2.B.31, 2.B.71. - 2.B.91.

           

          - změny hranice slabiky: 2.B.32. - 2.B.60., 2.B.92. - 2.B.101.

          

          - dvojice obrázků s významovou souvislostí: 2.B.1. - 2.B.60., 2.B.101 - 2.B.140.

           

         - dvojice obrázků bez významové souvislosti: 2.B.61. - 2.B.100.

           

         - přechylování: 2.B.21. - 2.B.31. a 2.B.59. - 2.B.59. - 2.B.60.

           

         - zdrobněliny: 2.B.32. - 2.B.46., 2.B.101. - 2.B.140.

           

2.C. Rozlišování slov o stejném počtu slabik

           100 dvojic obrázků 2 - 3 slabičných slov, dvojice se liší jednou slabikou, jednu až dvě slabiky má stejné.

           

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 947

Doplňující soubory:Doplňující odkazy:
Související knihy
Platba v hotovosti při dodání zbožíPlatba v hotovosti při osobním odběruPlatba převodním příkazem